มณฑลกวางตุ้งก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Civil Aviation Administration of China: CAAC) ประกาศเริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน นครกว่างโจว

ท่าอากาศยานไป๋หยุนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร ณ จุดตรวจสอบความปลอดภัย (security check) ซึ่งจะมีเทคโนโลยีตรวจจับและจดจำใบหน้า และเครื่องสแกนคลื่นสามมิติ (3D millimeter wave scanner) ด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถตรวจาสอบวัตถุและสสารอันตรายภายใน      1 วินาที นอกจากนี้ ภายในกล่องวางสัมภาระจะมีชิปพิเศษที่จะบันทึกข้อมูลสัมภาระของผู้โดยสารที่จะนำขึ้นเครื่องบิน ปัจจุบัน ท่าอากาศยานไป๋หยุนเริ่มใช้ระบบดังกล่าวกับผู้โดยสารที่มีประวัติการเดินทางผ่านสนามบินไป๋หยุนมากกว่า 10 ครั้งต่อปี ซึ่งท่าอากาศยานไป๋หยุนใช้ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารที่มาจากระบบ     Big Data ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อนึ่ง ท่าอากาศยานไป๋หยุนมีแผนจะขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้โดยสารทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานไป๋หยุนในอนาคต

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกัน โดยนำหุ่นยนต์เอนกประสงค์ (Multipurpose robot) ที่นอกจากจะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าให้ข้อมูลด้านภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนแก่ผู้โดยสารยังสามารถตรวจสารเสพติดและวัตถุระเบิดภายใน  อาคารผู้โดยสารได้อีกด้วย

ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งยังได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการด้านสุขภาพและอนามัย มณฑลกวางตุ้งประกาศเริ่มใช้แพทย์ปัญญาประดิษฐ์ AI เก็บข้อมูลและวินิจฉัยโรคให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล 1,438 แห่งทั่วมณฑลกวางตุ้ง และคาดว่าจะสามารถขยายการใช้ AI ในการวินิจฉัยโรคให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล 2,277 แห่งภายในปลายเดือนกันยายน 2562

อนึ่ง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ดังนั้น การคุ้มครองผู้มีสิทธิ์ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้น ๆ จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ในการประชุมประจำปีด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นที่เมืองหางโจว ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากทั่วโลกเห็นว่า นอกจากการบัญญัติคุ้มครองเจ้าของผู้ประดิษฐ์หรือคิดค้นเทคโนโลยี AI ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ควรพิจารณาด้านต่างๆด้วย เช่น การกำหนดมาตรการและความรับผิดทางกฎหมายของเจ้าของผู้ประดิษฐ์หรือคิดค้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

Wiphuphat Thithanakan

Wiphuphat Thithanakan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม