4 เดือนแรกของปี วิสาหกิจต่างชาติตบเท้าเข้าลงทุนในมณฑลส่านซีอย่างต่อเนื่อง

สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีรายงาน สภาวะการลงทุนในมณฑลส่านซีระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีวิสาหกิจต่างประเทศใหม่เข้าลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 77 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยจำแนกเป็น (1) การลงทุนตามสัญญา (Contract utilization of foreign capital) มูลค่ารวม 1,345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และ (2) การลงทุนตามจริงจากเงินทุนจากต่างประเทศ (Actually utilized foreign capital) มูลค่า 2,683 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.61 มีรายละเอียด ดังนี้

  1. วิสาหกิจต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมตติยภูมิมากที่สุด

เดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มณฑลส่านซีมีวิสาหกิจต่างชาติเข้าลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตติยภูมิมากที่สุดถึง 59 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการลงทุนตามจริงจากเงินทุนจากต่างประเทศมูลค่า 1,154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.01 ของมูลค่าการลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติในช่วงดังกล่าว

  1. ห้ากลุ่มผู้ลงทุนหลักครองสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 90

มี 28 ประเทศทั่วโลกเข้าลงทุนในมณฑลส่านซี โดยผู้ลงทุนหลักได้แก่ เขตฯ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมมากถึงร้อยละ 94.45 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

ผู้ลงทุนหลัก การลงทุนตามจริงจากเงินทุนจากต่างประเทศ (Actually utilized foreign capital) (ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) อัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (%)
1. เขตฯ ฮ่องกง 9.74 10.4
2. ญี่ปุ่น 6.6 88.15
3. ไต้หวัน 4.73 5.01
4. สิงคโปร์ 2.66 148.62
5. สหรัฐอเมริกา 1.61
  1. การลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติยังคงกระจุกตัวอยู่ในนครซีอาน

การลงทุนในนครซีอาน (รวมเขตซีเสียน) จากวิสาหกิจต่างประเทศรวม 46 ราย ลดลงร้อยละ 20.69 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.74 ของจำนวนวิสาหกิจที่เข้าลงทุนทั้งหมด

มูลค่าการลงทุน 2,522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของมูลค่าการลงทุนตามจริงทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนของวิสาหกิจต่างชาติในพื้นที่ 11 เมืองอื่นๆ ของมณฑลมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนในนครซีอาน

  1. การลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีและเขตเศรษฐกิจพิเศษเติบโตต่อเนื่อง

การลงทุนในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยมีวิสาหกิจต่างชาติรายใหม่ๆ ลงทุนในเขตฯ เพิ่ม 12 ราย มูลค่าการลงทุน 681 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.39 ของมูลค่าการลงทุนตามจริงทั้งหมดในช่วง 4 เดือนแรก นอกจากนี้ พบการลงทุนของวิสาหกิจต่างชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมณฑลส่านซีเพิ่ม 7 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่าการลงทุนตามจริงรวม 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 3.56 เท่า จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.shaanxi.gov.cn/sj/cxfb/169051.htm
  2. http://www.mofcom.gov.cn/article/difang/202005/20200502965454.shtml
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม