4 แผนพัฒนาเมืองจือหยางให้เป็นแหล่งผลิตและส่งออกมะนาวจีนสู่ตลาดสากล

 

อำเถออานเยว่ เมืองจือหยาง เป็นเมืองที่ปลูกมะนาวคุณภาพเยี่ยมได้เป็นจำนวนมาก รับประกันด้วยรางวัลเหรียญทองจากงานเทศกาลผลไม้นานาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเมืองจือหยางสามารถผลิตมะนาวได้มากถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการปลูกมะนาวในประเทศจีน

รัฐบาลเสฉวนจับมือกับองค์กรชั้นนำในท้องถิ่นเมืองจือหยาง เตรียมสร้างฐานการผลิตและส่งออกมะนาวที่อำเภออานเยว่ เมืองจือหยาง ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงภายในปี ค.ศ. 2020 พร้อมเผยแผนดำเนินการที่สำคัญ 4 ข้อ

1. เริ่มจากการจัดสรรพื้นที่ในอำเภออานเยว่ เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกมะนาว และแบ่งพื้นที่อีกส่วนเพื่อสร้างเป็นโรงงานผลิต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมะนาวให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ควบคุมคุณภาพของมะนาว โดยแบ่งฐานการผลิตออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้ 1) ฐานการปลูกมะนาวมาตรฐานคุณภาพระดับการส่งออกต่างประเทศ 2) ฐานการปลูกมะนาวมาตรฐานระดับการบริโภคภายในประเทศ 3) ฐานการปลูกมะนาวปลอดสารพิษ ได้ใบรับรองมาตรฐานระดับประเทศ

3. ปรับปรุงพื้นที่แปลงปลูกมะนาว ด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเตรียมดิน ปรับปรุงดินใช้วิธีการปลูกพืชแบบยกร่อง ด้วยการขุดคันดินล้อมรอบแปลงให้สูงขึ้น โดยร่องที่ขุดจะใช้เก็บกักน้ำ และให้น้ำแก่ต้นมะนาว ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะนาวให้ได้จำนวนมากขึ้น จากไร่ละ 2,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 5,000 กิโลกรัม

4. สร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล รวมไปถึงการสร้างสารคดีภาพยนตร์เกี่ยวกับมะนาวอานเย่ เพื่อเป็นการแนะนำและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

มะนาวอานเย่ ได้รับเลือกให้เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเสฉวน 3 ปีซ้อน อีกทั้งยังได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อสินค้าดีเด่น (ประเภทผักและผลไม้) แห่งชาติ 3 ปีซ้อน ในปี 2560 ที่ผ่านมา เมืองจือหยางสามารถผลิตมะนาวอานเย่ได้มากถึง 6 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,240 ล้านหยวน ส่งออกไปยังฮ่องกง รัสเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป รวมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีของ branding สินค้าเกษตรพื้นเมืองให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม