Contact Us ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงปักกิ่ง

CONTACT US

21 Guang Hua Road
Chaoyang District,
Beijing, 100600

Tel : (86-10) 8531-8728,
8531-8729, 8531-8730
Fax : (86-10) 8531-8714

E-mail : [email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครกว่างโจว

CONTACT US

No. 36 Youhe Lu,
Chigang consular area,
Haizhu district, Guangzhou, Guangdong Province 510310

Tel : (86-20) 8966-0636
Fax : (86-20) 8966-0639

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครเซี่ยงไฮ้

CONTACT US

No.18 Wan Shan Road, Changning District, Shanghai 200336

Tel : (86-21) 52609899
Fax : (86-21) 52609898

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครคุนหมิง

CONTACT US

18th Floor Shuncheng Dongta 11 Dongfengxilu, Kunming,
Yunnan 650051

Tel : (86-871) 6316-8916
Fax : (86-871) 6316-6891

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครเฉิงตู

CONTACT US

12/F, Building C, Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd.,
Chengdu, Sichuan 610041

Tel : (86-28) 6689-7861 ต่อ 8035
Fax : (86-28) 6689-7863

สถานกงสุลใหญ่

ณ เมืองเซี่ยเหมิน

CONTACT US

Building No.3, City Hotel Xiamen,
No. 16 Hu Yuan Road,
Xiamen, Fujian 361003

Tel : (86-592) 202-1259
Fax : (86-592) 202-7981

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครซีอาน

CONTACT US

No.11 Yannan 3 rd Dimond Peninsula, Qujiang new district, Xi’an,
Shaanxi 700061

Tel : (86-29) 893-12831
Fax : (86-29) 893-12831

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครหนานหนิง

CONTACT US

1st – 2nd Floor, 52-1 Jinhu Road, Orient Manhattan, Nanning, Guangxi 530022

Tel : (86-771) 5526945-47
Fax : (86-771) 5594997

สถานกงสุลใหญ่

ณ เมืองฮ่องกง

CONTACT US

Fairmont House, 8th Floor,
8 Cotton Tree Drive,
Central, Hong Kong S.A.R.

Tel : (852) 2532-5119
Fax : (852) 2521-8629

สถานกงสุลใหญ่

ณ เมืองชิงต่าว

CONTACT US

Unit 1504-1505
Shangri-la Center Tower,
No.9 Xiang Gang Zhong Road,
Qingdao, Shandong 266071

Tel : (86-532) 6887 7038-39
Fax : (86-532) 6887 7036

Contact Us ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง

CONTACT US
21 Guang Hua Road
Chaoyang District, Beijing, 100600

Tel : (86-10) 8531-8728,
8531-8729, 8531-8730
Fax : (86-10) 8531-8714
E-mail : [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว

CONTACT US
No. 36 Youhe Lu, Chigang consular area, Haizhu district, Guangzhou,
Guangdong Province 510310

Tel : (86-20) 8966-0636
Fax : (86-20) 8966-0639
E-mail: [email protected], [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครเซี่ยงไฮ้

CONTACT US
No.18 Wan Shan Road,
Changning District, Shanghai 200336

Tel : (86-21) 5260-9899
Fax : (86-21) 5260-9898
E-mail : [email protected], [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครคุนหมิง

CONTACT US
18th Floor Shuncheng Dongta 11 Dongfengxilu, Kunming, Yunnan 650051

Tel : (86-871) 6316-8916
Fax. : (86-871) 6316-6891
E-mail : [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครเฉิงตู

CONTACT US
12/F, Building C, Fund International Plaza, No.6, Hangkong Rd., Chengdu,
Sichuan 610041

Tel : (86-28) 6689-7861 ต่อ 8035
Fax : (86-28) 6689-7863
E-mail : [email protected], [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองเซี่ยเหมิน

CONTACT US
Building No.3, City Hotel Xiamen, No. 16
Hu Yuan Road, Xiamen, Fujian 361003

Tel : (86-592) 202-1259
Fax : (86-592) 202-7981
E-mail : [email protected], [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครซีอาน

CONTACT US
No.11 Yannan 3 rd Dimond Peninsula,
Qujiang new district, Xi'an, Shaanxi 700061

Tel : (86-29) 893-12831
Fax : (86-29) 893-12831
E-mail : [email protected], [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครหนานหนิง

CONTACT US
1st - 2nd Floor, 52-1 Jinhu Road,
Orient Manhattan, Nanning,
Guangxi 530022

Tel : (86-771) 5526945-47
Fax : (86-771) 5594997
E-mail : [email protected], [email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองฮ่องกง

CONTACT US
Fairmont House, 8th Floor, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong S.A.R.

Tel : (852) 2532-5119
Fax : (852) 2521-8629
E-mail : [email protected],
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองชิงต่าว

CONTACT US
Unit 1504-1505 Shangri-la Center Tower, No.9 Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, Shandong 266071

Tel : (86-532) 6887 7038-39
Fax : (86-532) 6887 7036
Email: [email protected], [email protected]