การค้ายูนนานกับประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ช่วง 8 เดือนแรกปี 62 มีมูลค่า 104,230 ล้านหยวน

31 Oct 2019

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 ศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด 146,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.7 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 63,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 และมูลค่าการนำเข้า 83,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

สำหรับสินค้าส่งออก พบว่า สินค้าเกษตรมีอัตราการขยายตัวต่อเดือนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้มีการขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการส่งออกผลไม้ 6,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.8 ขณะเดียวกัน มณฑลยูนนานมีมูลค่าการส่งออกปุ๋ยเคมี 8,140 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1

ในส่วนของสินค้านำเข้า พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มณฑลยูนนานนำเข้าพลังงาน แร่โลหะ และสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่า 58,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 ครองสัดส่วนร้อยละ 69.6 ของการนำเข้าทั้งหมดของมณฑลยูนนาน ทั้งนี้ มณฑลยูนนานมีการนำเข้าน้ำมันดิบ 6.929 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 24,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยน้ำมันดิบช่วยกระตุ้นตัวเลขมูลค่าการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต และโอมาน 12,450 ล้านหยวน 4,750 ล้านหยวน และ 3,230 ล้านหยวน ตามลำดับ

ทั้งนี้ การค้าระหว่างยูนนานกับประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่า 104,230 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 ครองสัดส่วนร้อยละ 71.1 ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของมณฑลยูนนาน แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 40,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3 และมูลค่าการนำเข้า 64,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังมีมูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเมียนมามีมูลค่า 36,430 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เวียดนามมีมูลค่า 18,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 และลาวมีมูลค่า 5,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9

ขณะเดียวกัน มูลค่าการค้ากับไทย แคนาดา อินเดีย ลาตินอเมริกา และฮ่องกง มีแนวโน้มการเติบโตดี โดยการค้ากับไทยมีมูลค่า 7,140 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.5

การนำเข้า-ส่งออกของมณฑลยูนนานมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแม้ว่ามูลค่าการนำเข้าจะสูงกว่ามูลค่าการส่งออก แต่การส่งออกมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการนำเข้า โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ ผักและผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกดั้งเดิมของมณฑลยูนนานอยู่แล้ว และปุ๋ยเคมีซึ่งเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลัง โดยอาจมีสาเหตุจากการที่ผู้ประกอบการจีนไปลงทุนเช่าพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งผลผลิตกลับเข้ามาในมณฑลยูนนาน

สำหรับสินค้านำเข้า การนำเข้าสินค้าเกษตรมีการเติบโตขึ้น ทั้งนี้ ผลไม้ไทยที่นำเข้าผ่านเส้นทาง R3A ก็มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันดิบ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่มีการเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันและก๊าซเมียนมา-จีน และโรงกลั่นที่เมืองอานหนิงที่ฝั่งตะวันตกของนครคุนหมิง

สำหรับประเทศคู่ค้า พบว่า ประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีการค้ากับมณฑลยูนนานสูงถึง 104,230 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.1 ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของมณฑลยูนนาน ซึ่งประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ก็เป็นกลุ่มคู่ค้าหลักของมณฑลยูนนานอยู่แล้ว เช่น ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ ภูมิภาคอาเซียนยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน โดยเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของมณฑลยูนนานในภูมิภาคอาเซียน ตามด้วยเวียดนาม ไทย และลาว ตามลำดับ

http://yn.people.com.cn/n2/2019/0919/c372455-33369206.html

ยูนนาน นำเข้าส่งออก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน