4 เดือนแรกของปี 2563 การค้ากับต่างประเทศหูหนานโต 20% เมษายนโตก้าวกระโดด

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้ากับต่างประเทศของมณฑลหูหนานในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งมีมูลค่ารวม 131,510 ล้านหยวน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 20.2 โดยในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว การค้ากับต่างประเทศของหูหนานเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีมูลค่ารวม 47,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 59.3

สำหรับคู่ค้าสำคัญของมณฑลหูหนานที่มีอัตราการขยายตัวเป็นบวก ได้แก่ อาเซียนที่ขยายตัวร้อยละ 38.9 สหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ 39.9 และเกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ 43.8 ในทางกลับกันคู่ค้าอย่างฮ่องกงมีอัตราหดตัวร้อยละ 4.6 เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปที่หดตัวร้อยละ 5

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ หูหนานมีมูลค่าการส่งออกรวม 86,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 โดยสินค้าส่งออกหลักยังคงเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 43.1 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.5 นอกจากนี้ หูหนานยังส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6 มีมูลค่าคิดเป็น 2,880 ล้านหยวน

ขณะเดียวกันหูหนานมีมูลค่าการนำเข้าช่วง 4 เดือนแรกรวม 45,130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4 โดยสินค้านำเข้าหลักยังคงเป็นสินค้าประสินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 41.1 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด สำหรับสินค้าที่มีมูลค่านำเข้ารองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีระดับสูงที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.2 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด  ทั้งนี้ สินค้านำเข้าที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้แก่ ถ่านหิน เนื้อสัตว์ ธัญพืช และแร่เหล็ก

ที่มา: http://hn.chinadaily.com.cn/a/202005/13/WS5ebb5675a310eec9c72b8836.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม