4 เดือนแรกของปี ยอดส่งออกผักสดและน้ำผักสกัดของมณฑลกานซู โตกว่า 3.8 เท่า

ศุลกากรนครหลานโจวรายงาน สถิติการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกานซูในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 11,760 ล้านหยวน ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็น (1) การส่งออก มูลค่า2,670 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 45.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และ (2) การนำเข้า มูลค่า 9,090 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

แม้ภาพรวมการส่งออกของมณฑลกานซูจะหดตัวลง แต่พบว่าการส่งออกผักสดและน้ำผักสกัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมจากศุลกากรนครหลานโจว ระบุว่า ช่วง 4 เดือนแรกมณฑลกานซูส่งออกผักสดคิดเป็นมูลค่า 94.74 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และการส่งออกน้ำผักสกัด มูลค่า 83.67 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมีมูลค่าการส่งออก 740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมณฑลกานซูได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรได้ดี มีศัตรูพืชรบกวนน้อย และมีปริมาณความชื้นในอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ในขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ศุลกากรนครหลานโจวได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจท้องถิ่นที่ส่งออกพืชผลการเกษตรผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ (1)ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการส่งออกซึ่งส่งผลให้การส่งออกน้ำผักสกัดเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 63 (2) การให้ความสำคัญกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (3) การสร้างช่องทางการติดต่อพิเศษสำหรับวิสาหกิจผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และ (4) การให้บริการจองลำดับคิวพิธีศุลกากรออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด

นอกจากนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี การค้าระหว่างประเทศระหว่างมณฑลกานซูและประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของมณฑลมีมูลค่า 4,940 ล้านหยวน ปรับลดลงร้อยละ 17.4 แบ่งเป็น (1) การส่งออกมูลค่า 750 ล้านหยวน ปรับลดลงร้อยละ 67.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และ (2) การนำเข้ามูลค่า 4,190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 แม้การส่งออกมีอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 แต่มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสินค้าหลักที่มณฑลกานซูส่งออกไปยังคาซัคสถาน ได้แก่ (1) แร่โลหะ (2) วัสดุใหม่ที่ผลิตจากนิกเกิลและโคบอลต์ และ (3) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.inpai.com.cn/news/doc/20200519/47443.html
  2. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7469215

 

 

 

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม