หน้ากากอนามัยเพื่อประชาชน CuMask+TM ๖ ชั้น และมีส่วนประกอบของทองแดงเพื่อต่อต้านไวรัสและแบคทีเรีย

ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทั่วโลกแล้วกว่า ๔ ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า ๒ แสนราย ส่งผลให้หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ และยาพ่นฆ่าเชื้อ กลายเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของประชาชน และในหลายประเทศได้กลายเป็นสินค้าหายากและไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอีกด้วย

กลุ่มนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากสถาบันวิจัยด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง (The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apperal : HKRITA) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบจากงานนิทรรศการนวัตกรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Exhibition of Invention) ในปี ๒๕๖๑ ได้ทำการวิจัยและออกแบบหน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่า CuMask+TM โดย Cu ที่ปรากฏในชื่อนั้นบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของทองแดงในตารางธาตุ (ตามคำกล่าวของนางแคร์รี่ หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง)    ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวดำเนินตามการมอบหมายของรัฐบาลฮ่องกงในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยสถาบันฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย (Innovation and Technology Fund) จากหน่วยงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของรัฐบาลฮ่องกง ในโอกาสนี้ ศูนย์ BIC และทีมเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จะขอแบ่งปันข้อมูลจากการประมวลศึกษาและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์นาย Felix Yung ตำแหน่งผู้จัดการด้านนโยบายและการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้

หน้ากากอนามัย CuMask+TM  เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำสารทองแดงมาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทางนายYung เปิดเผยว่า เหตุผลที่นักวิจัยนำทองแดงมาเป็นส่วนประกอบนั้น เพื่อต้องการนำทองแดงมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากทองแดงมีสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สวยงาม และมีคุณสมบัติที่คงทนถึงแม้จะใช้งานซ้ำหลายครั้ง และที่สำคัญทองแดงยังมีบทบาทเชิงสาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติทางเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทำลายผนังเซลล์ของเชื้อไวรัสได้

ที่มาของรูปภาพ : www.qmask.gov.hk/about

นวัตกรรมหน้ากากอนามัย CuMask+TM   มีความหนา ๖ ชั้น โดยชั้นแรกที่อยู่ด้านนอกของหน้ากากอนามัยทำมาจากผ้าฝ้ายที่มีส่วนผสมของสารทองแดงเล็กน้อย สำหรับทำหน้าที่ในการต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อไวรัสจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และในส่วนของชั้นในที่มีแผ่นกรองอากาศ ก็มีส่วนผสมของสารทองแดงเช่นกัน โดยจะทำหน้าที่กรองอนุภาคก่อนเข้าสู่ทางเดินหายใจ ซึ่งแผ่นกรองอากาศดังกล่าวสามารถถอดเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ การที่หน้ากากอนามัยมีความหนาถึง ๖ ชั้น อาจทำให้หลาย ๆ คน เข้าใจว่า จะหายใจไม่สะดวกเมื่อสวมใส่ แต่ด้วยประสิทธิภาพและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพทั้งในด้านการกรองอนุภาคและประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย รวมทั้งประสิทธิภาพในการระบายของอากาศจากสถาบัน American Society for Testing & Materials ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ยืนยันว่าหน้ากากอนามัยชนิดนี้จะไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเมื่อสวมใส่ โดยต้นทุนในการผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยชนิดนี้อยู่ที่ ๔๐ ฮ่องกงดอลลาร์ หรือประมาณ ๑๖๗.๗ บาทต่อชิ้น

ที่มาของรูปภาพ :  www.scmp.com

หน้ากากอนามัย CuMask+TM ไม่ควรใช้เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งหลังจากการใช้งานทุกครั้งขอให้นำหน้ากากอนามัยไปซักด้วยน้ำเย็นสะอาดและใช้สบู่ก้อนถูวนรอบ ๆ พร้อมกับใช้มือขยี้เบา ๆ จากนั้นนำไปตากให้แห้งก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถใช้ซ้ำได้ถึง ๖๐ ครั้ง โดยแต่ละครั้งควรผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้างต้น

     ที่มาของรูปภาพ : www.qmask.gov.hk/about

ภายใน ๒ สัปดาห์ข้างหน้า รัฐบาลฮ่องกงจะดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าวให้กับโรงเรียนทุกแห่งในฮ่องกง เพื่อมอบให้นักเรียนที่ศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถม คนละ ๒ ชิ้น เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ นอกจากนั้น จะจัดสรรอีกส่วนหนึ่งจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ ชิ้น ให้กับสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุและผู้ไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งประกาศให้ประชาชนที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกงสามารถลงทะเบียนขอรับหน้ากากอนามัยคนละ ๑ ชิ้นได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม- ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า ๒ ล้าน ๘ แสนคน (สถานะ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

 

เรียบเรียงโดย

                                                          นางสาวเทิดขวัญ   แผ้วสว่าง

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.qmask.gov.hk/reginfo/

https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200505/20200505_193947_100.html

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3082983/coronavirus-hong-kongs-reusable-mask-giveaway

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/146714/Government-to-distribute-free-reusable-masks

 

 

 

 

 

 

 

 

Paewsawang Therdkhwan

Paewsawang Therdkhwan

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เกาะฮ่องกง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม