กุ้ยโจวจัดงานแฟร์พริกดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมพริกให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของมณฑล

27 Aug 2020

ในช่วงระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 เมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจวได้จัดงานแสดงสินค้าพริกนานาชาติเมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว ครั้งที่ 5 (5th Guizhou Zunyi International Chili Expo) โดยสามารถจัดการลงนามข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 30 โครงการ รวมมูลค่า 2,836 ล้านหยวน

นายเตียว ซิน รองผู้อำนวยการกรมพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีน เปิดเผยว่า จีนมีปริมาณการผลิตพริกปีละ 64 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของปริมาณพริกทั่วโลก โดยพริกได้กลายเป็นพืชผักที่สำคัญของจีน รวมทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.14

อนึ่ง มณฑลกุ้ยโจวนับเป็นแหล่งผลิตพริกที่สำคัญของจีน ปัจจุบัน มีพื้นที่เพาะปลูกพริกรวม 5.45 ล้านหมู่ หรือประมาณ 2.27 ล้านไร่ มีผลผลิต 7 ล้านตันต่อปี มูลค่าการผลิตรวม 23,000 ล้านหยวน และมีมูลค่าการจำหน่าย 72,000 ล้านหยวน ซึ่งทั้งมูลค่าการผลิตและมูลค่าการจำหน่ายพริกของมณฑลกุ้ยโจวสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน  ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 กุ้ยโจวมีมูลค่าการส่งออกพริกรวม 110 ล้านหยวน

ปัจจุบัน เมืองทั้ง 9 แห่งของมณฑลกุ้ยโจวล้วนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพริก โดยมีบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับพริกมากกว่า 300 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทระดับประเทศ 3 แห่ง บริษัทระดับมณฑล 39 แห่ง และบริษัทระดับเมือง 72 แห่ง รวมทั้งยังมีเขตสาธิตอุตสาหกรรมพริกในระดับอำเภอ ระดับเมือง และระดับมณฑลรวมกว่า 490 แห่ง  ทั้งนี้ ในภาพรวม อุตสาหกรรมพริกได้ช่วยให้ประชาชนในมณฑลกุ้ยโจวมีงานทำกว่า 2,850,000 คน

ที่มา: https://www.sohu.com/na/413799801_162758

จีน กุ้ยโจว พริก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน