ค้าขายต้องระวังใบเสร็จปลอม กว่างซีเตรียมใช้ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ เริ่มใช้จริง ก.ค.นี้

5 Mar 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: ทางการกว่างซีจะเริ่มใช้ ใบกำกับภาษีแบบใหม่ ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 56 เป็นต้นไป เตือนภาคธุรกิจจะซื้อสินค้า/บริการต้องดูให้ชัด ได้ใบเสร็จปลอมนำไปใช้แสดงภาษีไม่ได้

ใบกำกับภาษีแบบใหม่ ซึ่งจะมาแทนที่แบบเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี 52 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 13 รูปแบบ (ฟอร์ม) โดยทางการจะงดเก็บค่าบริการเปิดใบกำกับภาษีแก่ผู้เสียภาษีด้วย

ใบกำกับภาษีแบบเดิมมี 6 ประเภท 38 รูปแบบ ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามธุรกิจ ทำให้ยากต่อการป้องกันการถูกปลอมแปลง ทั้งยังเพิ่มภาระต่อผู้ประกอบการในการยื่นแบบเสียภาษีด้วย

ดังนั้น ใบกำกับภาษีแบบใหม่จึงจะไม่มีการแบ่งใบกำกับภาษีออกตามประเภทธุรกิจเช่นแบบเดิม

3 ประเภทของใบกำกับภาษีแบบใหม่ ได้แก่ ใบกำกับภาษีที่ออกผ่านเครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) ใบกำกับภาษีที่เขียนด้วยลายมือ และใบกำกับภาษีที่ตรามูลค่าไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ใบกำกับภาษีเฉพาะของธุรกิจขนส่งทางถนนและทางแม่น้ำ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ยังคงใช้รูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

เครื่องบันทึกเงินสดดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีในการออกใบกำกับภาษีแก่ลูกค้า โดยเครื่องจะทำการบันทึกข้อมูลรายได้ที่จะต้องนำไปเสียภาษีของผู้เสียภาษีอัตโนมัติ

ในปีนี้ (ปี 56) ทางการกว่างซียังเตรียมผลักดันการใช้เครื่องบันทึกเงินสดออกใบกำกับภาษีในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและการคมนาคมขนส่งอีกด้วย

นอกจากเครื่องบันทึกเงินสดแล้ว การออกใบกำกับภาษีออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตก็กำลังเริ่มเป็นที่นิยม โดยผู้ขายสินค้า/บริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์กับเว็บไซต์ของหน่วยงานภาษี พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลในใบกำกับภาษี (เช่น ชื่อผู้ชำระเงิน จำนวนเงิน รายการสินค้าหรือบริการ) และสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ทันที

วิธีการดังกล่าวระบบทำการรายงานข้อมูลรายได้/ธุรกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ขายส่งตรงไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานกำกับภาษีทันที

ปัจจุบัน การออกใบกำกับภาษีผ่านเครื่องบันทึกเงินสดและผ่านระบบออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร บันเทิง ท่องเที่ยว โรงแรม เช่าบริการและอื่นๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจเหล่านี้ใช้เครื่องบันทึกเงินสดออกใบกำกับภาษีแล้ว

ข้อดีของใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ คือ ผู้ซื้อสินค้า/บริการสามารถตรวจสอบได้ว่าใบกำกับภาษีที่ได้รับเป็นฉบับจริงหรือไม่ โดยนำรหัสและเลขใบกำกับภาษีไปตรวจสอบกับหน่วยงานภาษี

ขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยลดภาระของผู้ขายสินค้า/บริการ (ผู้เสียภาษี) ในการรวบรวมรายได้ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีต่อทางการ เพราะข้อมูลเงินได้ถูกบันทึกหรือส่งตรงไปยังฐานข้อมูลภาษีของหน่วยงานภาษีแล้ว

BIC ขอรายงานเพิ่มเติมว่า ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีปลอมเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของการทำธุรกิจในจีน เนื่องจากใบกำกับภาษีเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องนำไปใช้ประกอบการยื่นชำระ (ลดหย่อนหรือยกเว้น) ภาษีเงินได้และภาษีอื่นๆ

สำหรับธุรกิจไทยมือใหม่ที่วางแผนซื้อสินค้าหรือบริการในจีนและต้องนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยื่นต่อหน่วยงานภาษี (ในจีน) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่านราบรื่นและป้องกันปัญหาในภายหลัง BIC ขอให้ท่านระมัดระวังและตรวจดูใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือบริการว่า ใบกำกับภาษีของท่านเป็นของจริงหรือไม่

หากท่านสงสัยว่าใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีของท่านเป็นของจริงหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบได้กับหน่วยงานภาษีท้องถิ่นทั้งผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์สายด่วน โดยนำรหัสและเลขที่ใบกำกับภาษีตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีได้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน