มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงคิดค้นเครื่องตรวจไวรัสโควิด-๑๙ เพียง ๔๐ นาที เร็วที่สุดในโลก

แหล่งที่มา : https://unwire.hk/2020/02/07/             

    การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า ๑๓๐,๐๐๐ คน และเสียชีวิตกว่า ๔,๙๐๐ คน (สถานะ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน โดยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด และเป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกประเทศกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขบรรเทาอย่างสุดกำลัง ทั้งนี้ หนึ่งในประเด็นสำคัญเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการตรวจหาไวรัสฯ ด้วยกระบวนการที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อฯ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา คณะแพทย์ต้อง ใช้เวลา ๑ชั่วโมงครึ่งถึง ๓ ชั่วโมง ในการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ยังขนย้ายไม่สะดวก ความท้าทาย ดังกล่าวจึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อพัฒนาและคิดค้นวิจัยอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้

ศาสตราจารย์เหวิน เวยเจีย อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ และคณะวิจัย ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง ได้ร่วมกันทุ่มเทพัฒนาเครื่องตรวจไวรัสโควิด-๑๙ แบบพกพา ที่ใช้เวลาตรวจและทราบผลภายในเวลาเพียง ๔๐ นาที ซึ่งเร็วที่สุดในโลกในขณะนี้ โดยศาสตราจารย์เหวิน กล่าวว่า “ผมหวังว่าความรู้ความสามารถที่ผมมีจะมีส่วนทำประโยชน์ให้สามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันได้” ทั้งนี้ ศูนย์ BIC และทีมเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจจากการประมวลศึกษาและข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เหวิน และทีมงานบริษัท Shenzhen Shineway Hi-Tech Co., Ltd เป็นการเฉพาะ ซึ่งนำมาสรุปเป็นข้อมูลในบทความนี้

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เหวิน และคณะวิจัยฯ ได้เริ่มพัฒนาอุปกรณ์ตรวจไวรัส โควิด-๑๙ หลังจากตรวจสอบลักษณะพันธุกรรมของไวรัสฯ โดยความพิเศษของอุปกรณ์ชนิดนี้คือการใช้เวลาในการตรวจไวรัสฯ  เพียง ๔๐ นาที ด้วยการใช้เทคโนโลยี ชิปไมโครฟลูอิดิกส์ (Microfluidics) ที่ผสมผสานกับกระบวนการสังเคราะห์ชิ้นส่วนพันธุกรรม (Polymerase Chain Reaction) และใช้ประโยชน์จากแผ่นไมโครฮีตเตอร์ เพื่อเป็นตัวกลางในการเพิ่มอุณหภูมิ เนื่องจากแผ่นไมโครฮีตเตอร์มีคุณสมบัติที่ดีกว่าสารกึ่งตัวนำเพราะมีคุณสมบัติในการนำความร้อนได้ดีและรวดเร็วกว่า ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจไวรัสก็จะน้อยลง อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าว มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด ด้วยความยาว ๓๓ ซม. กว้าง ๓๒ ซม. และสูง ๑๖ ซม. จึงเหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องใช้ความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและมีพื้นที่จำกัด เช่น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค การตรวจสอบการเข้าออกของแผนกกักกัน และสถานพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นต้น

แหล่งที่มา : https://unwire.hk/2020/02/07/cornoavirusdetection/life-tech/health/

     นอกจากนี้ เครื่องตรวจเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าวสามารถทดสอบตัวอย่างได้สูงสุด ๘ ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน พร้อมกับให้ความแม่นยำถึงร้อยละ ๙๙ ซึ่งศาสตราจารย์เหวิน ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กำลังพัฒนาเครื่องตรวจเชื้อไวรัสฯ ให้ สามารถรองรับตัวอย่างได้มากขึ้น ทั้งนี้ เครื่องตรวจเชื้อไวรัสฯ    ดังกล่าวไม่เพียงตรวจเชื้อไวรัส  โควิด-๑๙ เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจเชื้อไวรัสจำพวกไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สุกร และเชื้อเอชไอวี (HIV) ได้อีกด้วย เมื่อทีมวิจัยได้ดำเนินการทดสอบและมั่นใจในศักยภาพของเครื่องแล้ว จึงได้จัดส่งเครื่องตรวจไวรัสฯ ดังกล่าวเพื่อทดลองใช้ ให้แก่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Center For Disease Control and Prevention) มณฑลหูเป่ย์ และให้แก่เมืองเชินเจิ้น เมืองกว่างโจว ในมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุข ฮ่องกง (Microbiology Division, Public Health Laboratory Centre) ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี           

      ศาสตราจารย์เหวิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องตรวจไวรัสดังกล่าว ผ่านบริษัท Shenzhen Shineway Hi-Tech Co., Ltd เมืองเชินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ ศาสตราจารย์เหวิน และดร.เกา อีโป๋ หนึ่งในผู้วิจัย ได้จัดตั้งขึ้น โดยเครื่องตรวจไวรัสฯ นี้ได้รับใบรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป และได้รับ ใบอนุญาตสิทธิในการจำหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งซื้อจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนานาประเทศ ทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย อาทิ สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน ฮ่องกง มาเลเซีย ตะวันออกกลาง อาทิ อิหร่าน อิสราเอล  ทวีปยุโรป อาทิ อิตาลี และทวีปแอฟริกา อาทิ คองโก ตลอดจนได้รับการติดต่อจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ซึ่งแสดงความสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจไวรัสโควิด-๑๙ ดังกล่าวด้วย

 

 

 

 เรียบเรียงโดย

 นางสาวเทิดขวัญ แผ้วสว่าง

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณเมืองฮ่องกง

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เหวิน เวยเจีย ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง และเจ้าหน้าที่บริษัท Shenzhen Shineway Hi-Tech Co., Ltd เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

https://www.ust.hk/news/research-and-innovation/hkust-research-team-invents-worlds-fastest-coronavirus-detection

https://unwire.hk/2020/02/07/cornoavirusdetection/life-tech/health/?fbclid=IwAR3cutVuTmQJuCBVSoiIe41bHLZebtm_PiIOpdSXJJ_dOguNfXTTNoAoSAQ

Paewsawang Therdkhwan

Paewsawang Therdkhwan

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เกาะฮ่องกง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม