ธุรกิจไม้และสวนต้องรู้จัก “ตงซิง” ด่านนำเข้าพันธุ์ไม้(ต้นไม้)แห่งแรกของจีน

24 Jun 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : “ด่านตงซิง (Dongxing Border, 东兴口岸) ของกว่างซีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเป็นด่านนำเข้าต้นไม้สำหรับจัดภูมิทัศน์ (Landscape Tree) แห่งแรกของประเทศ

ด่านตงซิง ตั้งอยู่ในอำเภอระดับเมืองตงซิง เมืองฝางเฉิงก่าง เป็นเมืองพรมแดนติดจังหวัด Mongcai ของประเทศเวียดนาม ถือเป็น 1 ใน 5 ด่านพรมแดนสากล(ทางถนน)ของกว่างซี

นายปาว หลีหมิง (Bao Li Ming, 包黎明) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบพืชและสัตว์ สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Entry-Exit Inspection and Quarantine, 广西检验检疫局) หรือ CIQ ให้ข้อมูลว่า พันธุ์พืชที่มาจากอาเซียนจะต้องถูกกักกันโรคพืชอย่างน้อย 2 ปี

เนื่องจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ การนำเข้าพันธุ์พืชมีชีวิตจึงมีความเสี่ยงจากโรคระบาดหรือศัตรูพืชซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์ในประเทศ

โดยเฉพาะต้นไม้สำหรับจัดภูมิทัศน์ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในขั้นตอนการขนย้ายจำเป็นต้องมีดินติดมาด้วย ซึ่งดินดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการปะปนของศัตรูพืช อีกทั้งกฎหมายการตรวจสอบและกักกันโรคพืชและสัตว์กำหนดห้ามนำเข้าดินจากต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากโรคระบาดหรือศัตรูพืช ทางการจีนกำหนดระเบียบการนำเข้าพันธุ์พืช โดยเฉพาะต้นไม้สำหรับจัดภูมิทัศน์ขนาดใหญ่จะต้องผ่านการตรวจสอบอนุมัติด้านการกักกันโรคและกำจัดศัตรูพืชก่อนการนำเข้า และจะต้องนำเข้าผ่านด่านที่กำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ ด่านที่ได้รับการอนุมัตินำเข้าจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ สถานที่ตรวจสอบและกำจัดศัตรูพืช และพื้นที่กักกันพืช ซึ่งด่านตงซิงมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดทุกประการ

ตามรายงาน ก่อนวันที่ 9 มิ.ย.56 จีนมีสถานตรวจสอบและกำจัดศัตรูพืชเพียง 2 แห่ง คือ เขตซุ่นเต๋อของเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง และเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง โดยสำนักงาน CIQ แห่งชาติอนุมัติให้นำเข้า สนญี่ปุ่น (สนฉำฉ่า) จากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเท่านั้น ส่วนต้นไม้สำหรับจัดภูมิทัศน์ประเภทอื่นห้ามนำเข้าเด็ดขาด

BIC ตั้งข้อสังเกตว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายสนับสนุนการเปิดสู่ภายนอกของเมืองตงซิง และเป็นการเปิดทางสำหรับต้นไม้ประดับจากอาเซียน เพื่อตอบโจทย์การเป็น ประตูสู่อาเซียน ของเขตฯ กว่างซีจ้วง

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศล้วนเป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (CITES) ซึ่งห้ามมิให้มีการค้าหรือขนส่งพืชและสัตว์ในบัญชีตามอนุสัญญา

ดังนั้น นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สำหรับขั้นตอนการนำเข้าต้นไม้สำหรับจัดภูมิทัศน์ ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งขออนุญาตจากกรมป่าไม้เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Forestry Department, 广西林业厅) และลงบันทึกกับสำนักงาน CIQ กว่างซี จากนั้นจึงไปแจ้งขอตรวจสอบและกักกันโรคกับสำนักงาน CIQ เมืองตงซิง

ทางสำนักงาน CIQ เมืองตงซิงจะดำเนินการตรวจสอบและกำจัดโรคระบาดและศัตรูพืช ณ ลานกักกันโรค หลังจากนั้นต้นไม้จะถูกส่งไปยังสถานที่กักกันโรคเป็นเวลา 2 ปีซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน