กว่างซีทำยอดผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 35 ล้านชิ้น

19 May 2020

 

ไฮไลท์

  • ณ วันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนได้คลี่คลายลง หลายมณฑลกลายเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ จีนได้พลิกบทบาทจาก “ผู้รับการช่วยเหลือ” กลายเป็น “ผู้ให้ความช่วยเหลือ” แก่นานาประเทศทั่วโลก
  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นอีกหนึ่งมณฑลที่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ และมีกำลังการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเพียงพอในมณฑล โดยขณะนี้ ยังมีกำลังการผลิตมากพอที่จะส่งออกไปช่วยเหลือ/จำหน่ายที่ยุโรป อเมริกาใต้ และอาเซียน
  • ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมในธุรกิจการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ในกว่างซีมีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กว่างซีสามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เกือบ 40 ประเภท ครอบคลุมเครื่องป้องกัน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เครื่องมือการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ในระยะต่อไป กว่างซีวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาจีนสมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของกว่างซี เร่งพัฒนายาแพทย์แผนปัจจุบันและอุตสาหกรรมยาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลักดันการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นระบบ และมีแบรนด์เป็นของตนเอง

 

ในระยะแรกที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน หลายมณฑลรับมือแทบไม่ทันกับการอุบัติขึ้นของไวรัสใหม่นี้ จนถึงวันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจีนเริ่มคลี่คลายลง หลายมณฑลกลายเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ และจีนได้พลิกบทบาทจาก “ผู้ขอรับการช่วยเหลือ” กลายเป็น “ผู้ให้ความช่วยเหลือ” แก่นานาประเทศทั่วโลก

“เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” ก็เช่นกัน ในช่วงแรก กว่างซีต้องเผชิญหน้ากับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกัน COVID-19 แต่จากนั้นไม่นาน กว่างซีค่อยๆ พลิกฟื้นสถานการณ์จาก “ผู้รอรับ” มาเป็น “ผู้บริจาค” ซึ่งกว่างซีมีกำลังการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเพียงพอต่อการใช้ในมณฑล และในขณะนี้ ก็มีกำลังการผลิตมากพอส่งออกไปช่วยเหลือ/จำหน่ายที่ยุโรป อเมริกาใต้ และอาเซียนแล้ว

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐที่อำนวยความสะดวกในการตรวจอนุมัติการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงงานในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำถึงที่โรงงาน ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและภาษี เพื่อสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเต็มที่

ปัจจุบัน กว่างซีสามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เกือบ 40 ประเภท ครอบคลุมทั้งเครื่องป้องกัน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เครื่องมือการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันและช่วยสนับสนุนงานควบคุม ป้องกัน และการรักษาได้เป็นอย่างดี

กล่าวได้ว่า ห่วงโซ่อุตสาหกรรมในธุรกิจการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ในกว่างซีมีความสมบูรณ์ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ ตัวอย่างเช่น มีจำนวนผู้ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นจาก 2 รายเป็น 117 ราย มีผู้ผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่เครื่องผลิตหน้ากากอนามัย ผ้า non-woven สายคล้องหู เหล็กกดจมูก และหน้ากากอนามัยประเภทต่างๆ ขณะที่กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยก็เพิ่มขึ้นจากวันละ 2 แสนชิ้น มาเป็นวันละกว่า 35 ล้านชิ้น

นอกจากนี้ กว่างซีมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 30 เท่า โดยมีปริมาณการผลิตชุดป้องกัน (PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และแว่นป้องกันละอองฝอยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในมณฑลได้แล้วยังมีเหลือสำหรับจำหน่าย

ปัจจุบัน เครื่องมือทางการแพทย์ที่ Made in Guangxi ได้ส่งออกไปจำหน่ายที่บราซิล เช็ก เนเธอร์แลนด์ อิตาลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตามข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 กว่างซีมีผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง CE และ FDA จำนวน 42 ราย และได้ส่งออกหน้ากากอนามัยประเภทต่างๆ จากผู้ผลิต 22 ราย รวมแล้วกว่า 46.42 ล้านชิ้น

รัฐบาลกว่างซีได้ส่งเครื่องมือทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน และเครื่องวัดอุณหภูมิ) ไปช่วยเหลือ 23 ประเทศ/ดินแดน/เมืองพี่เมืองน้องของกว่างซี ทั้งในอาเซียน เอเชียกลาง ยุโรป และอเมริกา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์

ในระยะต่อไป กว่างซีวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาจีนสมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของกว่างซี โดยเร่งพัฒนายาแพทย์แผนปัจจุบันและอุตสาหกรรมยาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnological drugs) เพื่อผลักดันการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการแพทย์และการป้องกันควบคุมโรคระบาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นระบบอุตสาหกรรม และมีแบรนด์เป็นของตนเอง

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (广西中新社) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เครดิตภาพ www.xstv.net

 

COVID-19FDABiotechnological drugsการรับรอง CEผู้บริจาคผู้รอรับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน