นครหนานหนิงเปิดใช้’ทรัพย์สินทางปัญญา’ค้ำดอกเบี้ย ช่วยเหลือภาคธุรกิจ

28 Mar 2017

เมื่อไม่นานมานี้ นครหนานหนิงได้ออกมาตรการบริหารจัดการโครงการการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อและค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจ

มาตรการดังกล่าวจะมีภาครัฐเป็นผู้แบกรับภาระดอกเบี้ยสินเชื่อแทนภาคธุรกิจ โดยสาระสำคัญของมาตรการฯ ระบุว่า ผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (1) ต้องจดทะเบียนจัดตั้งกิจการที่สำนักบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของนครหนานหนิงและมีสภาพเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

(2) ต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงิน โดย(รัฐ)จะจ่ายชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจในสัดส่วนไม่เกิน 80% ของฐานอัตราดอกบี้ยสินเชื่อที่ธนาคารกลางของประเทศจีนได้ประกาศในรอบเวลาเดียวกันของปีนั้นๆ โดยมีสิทธิขอชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อทำได้ไม่เกิน 1 ปีต่อสินเชื่อ

(3) วงเงินสูงสุดของการขอชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อไม่เกินรายละ 3 แสนหยวน และภาคธุรกิจรายเดียวสามารถขอชดเชยได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

(4) วงเงินสูงสุดของการขอชดเชยค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันที่เกิดขึ้นจากการขออนุมัติสินเชื่อรายละไม่เกิน 6 หมื่นหยวน และภาคธุรกิจรายเดียวสามารถขอชดเชยได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา(Patent Rights)และเครื่องหมายการค้า(Trademark)เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อและเงินทุนอุดหนุนเป็นนโยบายใหม่ที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ขาดแรงสนับสนุนด้านเงินทุนโดยเมื่อเดือน ก.ค.ปีที่แล้ว(ปี 2559)สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติจีน (
SAIC,国家工商总局) อนุมัติให้สำนักงาน SAIC เมืองหลิ่วโจวเป็น 1 ใน 25 หน่วยงานนำร่องการปฏิรูปด้านการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้เพื่อการค้ำประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของประเทศจีน และเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในกว่างซี

ต่อจากนั้น เมื่อเดือน ต.ค.ของปีเดียวกัน สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (State Intellectual Property Office,国家知识产权局) หรือ SIPOได้ประกาศอนุมัติให้ เมืองกุ้ยหลินเป็นจุดทดลองการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเป็นเมืองแรกของเขตฯ กว่างซีจ้วง

ลิงค์ข่าว

เมืองกุ้ยหลินใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา ขอสินเชื่อ ปลดล็อคปัญหาเงินทุนของภาคธุรกิจ(20 ต.ค. 2559)

ปลดล็อกข้อจำกัด วาง Trademark ค้ำประกันเงินกู้ ต่อสายป่านธุรกิจเมืองหลิ่วโจว(01 .. 2559)

กว่างซีปฏิรูปการเงิน หนุนตั้งกองทุนและสถาบันค้ำประกันการลงทุน ช่วยภาคธุรกิจ(09 .. 2558)

ทรัพย์สินทางปัญญาดอกเบี้ย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน