Moonlight Trading รุกหนัก พา “บีทาเก้น” บุกตลาดออนไลน์จีน

 

ตามที่ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เคยนำเสนอบทสัมภาษณ์คุณจันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา นักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในมณฑลยูนนานกว่า 20 ปี เริ่มจากธุรกิจขนส่งสินค้า และร้านอาหารไทย จนปัจจุบันได้ขยายมาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าไทยมาจำหน่ายในจีน อาทิ ผลิตภัณฑ์ S&P ข้าวหอมมะลิตราเกษตร เบียร์สิงห์ รังนกเบลล์ แก้วโอเชี่ยนกลาส และเครื่องประดับไข่มุกไทย นอกจากนี้ ก็กำลังบุกตลาดออนไลน์จีนอย่างหนัก โดยการเปิดร้าน flagship store ของผลิตภัณฑ์ S&P บนเว็บไซต์ Tmall เมื่อปลายปี 2560 ล่าสุด ได้ข่าวว่า Moonlight Trading มีความคืบหน้าใหม่เรื่องการเปิดตลาดออนไลน์ เราจึงต้องมาสัมภาษณ์คุณจันทร์จิราฯ อีกครั้ง

ทราบมาว่า Moonlight Trading มีข่าวดีเกี่ยวกับความสำเร็จครั้งใหม่ในตลาดออนไลน์จีน

– Moonlight Trading ได้ร่วมมือกับ Tmall แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อันดับ 1 ของจีน นำนมเปรี้ยวบีทาเก้นของไทย (ขนาด 85 มล. แพคละ 6 ขวด) เข้าไปจำหน่ายบน Tmall Supermarket ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

ครบรอบ 1 เดือนการเปิดตัวนมเปรี้ยวบีทาเก้นบน Tmall Supermarket ผลตอบรับเป็นอย่างไร

– ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 Tmall Supermarket ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทำให้มียอดสั่งซื้อกว่า 7,000 แพคภายใน 7 วันแรก แต่เนื่องจากติดช่วงวันหยุดสงกรานต์ ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า ทำให้สินค้าไม่เพียงพอ จึงต้องชะลอกิจกรรมส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสั่งซื้อล่าสุดทั้งแบบแพคเดี่ยวและแบบ 4 แพคสุดคุ้ม มียอดขายรวมกว่า 18,000 แพคแล้ว

เข้ามามีความร่วมมือกับบีทาเก้นได้อย่างไร

– บีทาเก้นประเทศไทยได้จดทะเบียนบริษัท บีทาเก้น (ยูนนาน) จำกัด เมื่อเดือน มี.ค. 2560 เพื่อนำเข้านมเปรี้ยวบีทาเก้นของไทย จำนวน 3 ขนาด ได้แก่ 85 มล. 160 มล. และ 300 มล. เข้ามาจำหน่ายในจีน โดยในช่วงแรกเน้นการทำตลาดออฟไลน์ในมณฑลยูนนานเองก่อน ปัจจุบัน มีสินค้าวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำในนครคุนหมิง ในส่วนการทำตลาดออนไลน์ ได้มอบหมายให้ Moonlight Trading เป็น Exclusive Online Distributor ทั่วประเทศจีน

ความแตกต่างระหว่างการเปิดร้าน Flagship Store ของผลิตภัณฑ์ S&P กับการนำนมเปรี้ยวบีทาเก้นเข้าไปจำหน่ายใน Tmall Supermarket

– การเปิดร้าน Flagship Store มีความสำคัญในการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ให้กับสินค้า อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับการเปิดร้าน Flagship Store เนื่องจากมีปัจจัยประกอบที่ต้องพิจารณาหลายด้าน ยกตัวอย่าง แบรนด์ S&P มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การเปิดร้าน Flagship Store จึงสามารถรองรับการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาทำตลาดในอนาคตได้

สำหรับนมเปรี้ยวบีทาเก้น เราได้ทำการวิเคราะห์ตลาด โดยแบ่งเป็นกลุ่มคู่แข่งแบรนด์จีนและแบรนด์นำเข้า แล้วจึงวิเคราะห์ช่องทางจำหน่ายของคู่แข่ง พบว่า ภาพรวมแต่ละแบรนด์มียอดขายผ่าน ร้าน Flagship Store ค่อนข้างต่ำ ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเปิดร้าน Flagship Store ที่มีต้นทุนสูง

จึงตัดสินใจเลือก Tmall Supermarket ซึ่งเป็นช่องทางที่แต่ละแบรนด์มียอดขายค่อนข้างสูง โดยขายสินค้าให้ Tmall Supermarket แบบ B2B และ Tmall Supermarket จำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคแบบ B2C

ความท้าทายของการขายนมเปรี้ยวซึ่งเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น

– การจำหน่ายสินค้าให้แก่ Tmall Supermarket มีเงื่อนไขสำคัญว่า สินค้าต้องถูกส่งไปถึงคลังสินค้าของ Tmall Supermarket โดยต้องมีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอายุบนฉลาก สำหรับนมเปรี้ยวบีทาเก้นที่มีอายุ 47 วัน ต้องนำเข้าจากไทยเข้ามายังจีน และยังต้องกระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าของ Tmall Supermarket ทั่วประเทศ ดังนั้น ทีมงานของเราจึงต้องทำงานแข่งขันกับเวลา

พูดถึงผลิตภัณฑ์ S&P สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

– สินค้าหลักของ S&P ยังคงเป็นบัตเตอร์เค้ก แล้วกำลังจะนำขนมหวานไทยแช่แข็งเข้าไปจำหน่ายในร้าน Flagship Store ของ S&P ในเร็วๆ นี้ สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ ก็กำลังเตรียมการร่วมกับ S&P เพื่อให้ทันจำหน่ายในเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2561 ด้วยเช่นกัน

สินค้าไทยที่เหมาะกับตลาดออนไลน์จีนมีเพียงสินค้าประเภทอาหารใช่หรือไม่

– นอกจากสินค้ากลุ่มอาหารแล้ว เครื่องสำอางและอาหารบำรุงสุขภาพของไทยก็มีศักยภาพ

สำหรับตลาดออนไลน์จีน เราจึงได้เปิดร้าน HAPPY THAI บนแพลตฟอร์ม Taobao เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อนำสินค้ากลุ่มอาหารไทยที่เราทำตลาดออฟไลน์อยู่แล้วมาต่อยอดทำตลาดออนไลน์เพิ่มเติม รวมทั้ง นำสินค้าเครื่องสำอางและอาหารบำรุงสุขภาพของไทยที่มีศักยภาพมาทดลองตลาดออนไลน์ด้วย

สาเหตุที่เลือกเปิดร้าน HAPPY THAI บนแพลตฟอร์ม Taobao เนื่องจาก Taobao มีนโยบายที่ยืดหยุ่นกว่าและมีความเข้มงวดน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ Tmall จึงเหมาะกับการนำชนิดใหม่มาทดลองตลาดออนไลน์ ถ้ามีกระแสตอบรับดี จึงสามารถต่อยอดไปสู่แพลตฟอร์ม Tmall ได้ในอนาคต

กระแสตอบรับของร้าน HAPPY THAI เป็นอย่างไร

– ร้าน HAPPY THAI ถูกพัฒนาขึ้นมาวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ (1) เป็นหน้าร้านให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมสินค้าแทนเว็บไซต์ และ (2) เป็นแพลตฟอร์ม e-commerce เพื่อขายสินค้าด้วย โดยเราใช้วิธีบ่มเพาะฐานลูกค้าของ HAPPY THAI อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่แอคทีพ

เราได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงให้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยที่นครคุนหมิง และนครกุ้ยหยางในเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้ง งาน Top Thai Brands ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิงในเดือนมิถุนายน 2561 จึงจะใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์ร้าน HAPPY THAI โดยให้ผู้เข้าชมงานกด follow ร้าน HAPPY THAI เพื่อรับส่วนลดและของรางวัล

ฝากถึงผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

– ไม่ว่าจะเข้ามาทำตลาดจีนแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ หรือเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนแม้จะยังไม่มีแผนเข้ามาทำตลาดจีน ก็ควรที่จะจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเอาไว้ เพื่อป้องกันคนจีนหัวใสนำเครื่องหมายการค้าของเรามาแอบอ้างจดลิขสิทธิ์ตัดหน้า ซึ่งจะทำให้มีอุปสรรคต่อการทำตลาดจีนในอนาคต โดยเรายินดีให้คำปรึกษา รวมทั้ง หารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางธุรกิจ โดยเยี่ยมชม Moonlight Trading ได้ที่ชั้น 6 เลขที่ 601-605 Guandu E-commerce Industrial Park ถนนกวนซิงลู่ เขตกวนตู้ นครคุนหมิง หมายเลขโทรศัพท์ +86-13888003398 อีเมล์ [email protected] หรือติดต่อ Moonlight Trading Thailand ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66-81-621-4367 อีเมล์ [email protected]

จัดทำโดย นายโกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม