“ฉางอันห้าว” ฉลองส่งออกครบ 10,000 ตู้ เร่งขยายจุดขนถ่ายสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้า

24 Aug 2016

“ฉางอันห้าว” เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจากนครซีอานสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แล่นผ่านเมืองสำคัญกว่า 44 เมือง ปัจจุบันลำเลียงสินค้าจากในประเทศโดยแบ่งสัดส่วนเป็นสินค้าท้องถิ่นจากมณฑลส่านซีร้อยละ 30 และสินค้าจากต่างมณฑลทั่วประเทศร้อยละ 70 ตั้งอยู่ในเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน (Xi’an International Trade and Logistics Park) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่ไม่ติดทะเลและสามารถติดต่อกับท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ล่าสุด “ฉางอันห้าว” ขนส่งครบ 10,009 ตู้ (จาก221 ขบวน) คิดเป็นน้ำหนักสินค้ากว่า 338,000 ตัน  โดยสัดส่วนการขนส่งสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 เพิ่มขึ้น 84 ขบวน เติบโตขึ้นร้อยละ 47 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สินค้ายอดนิยมสำหรับการส่งออก ได้แก่ 1) วัตถุดิบในอุตสาหกรรม (Industrial raw materials) 2) เครื่องจักรกล 3) ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 4) วัสดุก่อสร้าง และ 5) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา (Light industrial products)

 “ฉางอันห้าว” ได้เริ่มขนส่งสินค้าครั้งแรกในวันที่ 28 พ.ย. 2013 เดือนละ 1 ขบวน ต่อมาในวันที่ 1 มิ.ย. 2014 ได้ปรับรอบการขนส่งเป็นสัปดาห์ละ 1 ขบวน และล่าสุดปรับรอบการขนส่งเป็นสัปดาห์ละ 3 ขบวน

เป้าหมายการพัฒนาเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ “ฉางอันห้าว” ในอนาคต

1. การพัฒนาจุดขนถ่ายสินค้าซินจู้ 

รัฐบาลมณฑลส่านซีวางแผนการพัฒนาจุดขนถ่ายสินค้าซินจู้ซึ่งปัจจุบันมีความหนาแน่นเนื่องจากมีปริมาณสินค้าที่รอการขนส่งมากขึ้น โดยในปี 2015 จุดขนถ่ายสินค้าดังกล่าวรองรับปริมาณสินค้ามากถึง 2.47 ล้านตันและในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2559 จุดขนถ่ายฯ ดังกล่าวรองรับปริมาณสินค้ามากกว่า 1.54 ล้านตัน (ขยายตัวร้อยละ 6.7) จากปริมาณสินค้าที่หนาแน่นดังกล่าว รัฐบาลจึงจะเร่งพัฒนาให้เป็น ศูนย์โลจิสติกส์และขนถ่ายสินค้าครบวงจร (Xinzhu Railway Comprehensive Logistics Center) โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นดังนี้

          1.1 โซนบรรจุและขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่

          1.2 โซนขนส่งสินค้าขนาดเล็ก (Less than truckload shipping, LTL)

          1.3 โซนบรรจุและกระจายสินค้าขนาดเล็ก (warehousing and distribution area)

          1.4 โซนขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่

          1.5 โซนห้องเย็นและสินค้ามีชีวิต

ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการดำเนินการ 2 ปี บนเนื้อที่ 2,070 หมู่ (ราว 862.5 ไร่) ทั้งนี้ รัฐบาลฯ คาดว่าเมื่อเปิดใช้งานศูนย์ฯ ดังกล่าวแล้วจะช่วยพัฒนาระบบการจัดเก็บและขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภทมากขึ้น

2. การเปิดเส้นทางขนส่งซีอาน-ยุโรปกลาง

ปัจจุบัน “ฉางอันห้าว” เปิดบริการเส้นทางซีอาน-เอเชียกลางเท่านั้น รัฐบาลมณฑลส่านซีรวมไปถึงสำนักงานการรถไฟนครซีอาน วางเป้าหมายในการขยายเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศซีอาน-ยุโรปกลาง เบื้องต้นยังอยู่ในระหว่างการกำหนดประเทศเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศเส้นทางอื่นๆ

บทสรุป

ปัจจุบันเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมณฑลส่านซีกับประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากการส่งออกสินค้าในประเทศไปยังกลุ่มประเทศเอเชียกลางและยังมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาด้วย อาทิ การนำเข้าแป้งสาลีจากประเทศคาซัคสถานมากกว่า 600 ตัน การนำเข้าน้ำมันเรพซีด (Rapeseed oil) กว่า 1,000 ตัน  เป็นต้น และเป็นต้นแบบระบบขนส่งรางระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านของเวลาและปริมาณสินค้า จนทำให้เส้นทางการขนส่งดังกล่าวฯ กลายเป็นจุดกระจายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสายไหมทางบกในปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.inform.kz/chn/article/2936290

2. http://society.people.com.cn/n1/2016/0811/c1008-28629665.html

3. http://china.huanqiu.com/hot/2016-08/9296518.html

4. http://www.sxfzgc.com/html/2016/08/12/5049.html

ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. สำรวจเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน "ท่าเรือบก" ของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจส่านซีITLChanganHaoฉางอัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน