ความสำเร็จของมณฑลซานตงกับบทบาทผู้นำด้านการการส่งออกสินค้าเกษตรของจีน

4 Apr 2024

“มณฑลซานตง” ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในมณฑลเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นมณฑลอันดับหนึ่งด้านเกษตรกรรมของจีนอีกด้วย ด้วยรากฐานทางการเกษตรที่แข็งแกร่งและข้อได้เปรียบที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความแข็งแกร่งของฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวได้ขับเคลื่อนให้มณฑลซานตงกลายเป็นผู้นำในด้านการเกษตรของจีน

จากข้อมูล ปี 2566 มณฑลซานตงมีผลผลิตของธัญพืชรวม 56.5 ล้านตัน โดยมีผลผลิต 55 ล้านตัน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ผลผลิตของผัก ไข่ เนื้อ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหมดมีการเติบโตอย่างมั่นคง ผลผลิตพืชผักมากกว่า 90 ล้านตัน เนื้อ ไข่ นม รวม 16.856 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.62% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 สำหรับผลผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำรวม 9.14 ล้านตัน (เกิน 9 ล้านตัน เป็นครั้งแรก) เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้ มูลค่าของภาคเกษตร ป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการประมงของมณฑลซานตง เท่ากับ 1,253,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนอุตสาหกรรมปฐมภูมิมีมูลค่าเพิ่ม 650,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ตามลำดับ สูงกว่าอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยของประเทศจีนซึ่งอยู่ที่ 0.4%

มณฑลซานตงมีการส่งเสริมวิสาหกิจชั้นนํา วิสาหกิจแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดใหญ่มากถึง 10,339 แห่ง จึงเป็นอีกกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตร โดยปี 2566 มณฑลซานตงมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร จำนวน 147,600 ล้านหยวน เป็นผู้นำในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรของจีนเป็นเวลา 25 ปีติดต่อกัน  

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรของมณฑลซานตงเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์ พื้นที่การเกษตรหลายแห่งในมณฑลฯ เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของจีน สินค้าเกษตรส่งออกของมณฑลซานตงนั้นมีหลากหลาย ทั้งผักและผลไม้สด เนื้อ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ธัญพืช และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงที่สำคัญของมณฑลซานตง อาทิ ผักจากเมืองรองโซ่วกวง เมืองเหวยฟาง แอปเปิลจากเมืองเยียนไถ กระเทียมจากอำเภอจินเซียง เมืองจี่หนิง เป็นต้น รวมถึงสินค้าเกษตรอื่น ๆ ของมณฑลซานตงมีการส่งออกไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากมณฑลซานตง ด้วยคุณภาพของสินค้าและการขนส่งที่มีความสะดวกมากขึ้น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องประสงค์นำเข้าสินค้าเกษตรจากมณฑลซานตง BIC ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทคู่ค้าตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อความรอบคอบ

ที่มา: https://sd.dzwww.com/sdnews/202403/t20240308_13788862.htm

BICQingdao_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน