จีนส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

9 Mar 2015

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศรายละเอียดของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจบริการผู้สูงอายุโดยได้กำหนดประเภทธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงรูปแบบการบริหารเงินทุนและนโยบายการสนับสนุนทางภาษี

ตามแผนการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จีนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูอายุและศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อจัดเตรียมและให้การดูแลเรื่องอาหาร การอาบน้ำ และการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนา E-Commerce ที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้สูงอายุด้วย

ในส่วนของรูปแบบการบริหาร สามารถใช้รูปแบบการร่วมหุ้นและรูปแบบการร่วมหุ้นระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านภาษี จีนจะลดภาษีเงินได้ขององค์กรที่ให้บริการผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนก่อตั้งขึ้น นอกจากนี้ จีนจะจัดตั้งกองทุนเฉพาะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ตลอดจนดำเนินนโยบายพิเศษสำหรับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน