เซี่ยงไฮ้นำร่องระเบียบการจัดการขยะในจีน (ตอนที่ 2)

ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ กับการบังคับใช้อย่างจริงจังของระเบียบการจัดการขยะครั้งแรกของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจและเริ่มรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องก่อนจะถึงวันบังคับใช้จริงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับบทความ เซี่ยงไฮ้นำร่องระเบียบการจัดการขยะในจีน (ตอนที่ 1) ได้เล่าถึงภาพรวมของระเบียบฯ กันไปแล้ว ในบทความตอนที่ 2 นี้ ศูนย์บีไอซีจึงขอนำเสนอถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในส่วนของการรณรงค์ระเบียบดังกล่าวของภาคส่วนต่าง ๆ ในเซี่ยงไฮ้ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลความรู้
รัฐบาลเซี่ยงไฮ้จัดนิทรรศการคัดแยกขยะได้จัดขึ้นเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2562 โดยให้ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษของเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งออกแผนที่จุดชาร์ตไฟในเมืองสำหรับรถพลังงานใหม่ รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่วัดความรู้และสนับสนุนการคัดแยกขยะอื่น ๆ อีกมากมายแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม

.                                   

 

2. ติดตั้งถังขยะอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย 
ในมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นครเซี่ยงไฮ้ ได้มีการจัดตั้งถังขยะอัจฉริยะ (intelligent waste bins) เพื่อใช้สำหรับรีไซเคิล จำนวน 10 เครื่อง(จักร) ซึ่งมีการทิ้งขยะรีไซเคิลทั้งหมดมากถึง 30 ตัน โดยหลังจากการติดตั้งเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 สามารถเก็บขยะได้สูงสุดถึง 1.8 ตันต่อวัน ทั้งนี้ ขยะรีไซเคิล ได้แก่ หนังสือ เสื้อผ้า กล่อง พลาสติก แก้วน้ำ และโลหะ ซึ่งนักเรียนจะสามารถสะสมแต้มจากการทิ้งขยะลงถังขยะอัจฉริยะได้ด้วย โดยจะได้รับ 100 แต้มเมื่อทิ้งขยะทุก 1 กิโลกรัม และทุก 100 แต้มจะมีมูลค่า 1 หยวน หรือประมาณ 5 บาท ทั้งนี้ จะมีการติดตั้งถังดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยถงจี้ (Tongji University) มหาวิทยาลัยการการเงินและเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Finance and Economics) และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีนครเซี่ยงไฮ้ (University of Shanghai for Science and Technology) เพิ่มเติมต่อไป

ขณะเดียวกัน เดือนมิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัย East China Normal ทั้ง 2 วิทยาเขตที่ซึ่งมีจำนวนนักศึกษารวมกันแล้วประมาณ 40,000 คน ก็ได้ออกระเบียบการจัดการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน โดยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดคอยสอดส่องนักศึกษาที่ทำผิดระเบียบไว้ทั่วพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามครั้งแรกจะถูกประกาศรายชื่อไว้ที่คณะ หลังจากนั้นจะมีผลต่อเงินทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งจะถูกตัดคุณสมบัติในการได้รับรางวัลใด ๆ ในขั้นต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ออกแบบจุดทิ้งขยะ (ทดลอง) ที่สามารถทิ้งขยะได้ 3 ช่วงเวลา/ต่อวัน เพื่อเตรียมการสำหรับอนาคตที่จะไม่มีการจัดถังขยะในบริเวณหอพักเลย

 

 

3. จัดตั้งถังขยะแต่ละชนิดในท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานผู่ตงและท่าอากาศยานหงเฉียว นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดตั้งถังขยะสำหรับขยะแต่ละชนิดในบริเวณอาคารและลานจอดรถกว่า 1,800 ถัง โดยเก็บคืนถังแบบเดิมที่สามารถทิ้งขยะได้ทุกชนิดออกไปทั้งหมด เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงสุดในการปฎิบัติตามระเบียบการจัดการขยะที่จะบังคับใช้ อีกทั้งยังได้มีการขอความร่วมมือร้านอาหารและสำนักงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยานให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสำหรับห่อและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อช่วยลดขยะด้วย

4. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในสำนักงานช่วงพักกลางวัน
อาคารสำนักงาน Shanghai World Financial Center (SWFC) ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการคัดแยกขยะในช่วงพักกลางวัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทการจัดการสินทรัพย์คอยให้คำแนะนำแก่พนักงานในการคัดแยะขยะและเชิญชวนให้เล่นเกมส์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ชนะจะได้รับถุงรีไซเคิลเป็นรางวัล

.                                  

 

5. ใช้เกมส์ไพ่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
ชุมชนในเขตหมินหัง นครเซี่ยงไฮ้ ได้ใช้เกมส์ไพ่ในการช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เข้าใจถึงการคัดแยกขยะได้ง่ายขึ้นโดยไพ่ 100,000 ชุดแรกได้จัดทำออกมาโดยศูนย์บริการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนกู่เหม่ย (Gumei Community’s Environment Service Center) ซึ่งในไพ่แต่ละใบจะพิมพ์ประเภทขยะแต่ละชนิดและข้อจำกัดของกฏระเบียบไว้เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้และได้รับความบันเทิงในเวลาเดียวกัน

6.  กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในที่สาธารณะ
สวน Chenshan Botanical Garden ในเขต Songjiang ได้จัดกิจกรรมคัดแยกขยะสำหรับประชาชนทั่วไปและสวนจิ้งอันก็มีการได้จัดเกมส์เก็บขยะสำหรับเด็ก ๆ ด้วย

.                               

.                               

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการออกกฎระเบียบของจีนเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอย่างจริงจัง ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์หากไทยจะนำมาเป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเวลาที่ประกาศกฎระเบียบใหม่ออกมา เพื่อให้ประชาชนได้ทำความคุ้นเคยและค่อย ๆ ปรับตัว ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาขึ้น

 

จัดทำโดย:  นางสาวพรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย/ ศูนย BIC นครเซี่ยงไฮ้
ที่มา:  เว็บไซต์ Shine.cn เกี่ยวกับระเบียบการจัดการขยะ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562

 

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม