สินค้าไทย ก้าวไกลทั่วโลก: ครั้งแรกของ “OTOP” ไทยสู่ตลาดจีน

.
งานเทศกาลไทยนครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้งาน Belt and Road Brand Expo Shanghai

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในเซี่ยงไฮ้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงานเทศกาลไทยนครเซี่ยงไฮ้ ปี 2562 ณ Shanghai Exhibition Centre ศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดกลางนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของงานเทศกาลไทยในปีที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สินค้าไทย ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวไทย ให้แก่ชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นที่รู้จัก อีกทั้ง มุ่งตอบสนองความนิยมประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายเดินทางอันดับหนึ่งของชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในงานแสดงนิทรรศการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Brand Expo) ของจีน

.                                 

งาน Belt and Road Brand Expo 2019 ปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Make Quality Life Happen” ซึ่งเป็นงานที่มุ่งเสริมเสริม “One Belt, One Road” ในระดับนานาชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจีนให้ดียิ่งขึ้นและเน้นย้ำความสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ในฐานะที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศจีน โดยภายในงานจะมีการออกร้านกว่า 200 ราย ของผู้ประกอบการจาก 45 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมงานได้ขยายตลาดการค้าและช่องทางการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายกับผู้ค้า (Traders) ในจีนและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาศักยภาพของคู่ค้า ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต สำหรับประเทศไทยในปีนี้นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ แล้วยังได้มุ่งส่งเสริมนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้สโลแกน “สินค้าไทย ก้าวไกลทั่วโลก”

.           

.           

OTOP ไทยสู่ตลาดจีนครั้งแรก

ผู้ประกอบการ SMEs ไทยถือเป็นจักรกลสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 โดยเฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถเติบโตเป็นกิจการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน OTOP ยังคงมีความหลากหลายในด้านระดับของการพัฒนา เห็นได้จากการจัดลำดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1-5 ดาว ซึ่ง OTOP ระดับต่ำกว่า 4 ดาว จะขาดโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และขาดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์มาตรฐาน ความต้องการและรสนิยมในระดับสากล ดังนั้น Thai Festival 2019: Local Best. Global Taste จึงเป็น platform ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการ OTOP SMEs ระดับชุมชนที่มีศักยภาพ ให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้

สำหรับ OTOP ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้มาจาก 10 จังหวัด ได้แก่ นครนายก พระนครศรีอยุธยา ตรัง สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี สมุทรปราการ อุดรธานี เชียงใหม่ ยโสธร และนนทบุรี โดยสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น (1) ผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ ทุเรียนทอดกรอบ คุกกี้ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเกรียบ ข้าวกล้องงอก งาดำ น้ำผึ้ง (2) ผลิตภัณฑ์ความงามและบำรุงผิว อาทิ สบู่สมุนไพร น้ำมันมะพร้าว สบู่รังไหม เซรั่มบำรุงเส้นผม และ (3) ผลิตภัณฑ์ทั่วไป อาทิ เสื้อคลุมผ้าฝ้ายพิมพ์ลายไทย ผ้าปาเต๊ะ โมเดลแก้ว และกระเป๋าหนังสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ชมงาน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและบำรุงผิวที่มีจุดเด่นคือการใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของไทย รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ข้าว หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน ในขณะที่สินค้าศิลปะหัตถกรรมไทย อาทิ อุปกรณ์รองจานและแก้วน้ำที่เป็นงานถักทอ โมเดลเรือสุพรรณหงส์ เสื้อคลุมลายไทย หรืองานไม้แกะสลักต่าง ๆ ก็ได้ใช้โอกาสนี้มาอวดโฉมแก่สายตาชาวเซี่ยงไฮ้

      

      

      

สินค้าไทย น่าสนใจจริงหรือ?

ในงานนี้นอกจากการนำสินค้า OTOP มาแสดงแล้ว ยังมีกิจกรรม Business – Matching ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าของตัวเองไปนำแสดงให้แก่ผู้ทำการตลาดท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้ผู้ประกอบการ โดยมีทั้งหมด 7 รายจาก 10 ราย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการตอบรับจากผู้จัดจำหน่ายจีนถึง 5 รายการสินค้า ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ความงามและบำรุงผิว ได้แก่ แชมพู ครีมนวดผม สบู่สมุนไพร สบู่ไข่มุก และครีมทามือ นอกจากนี้ คณะตัวแทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เดินทางไปพบหารือกับบริษัท Alibaba ที่นครหางโจวเรื่องการนำสินค้า OTOP ของไทยขึ้นไปวางขายในเว็บไซต์ TMALL ผ่านช่องทาง E-commerce ขนาดใหญ่ของจีน เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายอีกด้วย

.                                 .

.                                 

กล่าวได้ว่าสโลแกน “สินค้าไทย ก้าวไกลทั่วโลก” ในการจัดงานเทศกาลไทยในปีนี้ ได้บรรลุเป้าหมายแล้วอย่างแท้จริง โดยสินค้าพื้นบ้านของแต่ละจังหวัดได้เข้ามาทดลองตลาดจีนแล้ว ทั้งยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากชาวจีนด้วย หรืออย่างน้อย ๆ ผู้ประกอบการไทยเราก็คงจะได้รับประสบการณ์และคำติชมจากการทดลองตลาดครั้งนี้กลับไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองกันอย่างแน่นอน แต่ที่แน่ ๆ ทุก ๆ รายที่เข้าร่วมออกร้านในปีนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตลาดจีนนั้นน่าสนใจสุด ๆ แต่จะน่าสนใจอย่างไร ขอให้ผู้อ่านติดตามคลิปวิดิโอสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจากงาน Thai Festival Shanghai 2019 รวมถึงบรรยากาศงานฯ ที่BIC นำมาฝากกัน

 

จัดทำโดย: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม