ข้าวอุดมซีลีเนียม ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้แก่ชาวชนบทของมณฑลเจียงซี

15 Dec 2023

มณฑลเจียงซีเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่อุดมไปด้วยแร่ซีลีเนียม[1] โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรซีลีเนียมของเมืองอี่ชุน มุ่งสร้างเมืองสาธิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สีเขียวที่อุดมไปด้วยซีลีเนียม ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 พื้นที่ปลูกข้าวอุดมซีลีเนียมสีเขียวของอำเภอเกาอันในเมืองอี่ชุนได้ประสบความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เกษตรมณฑลเจียงซี โดยนักวิจัยของสถาบันฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการผลิตข้าวอุดมซีลีเนียม เพื่อประเมินปริมาณซีลีเนียมภายในดิน จากนั้น สถาบันฯ จะปรับสูตรหรือปริมาณปุ๋ยเสริมธาตุซีลีเนียมให้เหมาะสม เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้สำหรับการผลิตข้าวในพื้นที่นั้น ๆ โดยอัตราส่วนของซีลีเนียมอินทรีย์ต่อซีลีเนียมทั้งหมดของข้าวดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 90 ช่วยเพิ่มรายได้แก่ชาวชนบทมากกว่า 1,000 หยวนต่อไร่ การทำเกษตรกรรมข้าวซีลีเนียมนี้ นับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซี ปัจจุบัน อำเภอเกาอันมีพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแร่ซีลีเนียมกว่า 500 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นกว่าร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งอำเภอ

เมืองอี่ชุนมีการสำรวจและค้นพบแร่ซีลีเนียมครอบคลุมพื้นที่กว่า 6.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งเมือง และรัฐบาลเมืองอี่ชุนยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมซีลีเนียมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรซีลีเนียมอีกกว่า 800,000 ไร่ เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตให้ได้มากกว่า 4.5 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2566 ตามนโยบายส่งเสริมเมืองอี่ชุนให้ก้าวสู่ “เมืองแห่งซีลีเนียมระดับโลก” และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและปศุสัตว์ที่มีแร่ซีลีเนียมให้เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ ข้าวซีลีเนียม ชาน้ำมันซีลีเนียม ใบชาซีลีเนียม ไข่ซีลีเนียม เป็ดซีลีเนียม เนื้อวัวซีลีเนียม และสมุนไพรซีลีเนียม แหล่งอ้างอิง http://www.jx.news.cn/20231122/c1b42fa5c3d34a4ea304d3108cf82606/c.html


[1] ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่นเดียวกับวิตามินซี วิตามินอี หรือวิตามินเอ ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งร่างกายต้องการซีลีเนียมทุกวันในปริมาณน้อย ๆ แต่ขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน