ลุยจีนผ่าน China-ASEAN Business Center นครหนานหนิง โอกาสใหม่ของภาคธุรกิจไทย

 

ไฮไลท์

  • ศูนย์ธุรกิจจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Center – CABC) เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลกว่างซีที่ตอบสนองความต้องการและเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยหนานหนิง ในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนที่มีศักยภาพสูงระหว่างจีนกับอาเซียน
  • จุดเด่นด้านที่ตั้งของ CABC อยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยหนานหนิง อยู่ใกล้กับโซนการเงินจีน-อาเซียน (China-ASEAN Financial Town) และเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรนครหนานหนิง (Nanning Comprehensive Bonded Zone) มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและทันสมัย
  • ด้านฟังก์ชันของ CABC ครอบคลุมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนหลายด้าน หลายฟังก์ชันได้เปิดให้บริการแล้ว อาทิ ศูนย์บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Country of Origin) ศูนย์บริการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ศูนย์บริการของสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ซึ่งมีฟังกชันด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าอยู่ด้วย

 

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้เปิดใช้งานอาคารที่ทำการ “ศูนย์ธุรกิจจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Business Center – CABC / 中国-东盟经贸中心) อย่างเป็นทางการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง นครหนานหนิงแล้ว โดยศูนย์ดังกล่าวมีกลุ่มบริษัท Guangxi International Expositions Group (广西国际博览集团) เป็นผู้รับดำเนินกิจการ โดยคณะกงสุลอาเซียนในนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ด้วย

ศูนย์ CABC เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลกว่างซีที่ตอบสนองความต้องการและเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยหนานหนิง ในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนที่มีศักยภาพสูงระหว่างจีนกับอาเซียน

ตามรายงาน ศูนย์ CABC มีพันธกิจสำคัญ ดังนี้

(1) เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมความร่วมมือและการบริการด้านเศรษฐกิจและการค้าแบบครบวงจรระหว่างจีน-อาเซียน พร้อมเปิดรับองค์กร สมาคม ผู้ให้บริการด้านพาณิชย์ (third party service provider) และภาคธุรกิจรายสำคัญให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานในอาคารที่ทำการ

(2) เป็นสะพานเชื่อมโยงการลงทุนแบบสองทางระหว่างภาคธุรกิจจีนกับอาเซียนและเป็นแพลตฟอร์มการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้ามแดน ห่วงโซ่คุณค่า และห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจจีน-อาเซียน

(3) สร้างแบรนด์กว่างซีและชูจุดแข็งของกว่างซี โดยใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์แห่งชาติที่กว่างซีได้รับจากรัฐบาลกลาง อาทิ เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยหนานหนิง ประตูการเงินสู่อาเซียน เขตทดลองการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดน (Integrated Pilot Zones for Cross Border e-Commerce/中国跨境电子商务综合试验区) และระเบียงขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor – NWLSC / 西部海陆新通道)

(4) เป็นตัวจักรขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo – CAEXPO) สร้างห่วงโซ่คุณค่าให้กับงานดังกล่าว ยกระดับธุรกิจบริการสมัยใหม่และการค้าบริการของนครหนานหนิงให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น และขับเคลื่อนกระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมและการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย

จุดเด่นด้านที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้อยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยหนานหนิง อยู่ใกล้กับโซนการเงินจีน-อาเซียน (China-ASEN Financial Town) และเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรนครหนานหนิง (Nanning Comprehensive Bonded Zone) มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและทันสมัย ตัวอาคารสูง 21 ชั้น มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 22,000 ตร.ม.

ด้านฟังก์ชันของศูนย์ฯ ครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การบริการด้านกฎหมาย การเงิน โลจิสติกส์ ข้อมูลดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทรัพยากรบุคคล โดยมีหลายฟังก์ชันเปิดให้บริการแล้ว อาทิ ศูนย์บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Country of Origin) ศูนย์บริการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ศูนย์บริการของสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ซึ่งมีฟังก์ชันด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าอยู่ด้วย

ขณะที่บางฟังก์ชันยังอยู่ระหว่างการวางแผนจัดตั้ง เช่น ศูนย์บริการด้านการเงินข้ามแดนจีน-อาเซียน ศูนย์ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จีน-อาเซียน ศูนย์ส่งเสริมโลจิสติกส์ข้ามแดนแบบครบวงจรจีน-อาเซียนและกลุ่มพันธมิตรธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจีน-อาเซียน ศูนย์บริการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมสำหรับการเข้ามาจัดตั้งสำนักงานในศูนย์ CABC อาทิ การลด-ยกเว้นค่าเช่า การให้เงินอุดหนุนสำหรับค่าตกแต่งภายใน รวมถึงค่าน้ำค่าไฟฟ้า การลด-ยกเว้นค่าที่จอดรถ รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นตามที่ได้ตกลงกันด้วย

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 24 เมษายน 2564
การเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์
China-ASEAN Business Center วันที่ 24 เมษายน 2564

 

 

…เกาะติดทุกสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในจีนได้ทางเว็บไซต์ www.thaibizchina.com…

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม