ข้อริเริ่ม “One Belt One Road” – โอกาสสำหรับภาคเกษตรกรรมลงทุนในต่างประเทศ

16 Jun 2015

บนเส้นทาง “One Belt,One Road” มีประเทศเกษตรกรรมกว่า 60 ประเทศ ซึ่งคาดว่าภายใต้ข้อริเริ่ม “One Belt One Road” ปี 2558 จะถือเป็นปีเริ่มต้นของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและการลงทุนของภาคเกษตรกรรมจีนกับต่างประเทศ

ภาคเกษตรกรรมจีนมีความต้องการที่จะลงทุนในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรทั่วโลก ปัจจุบัน ปริมาณการนำเข้าธัญพืชของจีนเติบโตขึ้นทุกปีเนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคจีนได้ โดยจีนมีพื้นที่การเพาะปลูกที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพียงร้อยละ 80

สถิติของกระทรวงการเกษตรจีน ณ ปลายปี 2557 ชี้ให้เห็นว่า มีบริษัทจีนจำนวน 373 บริษัท ที่ได้จัดตั้งธุรกิจการเกษตรจำนวน 443 แห่งในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 3,956 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2558 กระทรวงเกษตรจีนคาดว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก การปศุสัตว์ และธุรกิจเมล็ดพันธ์พืชจะมีศักยภาพการลงทุนโดยมีมูลค่า 500,000 ล้านหยวน 200,000 ล้านหยวนและ 50,000 ล้านหยวน ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี การไปลงทุนในต่างประเทศประสบอุปสรรคไม่น้อย อาทิ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ความไม่มั่นคงทางการเมือง และความหวาดระแวงของประเทศเจ้าบ้านต่อการซื้อที่ดินของบริษัทจีน

ทั้งนี้ ในปี 2557 จีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศบนเส้นทาง “One Belt One Road” เป็นมูลค่า 22,839 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครองสัดส่วนร้อยละ 18.8 ของยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมดของจีน และจีนส่งออกสินค้าเกษตรไปประเทศดังกล่าวโดยมีมูลค่า 21,032 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครองสัดส่วนร้อยละ 29.48 ของยอดการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน