ธุรกิจไทยพร้อมหรือยัง… กว่างซีเตรียมเปิดใช้ “ศูนย์จัดแสดงสินค้า” เปิดทางสินค้าอาเซียน(ไทย)บุกตลาดจีน

2 Mar 2022

 

ไฮไลท์

  • เขตฯ กว่างซีจ้วงจัดแถลงข่าวว่ากำลังเร่งสร้าง “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Mercantile Exchange/中国—东盟特色商品汇聚中心) ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง นครหนานหนิง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้ตลาดฟื้นตัวจากพิษโควิด-19 และสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)
  • “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” เป็น ‘จุดเริ่มต้น’ (first stop) ของผู้ประกอบการอาเซียนที่ต้องการจะบุกตลาดจีน และเป็น ‘ประตู’ บานใหม่ของผู้ประกอบการจีนที่ต้องการจะก้าวออกไปขยายตลาดต่างประเทศ มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างราว 1 ล้านตารางเมตร ขณะนี้ กำลังเร่งออกแบบและก่อสร้างโครงการในเฟสแรก โดยเฉพาะในส่วนของหอแสดงสินค้า (pavilion) รวมทั้งการเตรียมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สินค้าแบรนด์ดัง และสินค้าโอท็อปพรีเมี่ยมเข้าไปอยู่ในศูนย์ดังกล่าว
  • ลักษณะการดำเนินงานจะมุ่งเน้นจัดแสดงสินค้าในรูปแบบผสมผสานระหว่าง Online กับ Offline อีคอมเมิร์ซข้ามแดน (CBEC) โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การจัดการหอแสดงสินค้า การค้าทางดิจิทัล และการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด “มหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน” หรือ China-ASEAN Expo แบบไม่มีวันปิดฉาก (never ending exhibition gallery)
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน CAEXPO และจะเข้าร่วมศูนย์ดังกล่าวยังมีโอกาสแบ่งปันการไหลของสินค้า (Commodities flow) การไหลของเงินทุน (Capital flow) และการไหลของข้อมูล (Data flow) ที่เกิดขึ้นจากงาน CAEXPO และยังสามารถนำสินค้าที่จัดแสดงในงาน CAEXPO นำไปจัดแสดงและจัดแสดงจำหน่ายในศูนย์ดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้ คาดหมายว่าจะสามารถเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในช่วงมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo ครั้งที่ 19 ในเดือนกันยายน 2565

 

ด้วยบทบาทการเป็น Gateway to ASEAN ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ผ่านมา กว่างซีได้ดำเนินนโยบายเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียนอย่างรอบด้าน ล่าสุด เขตฯ กว่างซีจ้วงเผยว่ากำลังเร่งสร้าง “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Mercantile Exchange/中国—东盟特色商品汇聚中心) เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้ตลาดฟื้นตัวจากพิษโควิด-19 และสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

เมื่อเร็วๆ นี้ เขตฯ กว่างซีจ้วง ได้จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการ “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” ผ่านระบบออนไลน์ โดยศูนย์ดังกล่าวถือเป็นอีกแพลตฟอร์มสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกว่างซี(จีน)กับอาเซียน และขยายสู่กรอบ RCEP และ BRI ด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการนำนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมุ่งสู่ตลาดโลก (Global Reach) เป็นความพยายามที่จะเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจีน-อาเซียน เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจร่วมกันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ตามรายงาน จุดเริ่มต้นของโครงการ “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นความร่วมมือกันระหว่างสวนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีน(หนานหนิง)-สิงคโปร์ (เรียกสั้นๆ ว่า CSILP) กับสำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน เพื่อเป็น ‘จุดเริ่มต้น’ (first stop) ของผู้ประกอบการอาเซียนที่ต้องการจะบุกตลาดจีน และเป็น ‘ประตู’ บานใหม่ของผู้ประกอบการจีนที่ต้องการจะก้าวออกไปขยายตลาดต่างประเทศ

โครงการ “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” ตั้งอยู่ในสวนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจีน(หนานหนิง)-สิงคโปร์ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง นครหนานหนิง มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างราว 1 ล้านตารางเมตร ความคืบหน้าล่าสุด ทุกฝ่ายกำลังเร่งออกแบบและก่อสร้างโครงการในเฟสแรก โดยเฉพาะในส่วนของหอแสดงสินค้า (pavilion) รวมทั้งการเตรียมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สินค้าแบรนด์ดัง และสินค้าโอท็อปพรีเมี่ยมเข้าไปอยู่ในศูนย์ดังกล่าว

ลักษณะการดำเนินงานจะมุ่งเน้นจัดแสดงสินค้าในรูปแบบผสมผสานระหว่าง Online กับ Offline อีคอมเมิร์ซข้ามแดน (CBEC) โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การจัดการหอแสดงสินค้า การค้าทางดิจิทัล และการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด “มหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน” หรือ China-ASEAN Expo แบบไม่มีวันปิดฉาก (never ending exhibition gallery)

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน CAEXPO และจะเข้าร่วมศูนย์ดังกล่าวยังมีโอกาสแบ่งปันการไหลของสินค้า (Commodities flow) การไหลของเงินทุน (Capital flow) และการไหลของข้อมูล (Data flow) ที่เกิดขึ้นจากงาน CAEXPO และยังสามารถนำสินค้าที่จัดแสดงในงาน CAEXPO นำไปจัดแสดงและจัดแสดงจำหน่ายในศูนย์ดังกล่าวได้ด้วย

ทั้งนี้ คาดหมายว่าจะสามารถเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในช่วงมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo ครั้งที่ 19 ในเดือนกันยายน 2565

บีไอซี เห็นว่า ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นนอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรืออาจจะด้วยต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง ขาด ‘โอกาส’ ที่จะก้าวออกไปร่วมงานจัดแสดงสินค้าหรือออกไปเปิดตลาดในจีนได้

ดังนั้น โครงการดังกล่าวจะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการระดับคุณภาพและมีศักยภาพของไทย อาทิ เศรษฐกิจจากความสร้างสรรค์ (Creative Economy) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แฟชั่นและเครื่องประดับ ศิลปะและงานฝีมือ สุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health & Wellness) สินค้า OTOP Premium แหล่งพัก แหล่งท่องเที่ยว (Thai Hospitality) วิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี และการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจในจีนสามารถเข้าชมและสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการไทยได้ ถือเป็นช่องทางที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และยกระดับขีดความสามารถของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีนได้

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดความคืบหน้า บีไอซีจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้อ่านทราบเป็นระยะผ่านเว็บไซต์ www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.ddgx.cn (当代广西网) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เว็บไซต์ www.nnnews.net (南宁新闻网) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com.cn (中新社广西) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

 

China-ASEAN Expoเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงChina-ASEAN Mercantile Exchangeมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน中国—东盟特色商品汇聚中心

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน