กว่างซีเปิด “สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น” ขนาดใหญ่ในเมืองท่าฝางเฉิงก่าง รองรับผลไม้สดและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรมองข้าม

 

ในการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนพร้อมจะนำเข้าสินค้าคุณภาพจากอาเซียน ซึ่งรวมถึงการนำเข้าสินค้าเกษตร มูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา 5 ปีด้วย (เฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.02 ล้านล้านบาท) ซึ่งวาทะดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่มณฑลต่างๆ ในจีนจะนำไปปฏิบัติสนองแนวดำริของประธานาธบดีสีฯ และนำมาซึ่ง “โอกาส” ให้กลุ่มสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน

เมื่อนำมาผูกโยงกับ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” ซึ่งเป็นมณฑลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน ในทุกมิติแล้ว โดยเฉพาะบทบาททาง การค้า” กับอาเซียนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากกว่างซีมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดกับอาเซียน (เวียดนาม) ทั้งทางบกและทางทะเล ถือว่าเมืองต่างๆ ในกว่างซีมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับอาเซียน

โดย สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสำหรับสินค้าสดและสินค้ามีชีวิตนานาชาติอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” หรือ Guangxi Beibu Gulf International Cold Chain Logistic Park (广西北部湾国际生鲜冷链物流园) ที่เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City/防城港市) ของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นหนึ่งในผลผลึกของพันธกิจ Gateway to ASEAN ที่รัฐบาลกลางให้กับเขตฯ กว่างซีจ้วง และเป็น 1 ใน 14 โครงการลงทุนด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นของเมืองฝางเฉิงก่างในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (ระหว่างปี 2564-2568) และเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการค้า (การนำเข้า) ในกลุ่มสินค้าเกษตรสดและมีชีวิตกับอาเซียนด้วย โดยสวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นฯ เฟสแรก เพิ่งเปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ทำความรู้จักกับ “สวนโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสำหรับสินค้าสดและสินค้ามีชีวิตนานาชาติอ่าวเป่ยปู้กว่างซี

พิกัดที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเมืองท่าฝางเฉิงก่างของเขตฯ กว่างซี ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือฝางเฉิงก่างเพียง 15 กิโลเมตร

ผู้ลงทุน : บริษัท Guangxi Supply Chain Service Group (广西供应链服务集团) ในสังกัดบริษัท Guangxi Modern Logistics Group (广西现代物流集团)

ข้อมูลโครงการ : เนื้อที่ 750 ไร่ มูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านหยวน ภายในมีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือคลังสินค้าห้องเย็นขนาดใหญ่ จำนวน 12 หลัง คลังสินค้าแต่ละหลังมีช่องขนถ่ายสำหรับรถบรรทุก 17 ช่องได้พร้อมกัน

ฟังก์ชันหลัก : เน้นสาขาโลจิสติกส์ในสินค้าเกษตร/สัตว์น้ำและอาหารแช่เย็นแช่แข็ง การแปรรูปและการค้าสินค้าสดและมีชีวิต ครอบคลุมฟังก์ชัน 6 ด้าน คือ คลังสินค้า การค้า กระจายสินค้า การแปรรูป การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Supply Chain Finance)

คลังสินค้าห้องเย็น : ใช้ระบบทำความเย็นแบบผสมผสานระหว่างระบบทำความเย็นด้วยสารแอมโมเนียและระบบทำความเย็นด้วยสารฟลูออรีน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของสินค้าและผู้ใช้งาน ตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียส ไปจนถึง -25 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก แท่นยกสำหรับขนถ่ายสินค้าลง ประตูสไลด์และประตูม้วนที่ทำงานด้วยความรวดเร็ว และรถยกสูง (forklift)

สำหรับโครงการเฟสแรกที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น มีพื้นที่ 250 ไร่ มูลค่าการลงทุน 1,262 ล้านหยวน คลังห้องเย็นมีความจุรวม 2 แสนตัน ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมกราคม 2565 บริษัทโลจิสติกส์ล็อตแรกได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าจัดธุรกิจในสวนโลจิสติกส์แห่งนี้ คิดเป็นพื้นที่คลังสินค้า 18,000 ตร.ม. และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทอีกหลายราย เช่น JD, SF Express คาดหมายว่า หากเจรจาสำเร็จ ผู้ประกอบการในเฟสแรกคิดเป็นพื้นที่ 90% ครอบคลุมทั้งศูนย์แปรรูปสินค้า คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าห้องเย็น และศูนย์จัดแสดงและซื้อขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่า หลังจากเฟสสองเปิดดำเนินการ จะสร้างมูลค่าผลิตได้ปีละ 20,000 ล้านหยวน และเมื่อเปิดดำเนินการครบทั้งสามเฟส จะมีศักยภาพด้านการจัดเก็บและแปรรูปสินค้าได้ปีละกว่า 6 แสนตัน และมีมูลค่าการค้ามากกว่า 30,000 ล้านหยวน รองรับผู้ค้าได้มากกว่า 3,000 ราย และสร้างงานได้มากกว่า 15,000 ตำแหน่ง

นอกจากการค้าและแปรรูปสินค้าแช่เย็นแช่แข็งแล้ว เมืองฝางเฉิงก่างจะพัฒนาระบบดัชนีราคาโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น หรือ Cold Chain Logistics Price Index เพื่อกรุยทางสู่การเป็นแพลตฟอร์มการค้าผลิตภัณฑ์สินค้าแช่เย็นแช่แข็งที่มีอิทธิพลในระดับภูมิภาค (regional influence) และเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นที่มีความทันสมัยระหว่างจีนกับอาเซียน


ที่มาภาพ www.maphill.com

ประเด็นด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เมืองฝางเฉิงก่างเป็น “เมืองนำร่องสาธิตด้านมาตรฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นในสินค้าเกษตร” ชุดแรกของประเทศจีน สวนโลจิสติกส์แห่งนี้จะนำ “ขบวนรถไฟควบคุมอุณหภูมิ” มาใช้เพื่อการลำเลียงสินค้าแทนการขนส่งด้วย “รถบรรทุก” ปัจจุบัน เมืองฝางเฉิงก่างมีบริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง (cold chain) จำนวน 8 ขบวน ไปยังหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศจีน อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเสิ่นหยาง นครเซี่ยงไฮ้ นครฉงชิ่ง ที่สำคัญ การขนส่งทางรถไฟยังได้รับการลดอัตราค่าขนส่งเป็นพิเศษอีกด้วย โดยปริมาณการลำเลียงสินค้าแช่เย็นแช่แข็งแบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ทำได้สูงสุดถึง 32,000 ตัน

ปัจจุบัน เมืองฝางเฉิงก่างกำลังเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความครอบคลุมเพื่อรองรับการเป็นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาสถานควบคุมและตรวจสอบสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็ง การขออนุมัติจัดตั้งเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรเมืองฝางเฉิงก่าง การปรับปรุงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ และการฟื้นฟูเส้นทางเดินเรือขนส่งผลไม้ บ่มเพาะผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น พัฒนาระบบอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็นและห่วงโซ่อุปทานอาหารอาหารสดและมีชีวิตที่มีความครบวงจร ทั้งการแปรรูปสินค้า การเก็บรักษาความสดด้วยความเย็น และการกระจายสินค้า

ในระยะต่อไป สวนโลจิสติกส์แห่งนี้จะประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทโลจิสติกส์ บริษัทแปรรูปสินค้า และบริษัทที่ทำการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง พร้อมกับการหาแหล่งสินค้าและตลาดลูกค้าใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันตก

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ฝางเฉิงก่าง” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่สุดขอบแนวชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันตกของจีน มีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามทั้งทางบกและทางทะเล จึงมีด่านการค้าสำคัญอย่างด่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง (1 ใน 25 ท่าเรือทะเลที่สำคัญของจีน) และด่านทางบกตงซิง โดยด่านทั้งสองแห่งมีฟังก์ชันพิเศษที่ได้รับจากส่วนกลาง ทั้งด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ (2 ด่าน คือ ด่านท่าเรือฝางเฉิงก่างและด่านทางบกตงซิง) ด่านนำเข้าธัญพืช(ข้าว)จากต่างประเทศ ด่านนำเข้าต้นไม้สำหรับจัดภูมิทัศน์ ด่านนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีชีวิต และด่านนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็น

ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นเมืองท่าสินค้าเทกองแล้ว เมืองฝางเฉิงก่างได้พยายามพัฒนาบทบาทของตนเองใน “อุตสาหกรรมการประมงสัตว์น้ำ” อย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล เป็นหนึ่งในสินค้านำเข้าสำคัญของเมืองฝางเฉิงก่าง โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างอำเภอระดับเมืองตงซิง มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(จากเวียดนาม) เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาดาบ ปลาเผาะ กุ้ง และปลาหมึก เพื่อนำมาแปรรูปในโรงงานท้องถิ่นหรือส่งกระจายต่อไปยังพื้นที่อื่นในประเทศจีน

เมื่อไม่นานมานี้ บีไอซีก็ได้นำเสนอข่าวที่รัฐบาลกลางอนุมัติให้พื้นที่ “เขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเมืองฝางเฉิงก่าง” เป็น 1 ใน 15 จุดทดลองเขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเลียบชายฝั่งทะเลระดับชาติ ซึ่งเปิดสู่อาเซียนด้วย  (อ่านต่อ โอกาสของธุรกิจประมงไทย เมื่อเมืองฝางเฉิงก่างสร้าง “ศูนย์ซื้อขายและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลจีน-อาเซียน”)

เมื่อพิจารณาในแง่ของศักยภาพการแข่งขันและมีจุดแข็งด้านกระบวนการผลิตของธุรกิจประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำของไทยที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลแล้ว  เมืองฝางเฉิงก่างจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับภาคธุรกิจไทยในการ “ก้าวออกไป” พัฒนาการค้าและการลงทุน โดยใช้จุดแข็งดังกล่าวและใช้ประโยชน์จากระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในการขยายตลาดลูกค้าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศจีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.sohu.com (搜狐网) วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
      เว็บไซต์ www.gxnews.com (广西新闻网) วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
      เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新网广西) วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์
www.xinhuanet.com (新华网) วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์ www.china-asean-media.com/ (
中国东盟传媒网) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม