นครเซี่ยงไฮ้แจงหนังสือปกขาววาดฝันเป็นอันดับหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญา!

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา องค์การทรัพย์สินทางปัญญานครเซี่ยงไฮ้ แถลงรายงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล พร้อมออกมาตรการชักจูงให้บริษัทและประชาชนทั่วไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันลอกเลียนแบบและใช้มาตรการเด็ดขาดในการปราบปรามผู้ฝ่าฝืน เรามาลองดูรายละเอียด 7 ด้านสำคัญจากการประชุมนี้กัน!

1. สถิติทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2558 นครเซี่ยงไฮ้มีบริษัทและประชาชนทั่วไปขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากว่า 100,006 ชิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2557 กว่า 22.5% โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) การค้นพบใหม่ (2) เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานใหม่ (3) การออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ ทั้งนี้ ได้มีผลิตภัณฑ์กว่า 60,623 ชิ้น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งหมดนี้ส่งผลให้นครเซี่ยงไฮ้มีตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 548,000 ตราสินค้า มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป 1,300 ชิ้น และเป็นที่นิยม 184 ชิ้น

2. ด้านมาตรการและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ออกนโยบายส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์สำหรับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตผู่ตง (Pudong) นครเซี่ยงไฮ้ ส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมมาสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) และอื่น ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลฯ ยังได้ให้เงินสนับสนุนเพื่อให้บริการเคลื่อนที่สำหรับการดูแลตราผลิตภัณฑ์อีกด้วย

3. ด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

รัฐบาลจีนได้ก่อตั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้ในนครเซี่ยงไฮ้ 13 แห่งทั่วนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้เต็มที่ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ รณรงค์ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

4. ด้านการบริการของภาครัฐ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญานครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดตั้งระบบออนไลน์เพื่อควบคุมและดูแลสิทธิบัตร ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 40,000 ครั้ง โดยในปี 2557 มีผู้สนใจลงทะเบียนในระบบถึง 807 ราย

5. ด้านการคุ้มครองและกฎหมาย

จนถึงปัจจุบันศาลคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้พิจารณาคดีความกว่า 10,000 คดี เพิ่มขึ้นทุกปีกว่า 29.01% นับว่าเป็นตัวเลขจำนวนมาก ซึ่งคดีส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น การละเมิดใช้เสียงหรือภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งยังรวมถึงสินค้าที่ผลิตในจีนเพื่อส่งออกไปประเทศอื่น และสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อจัดจำหน่ายในจีนอีกด้วย

6. ด้านการประชาสัมพันธ์

รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาองค์ความรู้ออนไลน์เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันมีผู้สนใจเยี่ยมชมจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำสารคดี หนังสือปกขาว หนังสือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแจกให้กับบุคคลทั่วไป

7. การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับชาติ

ในปัจจุบัน องค์การทรัพย์สินทางปัญญานครเซี่ยงไฮ้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ มีความร่วมมือกับหน่วยงานประมาณ 30 แห่งจาก 18 ประเทศ เพื่อจัดให้ข้อมูลที่สำคัญแก่โรงเรียน งานสัมมนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

เห็นได้ว่า รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ให้ความสำคัญทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมาก ผู้ประกอบการไทยก่อนจะนำสินค้าเข้ามาในจีน ควรต้องทำการจดลิขสิทธิ์ทางการค้าของตนเอง เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ มิฉะนั้น หากสินค้าเข้ามาจำหน่ายในจีนแล้ว ก็อาจจะมีมือดีเอาสินค้าของท่านไปลอกเลียนแบบและไปขึ้นทะเบียนได้ โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ที่นี่

จัดทำโดย นายกองพล กำจรสุขรุจี

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลจากการประชุมว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของนครเซี่ยงไฮ้ วันที่ 28 เมษายน 2559

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม