เมืองสื่อซือ มณฑลฝูเจี้ยน มุ่งพัฒนาสู่ “เมืองแห่งการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” แห่งเอเชีย

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

 1. ปัจจุบัน เมืองสื่อซือเป็นฐานการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญในลำดับต้น ๆ ของจีน โดยร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตที่เมืองสื่อซือถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจัยหนุนสำคัญ คือ การที่ผู้ผลิตสิ่งทอที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เช่น Lacoste Tucano Zhouzhi และ Cadano จัดซื้อวัตถุดิบและสั่งผลิตเสื้อผ้าในแบรนด์ของตนเองที่เมืองสื่อซือ ส่งผลให้เมืองสื่อซือกลายเป็น 1 ใน 5 แหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่มีการสั่งซื้อระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของจีน นอกเหนือจากเมืองแต้จิ๋ว (มณฑลกวางตุ้ง) เมืองจงซาน (มณฑลกวางตุ้ง) เมืองผิงหู่ (มณฑลเจ้อเจียง) และเมืองจินถาน (มณฑลเจียงซู) และในปี 2561 เมืองสื่อซือเป็นเมืองแห่งเดียวและแห่งแรกของมณฑลฝูเจี้ยนที่ได้รับการจัดตั้งโดยกระทรวงการพาณิชย์จีน คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และกระทรวงการคลังจีนให้เป็น “เขตทดลองการค้าในฐานะตลาดสั่งซื้อสิ่งทอแห่งชาติ”
 2. ตัวอย่างนโยบายส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจในด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของรัฐบาลเมืองสื่อซือ ล่าสุด ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2563 ได้แก่
  • การเช่าที่ดิน รัฐบาลสื่อซือจะสนับสนุนเงิน 75 หยวนต่อตารางเมตร ให้แก่โครงการก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีมูลค่าการลงทุน 2 ล้านหยวนต่อ 0.4 ไร่
  • การปฏิรูปเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต รัฐบาลจะสนับสนุนเงินร้อยละ 20 ของมูลค่าเครื่องจักรกล (ไม่รวมภาษี) ให้แก่วิสาหกิจที่ซื้อเครื่องจักรกลเฉลี่ยปีละ 1-20 ล้านหยวน
  • การสร้างแรงจูงใจแก่วิสาหกิจ รัฐบาลจะมอบเงินอุดหนุน 400,000 หยวน ให้แก่วิสาหกิจที่ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นครั้งแรก
  • การส่งเสริมการพัฒนาลิขสิทธิ์ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุน 40,000 หยวนต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้แก่วิสาหกิจที่จดลิขสิทธิ์สินค้าภายใต้ชื่อเมืองสื่อซือ
  • การพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาลจะสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของมูลค่าลิขสิทธิ์ด้านเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจที่ซื้อผลงานจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และสนับสนุนเงินร้อยละ 3 ของมูลค่าลิขสิทธิ์ที่ขายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
  • การส่งเสริมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รัฐบาลจะสนับสนุนเงิน 100,000 หยวนให้แก่วิสาหกิจในด้านโลจิสติกส์และการขนส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 3. สิ่งที่ไทยเรียนรู้ได้ การที่เมืองสื่อซือสามารถพัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอให้ทันสมัยและเป็นที่รู้จักในกลุ่มวิสาหกิจต่างชาติรายใหญ่มีปัจจัยสำคัญจากนโยบายรัฐบาลสื่อซือที่สนับสนุนวิสาหกิจท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มอบสิทธิพิเศษและแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยออกมาตรการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการผลิต การจำหน่าย และการเข้าถึงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศครบทั้งกระบวนการทั้งเรื่องการเช่าที่ดิน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า การพัฒนาลิขสิทธิ์สินค้าผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษา และการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นนโยบายที่ไทยสามารถใช้เป็นแบบอย่างในกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในสาขาสิ่งทอขนาดเล็กและ ขนาดย่อมในระดับเมืองและอำเภอเพื่อสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีศักยภาพและเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยต่อยอดพื้นฐานความได้เปรียบของไทยในด้านเอกลักษณ์สิ่งทอผ้าไทย ความประณีตด้านหัตถศิลป์ และนวัตกรรมการออกแบบสมัยใหม่ในปัจจุบัน

 

แหล่งอ้างอิง

รัฐบาลเมืองสื่อซือ http://www.shishi.gov.cn/zwgk/xwzx/jrss/201908/t20190814_1829372.htm

นสพ. Shishi Daily http://epaper.ssrb.com.cn/html/2019-06/13/content_191978_1132366.htm

สหภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสื่อซือ https://www.tnc.com.cn/info/

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม