นำเข้าส่งออกยูนนานเปิดตัวสวย เดือนแรก 2562 โต 35.8%

25 Mar 2019

เดือน ม.ค. 2562 มณฑลยูนนานมีการนำเข้าผลไม้ไทยปริมาณมากผ่านด่านบ่อหาน เขตฯ สิบสองปันนา เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนช่วงต้นเดือน ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. 2562 การนำเข้า-ส่งออกของด่านบ่อหาน มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30

ศุลกากรนครคุนหมิงได้เปิดเผยว่า เดือน ม.ค.  2562 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก รวม 19,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 35.8 ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าการส่งออก 9,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.3 และเป็นมูลค่าการนำเข้า 10,220 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7

ทั้งนี้ การค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศในแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่า 13,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.9 ของมูลค่าการค้าของมณฑลยูนนาน โดยอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของมณฑลยูนนานด้วยมูลค่า 9,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 ในจำนวนนี้ เมียนมา เวียดนาม และไทย เป็นคู่ค้า 3 อันดับแรกในอาเซียนของมณฑลยูนนาน ขณะที่การค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับละตินอเมริกามีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 96 โดยเฉพาะชิลี และบราซิล ส่วนการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า และ
ร้อยละ 65.7 ตามลำดับ

รัฐบาลมณฑลยูนนานให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพื้นที่ชายแดน ได้แก่ ด่านรุ่ยลี่ ด่านเหอโข่ว และด่านบ่อหาน โดยเฉพาะด่านรุ่ยลี่เป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสูงสุดของมณฑลยูนนาน ซึ่งในปี 2561 มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก 69,770 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.7 ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าการนำเข้า 45,540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า และเป็นมูลค่าการส่งออก 24,230 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8

สินค้าส่งออกสำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.1 สินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 สินค้าที่ใช้แรงงานจำนวนมาก เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เท่า วัสดุเหล็กกล้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เท่า และไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.2 ทั้งนี้ สินค้าเกษตรมีตัวเลขส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะ ผลไม้ ผัก และดอกไม้

สินค้านำเข้าสำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ แร่ทองแดง เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.8 ซัลเฟอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เท่า สินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.4 และเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.8

http://yn.yunnan.cn/system/2019/03/02/030214823.shtml

ยูนนาน นำเข้าส่งออก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน