เซินเจิ้นกับการเป็นเมือง Creative Design

เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีจนถือว่าเป็น “Silicon Valley of China” และเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น บ.Huawei บ.Tencent บ.DJI บ.Foxconn และ บ.BYD เป็นต้น แต่นอกจากด้านเทคโนโลยีแล้ว เมืองเซินเจิ้นยังมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นกัน

เซินเจิ้น เมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2551 องค์การ UNESCO ได้ตั้งให้เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองแห่งการออกแบบ (City of Design) อย่างเป็นทางการ โดยเป็นเมืองแรกของจีนและเมืองที่ 6 ของโลก เนื่องจากมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก รวมทั้งความสามารถของบริษัทออกแบบและนักออกแบบในเมืองเซินเจิ้นเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับโลก และเมื่อปี 2562 เมืองเซินเจิ้นติดอันดับ 3 เมืองที่มีความสร้างสรรค์มากที่สุดของจีน (รองจากกรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้) มีอัตราการโตของดัชนีความสร้างสรรค์ของเมือง (urban creativity index) สูงที่สุดในจีน

นอกจากนี้ เมืองเซินเจิ้นยังเป็นสถานที่จัดงานด้านการออกแบบ เช่น งาน Shenzhen Design Week (SZDW) ซึ่งเป็นงานสัปดาห์การออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซินเจิ้น และงาน Shenzhen Global Design Award (SDA) ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลด้านการออกแบบ รวมทั้งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างนักออกแบบจีนกับนักออกแบบจากต่างชาติ โดยเมื่อปี 2563 มีนักออกแบบจาก 30 ประเทศและเขตพื้นที่เข้าร่วม และมีผลงานส่งเข้าประกวดเกือบ 5,000 ชิ้น

พัฒนาการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เมื่อปี 2561 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมืองเซินเจิ้นมีมูลค่าเพิ่มมากถึง 262,177 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.9 ของ GDP ทั้งนี้ ปัจจุบัน เมืองเซินเจิ้นเป็นที่ตั้งบริษัทด้านการออกแบบมากกว่า 6,000 แห่ง มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกือบ 200,000 คน มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมด้านการออกแบบต่อปีประมาณ 23,000 ล้านหยวน ครอบคลุมสาขา เช่น การออกแบบกราฟิก การออกแบบอุตสาหกรรม และการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น

การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เมืองเซินเจิ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2546 เมืองเซินเจิ้นวางเป้าหมายเป็นเมืองวัฒนธรรม เมื่อปี 2558 ได้ออกแผนปฏิบัติการโดยใช้นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรม และเมื่อปี 2562 รัฐบาลกลางจีนออกแนวทางพัฒนา GBA โดยให้เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองนำร่องระดับชาติ โดยผู้นำระดับโลกด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ภายในปี 2578

ทั้งนี้ เมืองเซินเจิ้นได้ใช้โมเดล “วัฒนธรรม +” ซึ่งเป็นการบูรณาการวัฒนธรรมเข้ากับด้านอื่น ๆ ได้แก่ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การเงิน และความสร้างสรรค์ โดยโมเดล “วัฒนธรรม + ความสร้างสรรค์” เป็นการส่งเสริมแบรนด์ด้านการออกแบบของเมืองเซินเจิ้น ซึ่งอุตสาหกรรมออกแบบเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมวัฒนธรรม เนื่องจากการออกแบบเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และเปลี่ยนทรัพยากรด้านวัฒนธรรมให้เป็นผลิตภาพ

ในอนาคต เมืองเซินเจิ้นอาจเพิ่มความเข้มงวดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมแฟชั่น  เพื่อคุ้มครองงานออกแบบต้นฉบับไม่ให้ถูกลอกเลียน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการจัดแสดงงานศิลป์ โดยจะจัดเก็บภาพด้วยระบบดิจิทัลพร้อมกับเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดแสดงงานศิลป์ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาและให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

อนึ่ง เมืองเซินเจิ้นถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมออกแบบทั้งในระดับโลกและระดับชาติอีกทั้งอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้อีกมากในอนาคต ไทยจึงอาจขยายความร่วมมือกับเมืองเซินเจิ้นด้านอุตสาหกรรมออกแบบ และเมืองเซินเจิ้นอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักออกแบบไทย

——————————

นางสาวสุวิชญา กีปทอง เขียน

25 พฤษภาคม 2564

แหล่งที่มาของข้อมูล

Shenzhen

http://kb.southcn.com/content/2020-12/05/content_191805369.htm

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190729-18a04453.html

http://duchuang.sznews.com/content/2020-08/07/content_23427464.html

https://www.163.com/dy/article/FP0RP3ET0538I0CF.html

https://www.bayarea.gov.hk/en/resource/mainland-policies-measures-20190818.html

http://www.eyeshenzhen.com/content/2021-05/19/content_24226382.htm

http://www.eyeshenzhen.com/content/2021-05/18/content_24223261.htm

Avatar

Suwitchaya Keepthong

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม