จับตา ‘Beijing Stock Exchange’ …อีกหนึ่งพลังหนุน SMEs จีน?

ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง (Beijing Stock Exchange หรือ BSE) กลายมาเป็น Keyword ฮอทฮิตคำใหม่ที่หลายท่านจะได้ยินบ่อยครั้งในตลาดเงินตลาดทุนจีนหลังจากที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประกาศจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งในระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน (CIFTIS) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 7 ก.ย. 2564 ณ กรุงปักกิ่ง ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งนี้มีความเป็นมาเป็นอย่างไร มีความแตกต่างกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange หรือ SSE) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange หรือ SZSE) อย่างไร ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ กรุงปักกิ่ง ขอพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่นี้

ตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

ในจีนแผ่นดินใหญ่มีตลาดหลักทรัพย์ระดับประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2533 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนใน SSE ส่วนมากเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงที่จดทะเบียนใน STAR Market (科创板) ของ SSE และ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2533 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนใน SZSE ส่วนมากเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจที่จดทะเบียนใน Second-board Market (创业板) ของ SZSE ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติตตามอ่านได้ที่บทความโดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ นครกว่างโจว “รู้จักตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ‘ตลาดทุน’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

National Equities Exchange and Quotations (NEEQ หรือ New Third Board)

อย่างไรก็ดี นอกจากตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นแล้ว จีนยังมีตลาดทุนที่สำคัญที่เรียกว่า NEEQ เปิดดำเนินการเมื่อปี 2556 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจีนที่ยังไม่สามารถเข้าไปจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลัก (Main Board) และยังนับว่าเป็นการเข้าสู่ตลาดทุนก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (pre-listing) อีกด้วย NEEQ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) NEEQ Base (基础层) (2) NEEQ Innovation (创新层) และ (3) NEEQ Select (精选层) ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุด โดย ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564 มีบริษัทที่จดทะเบียนใน 3 ส่วนดังกล่าวเป็นจำนวน 5,967 แห่ง 1,248 แห่ง และ 66 แห่งตามลำดับ

ความคืบหน้าการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง

ในชั้นต้นบริษัท NEEQ Select 66 แห่งจะโอนย้ายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งที่จัดตั้งใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 1.86 แสนล้านหยวน โดยส่วนมากอยู่ในภาคการผลิต และตามคำกล่าวของประธานาธิบดีจีน ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการพัฒนา การจัดหาเงินทุน และให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 สำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีน (SAMR) ได้จดทะเบียนบริษัท Beijing Stock Exchange Co., Ltd. (บริษัท BSE หรือ 北京证券交易所有限责任公司) โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหยวน มีผู้ถือหุ้นรายเดียวเป็น NEEQ และนายสวี่ หมิง (徐明) ประธาน NEEQ เป็นตัวแทนนิติบุคคลและประธานของบริษัท BSE นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติจีน (CSRC) ได้ประกาศกฎระเบียบพื้นฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งเพื่อขอรับความคิดเห็นจากประชาชน พร้อมแถลงว่า การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการจัดหาเงินทุนของ SMEs จีน

นอกจากนี้ นายอิง หย่ง รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งยังได้กล่าวว่า การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะมีนัยสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทด้านการเงินของเมืองหลวง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งกับตลาดหลักทรัพย์ประจำภูมิภาคต่าง ๆ ในจีน โดยกรุงปักกิ่งจะผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งเปิดทำการโดยเร็ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งประกาศทดสอบระบบซื้อขายหุ้นของ BSE โดยการทดสอบแบ่งเป็นสองครั้ง ครั้งแรกเป็นวันที่ 25 ก.ย. 2564 และครั้งที่สองเป็นวันที่ 9 ต.ค. 2564

ความคาดหวัง…ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะพัฒนาเป็น ‘Nasdaq ของจีน’ ได้หรือไม่

หลังจากที่จีนประกาศจัดตั้งหลักทรัพย์ปักกิ่งก็มีเสียงฮือฮาถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่นี้จนบางส่วนนึกไปถึงว่าตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะพัฒนาเป็น ‘Nasdaq ของจีน’ ได้หรือไม่ การเปรียบเทียบดังกล่าวมาจากการที่ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2514 ได้ดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีที่มีสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพียงพอที่จะผ่านกฎเกณฑ์การจดทะเบียนของตลาดตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange หรือ NYSE) ทุกวันนี้ Nasdaq ได้พัฒนาเป็นตลาดหลักทรัพย์ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกจดทะเบียน เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Google และ Facebook

การที่จีนมีนโยบายหันมาสนับสนุนธุรกิจ SMEs ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์จากเดิมเน้นธุรกิจแบบตั้งเดิม (เช่น อสังหาริมทรัพย์) โดยกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนช่องทางอื่นในการจัดหาเงินทุนนอกจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารซึ่งเป็นช่องทางที่มีความยากลำบากสำหรับธุรกิจ SMEs รวมทั้งดึงดูดให้บริษัทจีนระดมเงินทุนในประเทศมากยิ่งขึ้นแทนการระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จึงทำให้ตลาดทุนเกิดคำถามว่า ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะพัฒนาเป็น ‘Nasdaq ของจีน’ ได้หรือไม่

นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่า ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะเป็นแพลตฟอร์มช่วยบรรเทาปัญหาการจัดหาเงินทุนยากของธุรกิจ SMEs จีน รวมทั้งส่งเสริมการบริโภคเนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นกลุ่มธุรกิจหลักของการจ้างงานในจีนและสร้างรายได้ให้ประชาชน ขณะที่บางส่วนมองว่า อาจยังไม่ควรคาดหวังกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนมากเกินไป เนื่องจากปัญหาที่ธุรกิจ SMEs เผชิญนอกเหนือจากปัญหาการจัดหาเงินทุนยากแล้ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ปัญหาต้นทุนแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งยังคงมีลักษณะเป็นองค์กรแบบกึ่งราชการ และไม่ได้เพิ่มการแข่งขันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้วในจีน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งยังน่าจะเป็นความพยายามของจีนในการสนับบสนุนและดึงดูดให้บริษัทจีนที่กลับมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งมากขึ้นแทนการจดทะเบียนในต่างประเทศ เป็นที่น่าจับตาดูต่อไปว่าตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่งจะสามารถเป็นคำตอบในการส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ SMEs จีน พัฒนาเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคและของโลก ตลอดจนช่วยให้จีนลดการพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้มากขึ้นตามที่ตั้งใจหรือไม่

 

 

จัดทำโดย : นายเหวิน ปิน ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง (วันที่ 30 ก.ย. 2564)

แหล่งข้อมูล :

习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞 http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/02/content_5635041.htm

北交所完成注册 首批业务规则启动征求意见 https://finance.caixin.com/2021-09-05/101769158.html

北交所披露董事会名单 证监会多名部门主任出任董事 https://finance.caixin.com/2021-09-05/101769190.html

殷勇:加强北交所与各区域性股权市场、私募股权份额转让平台的有效衔接 https://finance.caixin.com/2021-09-04/101769010.html

关于开展北京证券交易所开市仿真测试的通知 http://www.bse.cn/important_news/200010796.html

รู้จักตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ‘ตลาดทุน’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ https://thaibizchina.com/article/0802szse/

NASDAQ ตลาดหุ้นแห่งความคาดหวัง https://www.longtunman.com/9376

Avatar

Wen Bin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม