การค้ากับต่างประเทศของหูหนานโตต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากอานิสงส์อีคอมเมิร์ซข้ามแดน

16 Dec 2020

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการค้ากับต่างประเทศของมณฑลหูหนานช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2563 ซึ่งยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวม 431,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 9.8 ขณะที่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดือนเดียว หูหนานมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวม 51,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5

ในภาพรวม อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน รวมถึงมูลค่าการค้าระหว่างมณฑลกับประเทศตามแนว “สายแถบและเส้นทาง” (BRI) ก็ยังเติบโตในระดับสูง โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกระหว่างมณฑลกับอาเซียนคิดเป็น 8,180 ล้านหยวน เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 64.7 และครองสัดส่วนร้อยละ 15.8 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศโดยรวมของมณฑล  ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างมณฑลกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ในอาเซียนอย่างเวียดนามและไทยล้วนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ขณะเดียวกัน ในช่วงเดียวกันนี้ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกระหว่างมณฑลกับประเทศตามแนวสายแถบและเส้นทางคิดเป็น 14,530 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 ครองสัดส่วนร้อยละ 28.1 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศโดยรวมของมณฑล และมีส่วนช่วยให้มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกโดยรวมของมณฑลในเดือนที่ผ่านมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.8 จุด

สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์มณฑลหูหนาน เปิดเผยข้อมูลว่า นับตั้งแต่ต้นปีนี้ มูลค่าการนำเข้าของมณฑลหูหนานขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ และได้กลายเป็นตัวช่วยในการรักษาเสถียรภาพของการค้ากับต่างประเทศของมณฑล  ทั้งนี้ ตลอดช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 มณฑลหูหนานมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 290,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ขณะที่มีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็น 141,090 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาวิเคราะห์ว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้ากับต่างประเทศของมณฑลหูหนาน ได้แก่ กิจกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามแดนผ่านเขตพื้นที่พิเศษทางศุลกากร โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกผ่านกิจกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามแดนของมณฑลหูหนานคิดเป็น 2,580 ล้านหยวน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 128.3 โดยมีสินค้าที่ใช้แรงงานผลิตอย่างเข้มข้นเป็นสิ้นค้าส่งออกหลัก ขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกผ่านเขตพื้นที่พิเศษทางศุลกากรของมณฑลหูหนานในเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น 12,230 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 160.7 และครองสัดส่วนร้อยละ 23.7 ของมูลค่าการค้ากับต่างประเทศโดยรวมของมณฑล

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202012/t20201210_14012567.html

หูหนาน การค้าต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน