กรุงปักกิ่งตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับสากลในปี 2578

25 Jun 2019

กรมกิจการพาณิชย์กรุงปักกิ่ง และคณะกรรมการการวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมจัดทำ แผนงานการกระจายสาธารณูปโภคด้านการให้บริการเชิงพาณิชย์ของกรุงปักกิ่ง (ฉบับเปิดรับความคิดเห็น) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายว่า กรุงปักกิ่งจะต้องมีความคืบหน้าสำคัญในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับสากลภายในปี 2563 และจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับสากลในปี 2578 หรือประมาณภายใน 16 ปีข้างหน้า

ปี 2561 มูลค่าภาคบริการของกรุงปักกิ่งครองสัดส่วนถึงร้อยละ 81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นสู่ระดับเดียวกันของเมืองศูนย์กลางการบริโภคที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4 เมือง ได้แก่ นครนิวยอร์ก กรุงโตเกียว กรุงลอนดอน และกรุงปารีส

ปัจจุบัน พื้นที่อาคารพาณิชย์ของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ราว 70 ล้านตารางเมตร ในจำนวนดังกล่าว ส่วนพื้นที่ประกอบธุรกิจการค้าอยู่ที่ราว 42 ล้านตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่ประกอบธุรกิจเฉลี่ยอยู่ที่ราว 2 ตารางเมตรต่อหัว นอกจากนี้ ปัจจุบันกรุงปักกิ่งมีอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (พื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร) 515 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 186 แห่ง Shopping Center 115 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 111 แห่ง

ตามแผนงานฯ กรุงปักกิ่งจะพัฒนาศูนย์กลางการบริโภคใน 4 ระดับ ได้แก่

  • ศูนย์กลางการบริโภคประจำกรุงปักกิ่ง โดยเน้นการปรับปรุงถนนคนเดินหวั่งฝูจิ่งและถนนคนเดินเฉียนเหมิน ซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของกรุงปักกิ่งในภาพรวมและเป็นพื้นที่ที่กรุงปักกิ่งพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นในระยะสั้น
  • ศูนย์กลางการบริโภคประจำภูมิภาค เช่น พื้นที่ของกั๋วเม่า ซึ่งเป็น Central Business District (CBD) พื้นที่ของเขตฉือจิ่นซาน และพื้นที่ของเขตทงโจว เป็นต้น
  • ศูนย์กลางการบริโภคประจำเขต เช่น ถนนคนเดินซีตัน financial street และบริเวณศูนย์กีฬาอู่เคอซง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักแห่งหนึ่งในการจัดการแข่งขันโอลิมปิดฤดูร้อนปี 2551
  • ศูนย์กลางการบริโภคประจำชุมชน โดยศูนย์กลางการบริโภคประจำชุมชนขนาดใหญ่จะให้บริการจำนวนประชากรประมาณ 30,000 – 50,000 คน และศูนย์กลางการบริโภคประจำชุมชนขนาดเล็กจะให้บริการจำนวนประชากรประมาณ 10,000 – 30,000 คน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 การประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของกรุงปักกิ่ง ได้เน้นย้ำการพัฒนากรุงปักกิ่งให้เป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับสากล โดยการประชุมครั้งนี้เสนอว่า กรุงปักกิ่งควรยกระดับการให้บริการด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว การรักษาพายาบาล และสินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับสากล

กระทรวงพาณิชย์จีนเริ่มส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการบริโภคระดับสากลเมื่อสิ้นปี 2560 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูดชาวจีนกลับมาใช้จ่ายในจีนให้มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นมีหลายเมืองในจีนได้วางแผนพัฒนาสู่ศูนย์กลางการบริโภคระดับสากล เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น นครเฉิงตู นครหางโจว นครซีอาน และเมืองชิงต่าว เป็นต้น ปัจจุบัน การบริโภคกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีน ซึ่งข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติจีนชี้ว่า ปี 2561 การใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.2 ของ GDP จีน

 

 

จัดทำโดย      นายคุณากร เหวิน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

แหล่งข้อมูล   

http://bj.people.com.cn/n2/2019/0616/c82840-33044544.html

http://finance.chinanews.com/cj/2019/06-21/8871605.shtml

 

ศูนย์บริโภคกรุงปักกิ่งภาคบริการ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน