ปักกิ่งส่งเสริมต่างประเทศลงทุนในสถาบันบ่มเพาะธุรกิจ เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 Jun 2013

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาขอศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรัฐบาลปักกิ่งมีแผนเพิ่มพูนการลงทุน และสนับสนุนต่างประเทศลงทุนก่อตั้งสถาบันบ่มเพาะธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวอาจเป็นในลักษณะของบริษัทหรือสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างสถาบันบ่มเพาะธุรกิจเพื่อนำเข้าเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ

ในการประชุมงานนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปักกิ่ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2556 นายเฉิง กาง กรรมการของคณะกรรมพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกรุงปักกิ่ง ได้ย้ำความสำคัญของสถาบันบ่มเพาะธุรกิจที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานการให้คำปรึกษาและข้อมูล รวมทั้งการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจต่าง ๆ

การประชุมดังกล่าวได้จัดพิธีมอบป้ายให้สถาบันบ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เชิงยุทธศาสตร์ 8 แห่ง รวมทั้งจัดพิธีการลงนามสัญญาระหว่างสถาบันบ่มเพาะธุรกิจและสถาบันการเงิน สถาบันวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งมีสถาบันบ่มเพาะธุรกิจทั้งสิ้น 127 แห่ง โดยเป็นหน่วยงานระดับชาติ 28 แห่ง นิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยระดับชาติ 14 แห่ง หน่วยงานระดับเมือง 41 แห่ง นิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยระดับเมือง 14 แห่ง ซึ่งมีบริษัทที่กำลังได้รับการบ่มเพาะทั้งสิ้นแล้วกว่า 8,500 แห่ง และมีความร่วมมือกับองค์กรวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งองค์กรการเงินทั้งสิ้นกว่า 900 แห่ง

อย่างไรก็ดี เทศบาลปักกิ่งมีแผนที่จะก่อตั้งเครือข่ายการให้บริการการบ่มเพาะธุรกิจแบบสมบูรณ์ในอีกไม่นาน ซึ่งได้ครอบคลุมหน่วยงานการบ่มเพาะธุรกิจ ตลาดเงินทุนและองค์กรการบริการด้านการเงินและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสาขาที่มีความน่าสนใจ หากหน่วยงานของไทยมี know-how ในการประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ ก็อาจพิจารณารุกตลาดจีนในด้านนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน