นครคุนหมิงติดโผ 1 ใน 18 เมืองน่าลงทุนของจีนประจำปี 2566

11 Oct 2023

ภายในงาน China International Fair for Investment & Trade ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ได้มีการประกาศรายชื่อ “18 เมืองน่าลงทุนของจีน ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2 ได้แก่ เขตหนานซาในนครกว่างโจวของมณฑลกวางตุ้ง นครคุนหมิงของมณฑล  ยูนนาน นครกุ้ยหยางของมณฑลกุ้ยโจว นครฉางซาของมณฑลหูหนาน นครฮูฮอตของเขตฯ มองโกเลียในเขตเมืองใหม่ในนครฮาร์บินของมณฑลเฮยหลงเจียง เมืองฉวี่จิ้งของมณฑลยูนนาน เมืองปี้เจี๋ยของมณฑลกุ้ยโจว เมืองจิงโจวของมณฑลหูเป่ย เมืองเน่ยเจียงของมณฑลเสฉวน นครหลานโจวของมณฑลกานซู่ เมืองเปาโถวของเขตฯ มองโกเลียใน เมืองหลินเฝินของมณฑลซานซี นครหยินชวนของเขตฯ หนิงเซี่ย เมืองถางซานของมณฑลเหอเป่ย เมืองอี้หยางของมณฑลหูหนาน เมืองเยียนไถของมณฑลซานตง และเมืองผูเถียนของมณฑลฝูเจี้ยน

รายชื่อเมืองน่าลงทุนของจีนข้างต้น จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงาน China International Fair for Investment & Trade ร่วมกับ Pricewaterhouse Coopers (PwC) โดยพิจารณาจาก 5 มิติที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ พลังการเติบโตทางเศรษฐกิจ พลังการขยายตัว พลังการปฏิรูป พลังด้านนวัตกรรม และพลังด้านต้นทุน เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองน่าลงทุนแห่งใหม่ นำไปสู่การดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในประเทศจีนและต่างประเทศ นอกเหนือไปจากเมืองลงทุนดั้งเดิมของจีน

มณฑลยูนนานมี 2 เมืองติดโผ “รายชื่อ 18 เมืองน่าลงทุนของจีน ประจำปี 2566” ได้แก่ นครคุนหมิงซึ่งติดโผครั้งแรก และเมืองฉวี่จิ้งซึ่งติดโผเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประกาศรายชื่อครั้งแรกภายในงาน China International Fair for Investment & Trade ครั้งที่ 22 ในปี 2565

สำหรับนครคุนหมิง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีมูลค่าการลงทุนจากภายนอกมณฑล 64,666 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.37 โดยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.9 ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุน “8+N” ของนครคุนหมิงมุ่งเน้น 8 อุตสาหกรรมหลักพร้อมห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสีเขียว ยาชีวภาพ ดอกไม้ การผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงและรถยนต์ การผลิตสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐดิจิทัล พลังงานสีเขียว วัสดุชนิดใหม่ และโลจิสติกส์ทันสมัย เป็นต้น

ด้วยที่ตั้งของมณฑลยูนนานที่เป็นมณฑลชายแดน ผนวกกับนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว และเมียนมา ผ่านโครงข่ายคมนาคมทางถนน ราง อากาศ และน้ำ ช่วยส่งเสริมบทบาทของนครคุนหมิงในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวและการที่นครคุนหมิงได้รับมอบหมายให้กำกับบริหารพื้นที่ตำบลโม่ฮานซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านโม่ฮานและด่านรถไฟโม่ฮาน ทำให้นครคุนหมิงเป็นเมืองเอกของมณฑลเพียงแห่งเดียวของจีนที่มีพื้นที่ในดูแลติดชายแดน

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงทางกายภาพผ่านเส้นทางคมนาคมแล้ว นับตั้งแต่ที่นครคุนหมิงเริ่มกำกับบริหารพื้นที่ตำบลโม่ฮานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน นครคุนหมิงได้สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ตำบลโม่ฮานได้อย่างเต็มที่ผ่านโครงการลงทุน 119 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 91,926 หยวน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเชื่อมโยงเชิงระบบ ทำให้การนำเข้า-ส่งออกและการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีต้นทางหรือปลายทางที่นครคุนหมิงผ่านด่านโม่ฮานและด่านรถไฟโม่ฮานมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจปล่อยลงถึงร้อยละ 50 ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกนครคุนหมิงเป็นฐานการผลิตสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/ttkAZVskP-_-3en2ZZt2Kg

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน