สื่อหูหนานสร้างแพลตฟอร์มเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรสู้วิกฤตโควิด-19

ในช่วงปลายเดือนมกราคมจนตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนอยู่ในภาวะวิกฤต ได้ส่งผลให้ชาวจีนต้องเก็บตัวอยู่บ้าน รวมถึงร้านค้าและตลาดจำนวนมากถูกสั่งให้ปิดทำการชั่วคราวกระทบต่อกำลังซื้อในตลาดจีนที่หดตัวอย่างรวดเร็วในทันที

ภาวการณ์เช่นนี้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเกษตรของมณฑลหูหนานที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ส้มซาถังที่เพาะปลูกในอำเภอเจียงหย่งซึ่งผลผลิตจาก 62 หมู่บ้านรวมกว่า 4.8 ล้านกิโลกรัมประสบปัญหาสินค้าขายไม่ได้และเริ่มเน่าเสียจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของหูหนานจึงร่วมมือกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรในมณฑลโดยเฉพาะการหาช่องทางระบายสินค้า ซึ่งในกรณีของส้มซาถังก็คือการหันไปจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์

การช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ “ขายไม่ออก” ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดในมณฑลหูหนานยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานจำนวนมากของรัฐบาลระดับมณฑล โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์มณฑลหูหนานกับสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศมณฑลหูหนาน กรมพาณิชย์มณฑลหูหนาน กรมเกษตรและชนบทมณฑลหูหนาน และสำนักงานพัฒนาและบรรเทาความยากจนมณฑลหูหนาน ที่ได้สนับสนุนให้สื่อมวลชนหูหนานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นผลให้ในเดือนมีนาคม 2563 สื่อมวลชนรายใหญ่ของหูหนานจำนวน 2 รายได้เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรของมณฑลโดยเฉพาะ ได้แก่ Mango Poverty Alleviation Cloud Supermarket (芒果扶贫云超市) และ “เซียงหนงฮุ่ย” (湘农荟) ในลักษณะมินิโปรแกรม (Mini Program) ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันวีแชท (WeChat) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน โดยการออกแบบมินิโปรแกรมทั้งสองข้างต้นมุ่งเน้นให้สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค


มินิโปรแกรม Mango Poverty Alleviation Cloud Supermarket และเซียงหนงฮุ่ย

กล่าวสำหรับ Mango Poverty Alleviation Cloud Supermarket นั้น ได้รับการเปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นมินิโปรแกรมที่บริหารจัดการโดย Happigo ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกิจการวิทยุและโทรทัศน์มณฑลหูหนาน (Hunan Broadcasting System) กับสถานีโทรทัศน์หูหนาน (Hunan Satellite TV) ที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโทรทัศน์ (TV Shopping) และเว็บไซต์ออนไลน์ โดยในระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนของการเปิดตัวมินิโปรแกรมดังกล่าว ก็สามารถดึงดูดผู้บริโภคกว่า 3.68 ล้านคนทั่วประเทศให้เข้ามารับชมการไลฟ์สดและเรียกดูผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม จนสามารถสร้างยอดสั่งซื้อมูลค่ารวมกว่า 350 ล้านหยวน ปัจจุบัน มีรายการสินค้าเกษตรที่โดดเด่นของมณฑลหูหนานอยู่บนแพลตฟอร์มนี้รวม 162,390 รายการ และมีร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม 3,364 ร้าน นอกจากนี้ ทีมงานบริหารแพลตฟอร์มยังจัดอบรมความรู้การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ การดำเนินธุรกิจในระบบอีคอมเมิร์ช ตลอดจนเทคนิคการไลฟ์สด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานด้วยตนเอง โดยจนถึงขณะนี้มีการฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้วกว่า 12,000 คน


การไลฟ์สดแนะนำผลผลิตของเกษตรกรบนมินิโปรแกรม Mango Poverty Alleviation Cloud Supermarket

ที่สำคัญ ทีมงานบริหารแพลตฟอร์มด้านการตลาดออนไลน์ยังเข้าไปช่วยทำการไลฟ์สดในแปลงเพาะปลูกหรือโกดังสินค้าของเกษตรกรเป็นประจำสัปดาห์ละสามครั้ง รวมทั้งมีการจัดให้ผู้บริโภคเข้าไปดูกระบวนการเพาะปลูกและการแปรรูปในสถานที่จริง เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรในการส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ทีมงานได้ลงพื้นที่อำเภอเจียงหย่งทำการไลฟ์สดช่วยเกษตรกรขายส้มออนไลน์ โดยภายในแค่วันเดียวมียอดสั่งซื้อส้มผ่านแพลตฟอร์มกว่า 500,000 กิโลกรัม และหลังจากนั้นหนึ่งเดือนก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 10 ล้านกิโลกรัม สร้างรายได้กว่า 140 ล้านหยวน ไม่เพียงเท่านั้น ในการไลฟ์สดขายสินค้าเกษตรของอำเภออันเหรินในวันที่ 19 เมษายน 2563 สามารถช่วยให้เกษตรกรท้องถิ่นขายส้มได้กว่า 85,000 กิโลกรัม และข้าวสารอีกกว่า 4,000 ตัน


การไลฟ์สดและประชาสัมพันธ์ของ “เซียงหนงฮุ่ย”

ภายหลังการเปิดตัวมินิโปรแกรม Mango Poverty Alleviation Cloud Supermarket เพียงวันเดียว บริษัท Hunan Rednet New Media Group ก็ได้เปิดตัวมินิโปรแกรม “เซียงหนงฮุ่ย” ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยนอกจากจะเปิดให้เกษตกรสามารถสมัครเปิดร้านค้าออนไลน์แล้ว ทีมงานของแพลตฟอร์มยังเดินสายลงพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพื่อช่วยเกษตรกรไลฟ์สดและทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในเครือ Hunan Rednet รวมทั้งสื่อพันธมิตร เช่น TikTok สถานีโทรทัศน์หูหนาน และ Tencent Video ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ในหลายพื้นที่ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม และด่านเก็บค่าผ่านทางด่วน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น การไลฟ์สดและจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ใบชาจากอำเภอเป่าจิ้งที่ทีมงานตั้งใจถ่ายทอดบรรยากาศการเพาะปลูกชาและศิลปะการคั่วใบชาโดยเกษตรกรที่ใส่ชุดพื้นเมือง รวมทั้งการเชิญให้นายอำเภอเป่าจิ้งมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านศาสตร์การชงชา ซึ่งทำให้สินค้าของท้องถิ่นมีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเพียงแค่วันแรกของการไลฟ์สดก็สามารถจำหน่ายใบชาได้ถึง 900 กิโลกรัม

การไลฟ์สดและจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้านับเป็นเทรนด์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มาแรงและเข้ากับ “ชีวิตวิถีใหม่” ของชาวจีน ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน (China Internet Network Information Center) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ระบุว่า ยอดผู้เข้าชมวิดีโอออนไลน์ในจีนในเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนกว่า 850 ล้านคน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้เข้าชมคลิปวิดีโอสั้นสูงถึง 773 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2561 ถึง 125 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.6 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของจีน

ปัจจุบันการจำหน่ายสินค้าออนไลน์นับเป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญในการขยายฐานลูกค้า การช่วยเหลือเกษตรกรของสื่อมวลชนมณฑลหูหนานในการเป็นตัวกลางในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงนับเป็นทั้งการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในช่วงภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการยกระดับทักษะของเกษตรกรให้สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีกลยุทธ์สามารถทำการตลาดที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ด้วยตนเอง

********************

แหล่งข้อมูล
https://hn.rednet.cn/content/2020/04/13/7013787.html
https://hn.rednet.cn/content/2020/03/12/6857513.html
http://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2020-03/25/content_1445831.htm?div=-1
https://tech.qq.com/a/20200428/001595.htm
https://www.sohu.com/a/380318303_120206843
https://hn.rednet.cn/content/2020/05/07/7172548.html

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม