เตือนผู้ประกอบการค้าส่งเสื้อผ้าจากจีน

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการค้าส่งเสื้อผ้าจากจีนหลายรายที่ทำธุรกิจสั่งผลิตเสื้อ หรือสั่งซื้อเสื้อจากประเทศจีน เพื่อนำมาขายต่อในตลาดขายส่งในไทยว่า ภายหลังการสั่งซื้อและรับสินค้าไปที่เมืองไทยแล้ว ปรากฏว่าสินค้ากลับขายไม่ได้ตามที่คาดหวัง อันอาจเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องติดค้างเงินค่าสั่งผลิต/สังซื้อสินค้ากับเจ้าหนี้ชาวจีน และเมื่อผู้ประกอบการไทยเดินทางกลับไปประเทศจีนเพื่อสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือเพื่อการท่องเที่ยว ก็จะถูกกลุ่มเจ้าหนี้ชาวจีนตามมาพบเพื่อติดตามทวงหนี้สินที่ค้างชำระ พร้อมกับมีกลุ่มคนที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นกลุ่มผู้รับจ้างทวงหนี้ คอยติดตามหรือควบคุมตัว จนกว่าฝ่ายผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นลูกหนี้จะสามารถจ่ายหนี้สินค้างชำระให้ครบถ้วน

จากการตรวจสอบข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบว่า ผู้ประกอบการไทยที่ประสบกรณีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ที่ทำธุรกิจกับชาวจีนในลักษณะไม่เป็นทางการ โดยอาจไม่มีการทำสัญญาที่ระบุแนวทางการแก้ปัญหาให้ชัดเจนในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ หรืออาจมีข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการชำระเงินในลักษณะนอกรูปแบบ เนื่องจากอาจเป็นผู้ที่คุ้นเคยกัน หรือเป็นการทำธุรกิจกับผู้ที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา ซึ่งพบว่า เมื่อฝ่ายผู้ประกอบการไทยไม่สามารถชำระหนี้ค้างจ่ายได้ตามที่ตกลงกันไว้ ก็มักนำไปสู่ความขัดแย้งหรือข้อพิพาท และมีแนวโน้มที่ฝ่ายลูกหนี้จะถูกติดตามข่มขู่ให้เร่งชำระหนี้โดยเร็ว หรือขัดขวางไม่ยอมให้ฝ่ายลูกหนี้เดินทางกลับเมืองไทยจนกว่าจะสามารถชำระหนี้สินให้ครบถ้วน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ขอเรียนให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้ารายย่อยพิจารณาดำเนินธุรกรรมด้วยความรอบคอบ มีขั้นตอนการสั่งซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการชำระค่าสินค้าตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมีการทำสัญญาธุรกรรมที่รัดกุมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากหากผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในลักษณะนอกรูปแบบ และเกิดภาระหนี้สินค้างชำระขึ้นแล้ว อาจมีแนวโน้มที่ฝ่ายเจ้าหนี้จะใช้วิธีกดดันในทุกรูปแบบเพื่อให้ฝ่ายลูกหนี้ที่เดินทางไปถึงประเทศของเจ้าหนี้ต้องเร่งชำระเงินคืนโดยเร็ว ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในฐานะส่วนราชการในต่างประเทศจะพยายามช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อมิให้เกิดการใช้ความรุนแรงแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ช่วยค้ำประกันหนี้ให้แก่ฝ่ายลูกหนี้จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว และไม่สามารถที่จะช่วยเหลือนำตัวฝ่ายลูกหนี้ชาวไทยหลบหนีออกจากประเทศของเจ้าหนี้ได้ตามคำร้องขอของฝ่ายลูกหนี้เมื่อถูกฝ่ายเจ้าหนี้กดดันติดตามทวงถามหนี้ หรือหากฝ่ายเจ้าหนี้ได้แจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้แล้วในทันทีเมื่อลูกหนี้เดินทางไปถึงประเทศของเจ้าหนี้

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม