ศักยภาพและความแข็งแกร่งในด้านการแพทย์แผนจีนของมณฑลเจียงซีต่อการรับมือ COVID-19

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

แม้ว่ามณฑลเจียงซีเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสูงติด 10 อันดับต้นของจีน แต่นับเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่มีอัตราผู้รักษาหายสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจีนจากข้อได้เปรียบและความโดดเด่นด้านการแพทย์แผนจีน โดยมณฑลเจียงซีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 935 ราย (สถานะวันที่ 27 ก.พ. 2563) และมีอัตราผู้ป่วยที่รักษาหายสูงถึงร้อยละ 84 ในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่า 800 รายที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแพทย์แผนจีนร่วมกับยาแพทย์แผนตะวันตก โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีอาการฟื้นฟูดี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการคณะกรรมการสาธารณสุขของมณฑลเจียงซีระบุว่าหัวใจหลักของการรักษาด้วยสูตรยาแพทย์แผนจีนคือการยกระดับภูมิคุ้มกัน มิใช่การกำจัดเชื้อไวรัสโดยตรง

คณะกรรมการสาธารณสุขของมณฑลเจียงซีร่วมกับศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคของมณฑลเจียงซีและกรมการบริหารการแพทย์แผนจีนของมณฑลเจียงซีจัดตั้งโครงการวิจัยวิธีการรักษาเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมออกมาตรการวินิจฉัย รักษา และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการแพทย์แผนจีน โดยกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งของมณฑลเจียงซีที่เป็นจุดรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสจำเป็นต้องมีแพทย์แผนจีนอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมการรักษาตลอดกระบวนการควบคู่กับการแพทย์แผนตะวันตก

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลเจียงซีออกนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจในสาขาการผลิตยาแพทย์แผนจีนที่มีผลต่อการรักษาเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น ยาแพทย์แผนจีนชื่อ “เจียงจงโห่วกูหมี่ซี” ของบริษัท เจียงจง กรุ๊ป ซึ่งเป็นวิสาหกิจผลิตยาแพทย์แผนจีนรายใหญ่ที่สุดของมณฑลเจียงซี โดยยาชนิดนี้มีสรรพคุณในการแก้ไขความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ม้าม ปอด และกระเพาะอาหาร และได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับมณฑลอันดับ 1 ของมณฑลเจียงซี บริษัท เจียงจง กรุ๊ป ยังได้บริจาคยาชนิดดังกล่าวกว่าหมื่นกล่องเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยในมณฑลหูเป่ย ขณะที่กรมการบริหารการแพทย์แผนจีนลงทุนงบประมาณ 500,000 หยวน หรือประมาณ 2.25 ล้านบาทในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการแพทย์แผนจีน เช่น การใช้ความร้อนและสมุนไพรจีนในการขจัดความเย็นของร่างกายเพื่อรักษาโรค เป็นต้น

วิธีการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการรมยาตามแบบแพทย์แผนจีน
โดยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนมณฑลเจียงซี

ขณะเดียวกัน กรมการบริหารการแพทย์แผนจีนของมณฑลเจียงซียังได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนเพื่อวิจัยยาแพทย์แผนจีนชื่อ “ยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเจียงจงหมายเลข 1” และ “ยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเจียงจงหมายเลข 2” โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนมณฑลเจียงซีได้ทดสอบการรักษาด้วยยาชนิดดังกล่าวแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 23 ราย และปรากฏว่ามีผู้ป่วยที่รักษาหายรวม 21 ราย โดย 19 รายเป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีนควบคู่กับการแพทย์แผนตะวันตก และ 2 รายเป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีนเท่านั้น

จนถึงวันที่ 17 ก.พ. 2563 โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนกว่า 630 แห่งจาก 28 มณฑลทั่วประเทศจีนได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนกว่า 3,100 คนเดินทางไปยังมณฑลหูเป่ยเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา โดยในจำนวนนี้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนจากมณฑลเจียงซีถึง 115 คน ขณะที่วิสาหกิจในมณฑลเจียงซีได้บริจาคยาแพทย์แผนจีนชนิดต่าง ๆ แก่มณฑลหูเป่ยรวมมูลค่ากว่า 55.05 ล้านหยวน หรือกว่า 240 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 รัฐบาลเจียงซีประกาศสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในปี 2563 รวมกว่า 547 ล้านหยวน หรือกว่า 2.4 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) กองทุน 340 ล้านหยวน สำหรับการยกระดับมาตรฐานเงินอุดหนุนการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน (2) กองทุน 60 ล้านหยวน สำหรับการจัดตั้ง “โครงการเมืองแห่งสุขอนามัยนานาชาติ” (3) กองทุน 50 ล้านหยวน สำหรับการยกระดับมาตรฐานเงินอุดหนุนระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประชาชน (4) กองทุน 46 ล้านหยวน สำหรับเงินอุดหนุนการรักษาโรคของกลุ่มผู้สูงอายุ (5) กองทุน 31 ล้านหยวน สำหรับการพัฒนาและสืบทอดกิจการการแพทย์แผนจีน (6) กองทุน 12 ล้านหยวน สำหรับการปฏิรูปของโรงพยาบาลภาครัฐ และ (7) กองทุน 8.5 ล้านหยวน สำหรับการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลเจียงซียังจัดตั้งกองทุน 160 ล้านหยวนหรือกว่า 720 ล้านบาทสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้ในการแพทย์แผนจีนอีกด้วย รวมทั้งจัดตั้งกองทุนอุดหนุน 200 ล้านหยวนในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของธุรกิจที่มีความได้เปรียบของมณฑลเจียงซี 6 สาขา ได้แก่ การแพทย์แผนจีน พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ การบิน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์

 

*******

 

เว็บไซต์ ศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคของมณฑลเจียงซี http://www.jxcdc.cn/news/

คณะกรรมการสาธารณสุขมณฑลเจียงซี http://www.jxhfpc.gov.cn/doc/2020/02/10/138618.shtml

http://hc.jiangxi.gov.cn/doc/2020/02/20/139391.shtml

http://www.jxhfpc.gov.cn/doc/2020/02/22/139560.shtml

http://www.jxhfpc.gov.cn/doc/2020/02/18/139038.shtml

http://hc.jiangxi.gov.cn/doc/2020/02/24/139632.shtml

http://hc.jiangxi.gov.cn/doc/2020/02/16/139028.shtml

คณะกรรมการสาธารณสุขมณฑลฝูเจี้ยน http://wjw.fujian.gov.cn/ztzl/gzbufk/fkdt/202002/t20200218_5197603.htm

สนข. มณฑลเจียงซี http://jk.jxcn.cn/system/2020/02/10/018752325.shtml http://jx.ifeng.com/a/20200203/8169063_0.shtml

สนข. Chinanews.com http://www.chinanews.com/shipin/cns-d/2020/02-23/news848923.shtml

สนข. People.cn http://jx.people.com.cn/n2/2020/0220/c190181-33811326.html

http://jx.sina.com.cn/news/b/2020-02-17/detail-iimxyqvz3473470.shtml

รัฐบาลมณฑลเจียงซี http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/2/14/art_412_1505676.html

http://www.jiangxi.gov.cn/art/2020/2/20/art_396_1507986.html

 

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม