“สาลี่หนาม” ผลไม้อุดมวิตามินซี ช่วยลดความยากจนในกุ้ยโจว

“สาลี่หนาม” หรือ 刺梨 (อ่านว่า ชื่อหลี cì lí) ในภาษาจีน ผลไม้จีนชื่อประหลาด หน้าตาประหลาด คล้ายมะขามป้อม มีขนอ่อนรอบผล สีเหลืองอมเขียว รสชาติเปรี้ยวฝาด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rosa roxburghii มีสารอาหารและวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในโลก โดยเนื้อสาลี่หนาม 100 กรัมมีวิตามินซีประมาณ 2,500 มิลลิกรัม คิดเป็น 500 เท่าของแอปเปิ้ล 50 เท่าของส้ม และ 10 เท่าของกีวี จึงได้รับฉายาว่า “ราชาของวิตามินซี” ถือเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นดีของประชากรในพื้นที่ภายใต้ตอนในของจีน

“สาลี่หนาม” เป็นผลไม้ป่า ขยายพันธุ์และเติบโตเองตามธรรมชาติในบริเวณที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว โดยมณฑลกุ้ยโจวได้ส่งเสริมให้เพาะปลูกสาลี่หนามในเชิงเศรษฐกิจรวมเนื้อที่กว่า 2 ล้านหมู่ (กว่า 830,000 ไร่) ซึ่งให้ผลผลิตสาลี่หนามปีละ 1 ตัน/หมู่ (ประมาณ 0.4 ไร่) นอกจากรับประทานผลสดแล้ว ยังสามารถนำมา   เพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่ อาหาร อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ยา และเครื่องสำอาง

ทั้งนี้ เมืองลิ่วผานสุ่ย ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว ติดกับมณฑลยูนนาน เป็นบริเวณที่มีการปลูกสาลี่หนามและมีผลผลิตสาลี่หนามมากที่สุด และยังคุณภาพดีที่สุดในจีนอีกด้วย โดยมีเนื้อที่ปลูกสาลี่หนาม 957,300 หมู่ (ประมาณ 400,000 ไร่) คิดเป็นสัดส่วนกว่า 1 ใน 4 ของเนื้อที่ปลูกสาลี่หนามของมณฑลกุ้ยโจว เฉพาะเมือง (ระดับอำเภอ) ผานโจว ในเขตเมืองลิ่วผานสุ่ยเพียงแห่งเดียว ก็มีเนื้อที่ปลูกสาลี่หนาม 544,100 หมู่ (ประมาณ 226,700 ไร่)

ความพิเศษอีกหนึ่งประการของเมือง (ระดับอำเภอ) ผานโจว คือ Guizhou Hongcai Group รัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของเมืองผานโจว ซึ่งประกอบกิจการด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ การศึกษา การเกษตร การก่อสร้าง การท่องเที่ยว ธุรกิจรถยนต์ และโลจิสติกส์ ได้ก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมสาลี่หนาม” ที่เมืองผานโจว เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาลี่หนาม โดยได้ผลวิจัยเป็นตัวอย่างสินค้า 42 ชนิด

อีกทั้งยังได้ต่อยอดลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปสาลี่หนาม เฟส 1 มีกำลังการแปรรูปสาลี่หนามสดได้ 200,000 ตัน/ปี โดยผลิตสินค้าจากสาลี่หนามออกสู่ตลาดแล้ว 6 ชนิด เช่น น้ำสาลี่หนามเข้มข้น น้ำสาลี่หนามพร้อมดื่ม สาลี่หนามเชื่อม สาลี่หนามแช่อิ่ม ขนมปังกรอบสาลี่หนาม และลูกอมสาลี่หนาม แบรนด์ “ชื่อลี่หวาง” (刺力王) โดยมีโลโก้เป็นตัวการ์ตูนสาลี่หนามหน้าตาน่ารัก ชักชวนให้ลิ้มลองรสชาติของสาลี่หนาม

นอกจากนี้ Guizhou Hongcai Group กำลังก่อสร้างโรงงานแปรรูปสาลี่หนาม เฟส 2 มีกำลังการแปรรูปสาลี่หนามสด 300,000 ตัน/ปี ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ทำให้ Guizhou Hongcai Group    มีกำลังการแปรรูปสาลี่หนามสดรวม 500,000 ตัน/ปี โดยจะมีสินค้าใหม่เพิ่มเติม เช่น เหล้าสาลี่หนาม เป็นต้น

การส่งเสริมให้เพาะปลูกและแปรรูปสาลี่หนาม ถือเป็นหนึ่งในโครงการลดความยากจนของมณฑลกุ้ยโจว ยกตัวอย่าง Guizhou Hongcai Group ได้นำรูปแบบ contract farming มาใช้ระหว่าง “พรรคคอมมิวนิสต์+รัฐวิสาหกิจ+สหกรณ์+เกษตรกร” โดย Guizhou Hongcai Group ประกันราคารับซื้อสาลี่หนามสดจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่า 4 หยวน/กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่ากล้าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าดูแลรักษา และค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

ปัจจุบัน Guizhou Hongcai Group ได้นำผลไม้พื้นบ้านอย่างสาลี่หนามก้าวไกลไปสู่ระดับนานาชาติ โดยกำลังเจรจากับแบรนด์ “ชาแนล” ในการนำสาลี่หนามไปผลิตเป็นเครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ และกำลังเจรจากับผู้ประกอบการน้ำผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพของไทย ซึ่งสนใจนำน้ำสาลี่หนามพร้อมดื่มเข้าไปจำหน่ายในไทยด้วย หากน้ำสาลี่หนามพร้อมดื่มได้รับความนิยมในไทย ก็มีโอกาสเห็นสินค้าชนิดอื่นที่แปรรูปจากสาลี่หนามได้เข้าไปจำหน่ายในไทยด้วย

ขณะเดียวกัน ไทยเองก็มีพืชและผลไม้ท้องถิ่นหลากหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ควรที่จะนำมาศึกษาวิจัยและทดลองพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ดูดีมีระดับ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อลดความยากจนและยกระดับคุณภาพอย่างยั่งยืนแก่เกษตรด้วย

———————————————————

จัดทำโดยนายโกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม