มณฑลกวางตุ้งมีแผนสร้างทางรถไฟแม็กเลฟสุดล้ำ เชื่อมต่อ 3 เมืองใหญ่ของจีน

ในยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญหากต้องการจะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การพัฒนาประเทศก็เช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเข้มแข็งโดยการเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุด รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งมีแผนที่จะก่อสร้างรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงสายแม็กเลฟ (Maglev line) 2 สาย ซึ่งจะเชื่อมนครกว่างโจวกับกรุงปักกิ่งและมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟสายนี้จะสามารถย่นระยะเวลาเดินทางระหว่าง 3 เมืองใหญ่ของจีนและส่งเสริมการเป็นผู้นำเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทางใต้ของจีนอีกด้วย

แม็กเลฟระบบขนส่งความเร็วสูงแห่งอนาคต

รถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงแม็กเลฟ (Magnetically Levitating: Maglev) เป็นรถไฟที่ใช้เทคโนโลยีการยกตัวของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยขณะวิ่ง แม็กเลฟจะลอยอยู่เหนือรางประมาณ 10 เซนติเมตร โดยใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อปี 2547 จีนได้นำรถไฟดังกล่าวมาใช้เป็นครั้งแรกที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเดินทางจากย่านธุรกิจไปยังท่าอากาศยานผู่ตง ด้วยความเร็ว 430 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ทีมศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเจียวถงตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Jiaotong University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิศวะกรรมแห่งแรกของจีน ได้เปิดตัวต้นแบบรถไฟแม็กเลฟรุ่นล่าสุด โดยสามารถวิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุด 620 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำรถไฟดังกล่าวมาใช้งานจริงได้ภายในเวลา 3-10 ปีข้างหน้า ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของจีนในด้านการคมนาคม

มณฑลกวางตุ้งคาดประชากรพุ่ง เตรียมพัฒนาระบบคมนาคมรองรับ

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ทำการประเมินและคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรในมณฑลจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 130 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2035 และประชากรในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) จะเพิ่มขึ้นเป็น 84.4 ล้านคน โดยร้อยละ 90 ของประชากรจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง ดังนั้น รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนที่จะสร้างรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงแม็กเลฟขึ้นภายในมณฑล ซึ่งจะเชื่อมระหว่างนครกว่างโจวกับกรุงปักกิ่งและมหานครเซี่ยงไฮ้ รถไฟสายนี้จะลดระยะเวลาการเดินทางลงเหลือเพียงไม่เกิน 3 ชม. สำหรับเส้นทาง กว่างโจวปักกิ่ง และไม่เกิน 4 ชม. ในเส้นทาง กว่างโจว เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อผ่านเมืองเซิ่นเจิ้นอีกด้วย ส่งผลให้การเดินทางโดยรถไฟแม็กเลฟนั้นเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงหัวกระสุนกว่าเท่าตัว ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างทางรถไฟแม็กเลฟในปี ค.ศ. 2025 คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030 โดยจะเริ่มก่อสร้างเส้นทาง กว่างโจว – เซิ่นเจิ้น เป็นเส้นทางแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของรถไฟความเร็วสูงเส้นทางดังกล่าว

ระบบคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้ง ยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้อีกด้วย เนื่องจากประชาชนในที่พื้นที่ห่างไกลสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองและกลับบ้านเกิดได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงเป็นการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบทและลดความเลื่อมล้ำทางสังคม เมื่อประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นย่อมเกิดการใช้จ่าย ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาระบบคมนาคมนั้นเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และมณฑลกวางตุ้งกำลังมุ่งสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

23 มีนาคม 2563

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://epaper.chinadaily.com.cn/a/202102/23/WS6034327ea31099a2343541b8.html

https://www.globaltimes.cn/page/202102/1216126.shtml

https://edition.cnn.com/travel/article/china-high-speed-maglev-train-intl-hnk/index.html#:~:text=(CNN)%20%E2%80%94%20China%20has%20revealed,(385%20miles)%20per%20hour.&text=China%20is%20home%20to%20the,train%20%2D%2D%20the%20Shanghai%20maglev.

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม