จีนเตรียมสร้างนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เหอเป่ย เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจปักกิ่ง – เทียนจิน – เหอเป่ย

5 Jul 2013

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 56 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และทีมโครงการนิคมโลจิสติกส์ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เย่นเจียว ณ มณฑลเหอเป่ย โดยจีนมีการวางแผนจะระดมทุนเอกชนเพื่อจัดตั้งนิคมฯ ข้างต้นขึ้นมา

นิคมโลจิสติกส์เย่นเจียวเป็นนิคมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองซานเหอ มณฑลเหอเป่ย ซึ่งอยู่ในใจกลางของพื้นที่เชื่อมโยมเขตวงแหวนเศรษฐกิจปักกิ่งและเขตวงแหวนเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ หากจากจัตุรัสเทียนอันเหมินของกรุงปักกิ่งเพียง 25 กิโลเมตร อีกทั้ง มีการคมนาคมที่สะดวก โดยทางเหนือของนิคมฯ มีทางด่วนจิงผิง ทางใต้มีทางด่วนจิงฉินและทางด่วนจิงฮาตัดผ่าน ปัจจุบันมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 10 ตารางกิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 80,000 ล้านหยวน

นายหลินหัว ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า นิคมโลจิสกิตส์เย่นเจียวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าขายเป็นหลัก พร้อมไปกับการพัฒนาธุรกิจโลจิสกิตส์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน โครงการนิคมโลจิสติกส์ฯ กำลังได้รับความสนใจจากคณะกรรมาธิการฯ โดยคาดหวังว่าการจัดตั้งนิคมโลจิสติกส์ฯ แห่งนี้จะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตวงแหวนเศรษฐกิจปักกิ่งและเขตวงแหวนเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่รอบปักกิ่ง-เทียนจิน ตลอดจนกลายเป็นตัวขับเคลื่อนในการผลักดันเศรษฐกิจจีนให้พัฒนาเดินหน้าต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน