ผู้ประกอบการเฮ ต้นทุนธุรกิจลด ทางการกว่างซีลดค่าธรรมเนียมการรูดปรี๊ด

20 Feb 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: ทางการกว่างซีสนองนโยบาย ครม.จีนประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรสินเชื่อของธนาคารให้แก่ร้านค้า หวังช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจในช่วงขาลงเศรษฐกิจ

จากการเปิดเผยของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Development and Reform Commission, 广西发展和改革委员会) หลังปรับอัตราใหม่ ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจะแบ่งเป็น 3 อัตราตามกลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจบันเทิงและร้านอาหาร ค่าธรรมเนียมปรับลดลงจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1.5

กลุ่มธุรกิจทั่วไป ค่าธรรมเนียมลดลงจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.78 และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนลดลงจากร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 0.38 ของ ขณะที่กิจการสาธารณประโยชน์ ทั่วไปได้รับการยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม

โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมการใช้บัตรธนาคารจะประกอบด้วย ค่าบริการของธนาคารผู้ออกบัตร (Issue Bank) ค่าบริการของ Bank Card Organization Network (ปกติ คือ China Union Pay) และค่าบริการของธนาคารเจ้าของเครื่องรูด (Acquiring Bank)

ในจำนวนนี้ ค่าบริการของธนาคารผู้ออกบัตรและค่าบริการของ Bank Card Organization Network จะถูกกำหนดจากทางการ ส่วนค่าบริการของธนาคารเจ้าของเครื่องรูด ธนาคารสามารถกำนดได้เองโดยอ้างอิงจากอัตราของทางการ ซึ่งสามารถปรับอัตราให้เพิ่ม/ลดได้ไม่เกินร้อยละ10

การกำหนดค่าบริการเหล่านี้จะพิจารณาจากปัจจัยด้านความเสี่ยงและต้นทุนที่แตกต่างออกไปของธุรกิจแต่ละสาขา

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าค่าธรรมเนียมในทุกสาขาธุรกิจจะได้รับการปรับลด

ตามรายงาน ทางการได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้บัตรธนาคารขั้นสูงในธุรกิจสาขาค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ โดยค่าธรรมเนียมการใช้บัตรธนาคารขั้นสูงในสาขาอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายรถยนต์ปรับเพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 50 หยวนเป็นไม่เกิน 80 หยวนต่อรายการ

ส่วนค่าธรรมเนียมขั้นสูงในสาขาค้าส่งปรับเพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 20 หยวนเป็นไม่เกิน 26 หยวนต่อรายการ

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบางแห่งในกว่างซีกล่าวว่า การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวของทางการจะช่วยให้ลดต้นทุนด้านดังกล่าวได้กว่าปีละหมื่นหยวน ขณะที่ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวสามารถลดต้นทุนลงได้กว่าหลายหมื่นไปจนถึงแสนหยวน

ทั้งนี้ สถานประกอบการประเภทธุรกิจอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมของธุรกิจประเภททั่วไป ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจใดได้ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมของกลุ่มธุรกิจทั่วไป

หลายปีมานี้ การชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรธนาคารกลายเป็นที่นิยมในจีน เนื่องจากมีความสะดวกและปลอดภัย แต่การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรธนาคาร ผู้ประกอบการจะมีต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารและผู้ให้บริการรับชำระเงิน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการอาจคาดไม่ถึง

BIC เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจประกอบธุรกิจ/ขยายหรือปรับปรุงกิจการของท่านในจีน แม้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจคิดไม่มากนักเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด แต่หากธุรกิจของท่านมีขนาดใหญ่ ต้นทุนรายการดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการไทยที่สนใจมาลงทุนในกว่างซีควรติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการของทางการอย่างใกล้ชิด

 

หมายเหตุ

-กลุ่มธุรกิจประเภทบันเทิงและร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง ร้านจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรมและศิลปะ อสังหาริมทรัพย์ และจำหน่ายรถยนต์

-กลุ่มธุรกิจทั่วไป ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจฝึกอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม นายหน้าตัวแทน ตัวแทนท่องเที่ยวและบัตรเข้าชม

-กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ลานขายสินค้าที่มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ ค่าสาธารณูปโภค ปั๊มน้ำมัน ค่าขนส่งและโดยสาร

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน