นครกว่างโจว เตรียมบรรจุ “วิชาปัญญาประดิษฐ์” ในโรงเรียน 100 แห่ง

สำนักงานศึกษาธิการ นครกว่างโจว แถลงว่าจะบรรจุ “วิชาปัญญาประดิษฐ์” ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนประถมและมัธยมต้นในนครกว่างโจวกว่า 100 แห่ง ภายในเดือนตุลาคม 2562 โดยหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการจีนมีคำสั่งให้นครกว่างโจวเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการสาธิตการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (pilot AI education demonstration zone) ของจีนประจำปี 2562 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ นครกว่างโจวเป็นหน่วยงานที่ผลักดันโครงการดังกล่าว โดยได้คัดเลือกโรงเรียนประถมและมัธยมต้นในนครกว่างโจว 100 แห่ง เพื่อบรรจุวิชา “ปัญญาประดิษฐ์” ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน ภายในเดือนตุลาคม 2562 และมีแผนที่จะบรรจุหลักสูตรดังกล่าวบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนทุกแห่งในกว่างโจว ภายในปี 2563

วิชาปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา โดยครูจะจำลองเหตุการณ์ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ และประมวลกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบการเรียนวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะการตั้งคำถาม การวางแผน และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบัน จีนมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ได้แก่ บริษัท Baidu บริษัท Alibaba และบริษัท Tencent วิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์สำคัญของจีน และได้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์ (e-commerce) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น

การบรรจุเพิ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรการเรียนการสอนจะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ของจีนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาขาดแคลนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีของมณฑลกวางตุ้ง และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกลุ่มเมืองระดับสากลที่มีระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area) ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

นางสาวพิมพ์ชญา ปิยะศิริพนธ์ เขียน

นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม