- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

2 เส้นทางรถไฟ เดินทางจากเฉิงตูสู่ฮ่องกง – กุ้ยหยางและกว่างโจว

หลังจากรัฐบาลจีนได้ประกาศที่จะเริ่มให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 พร้อมทั้งเผยข้อมูล 44 เมืองกลุ่มแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ ที่มีเส้นทางรถไฟวิ่งตรงสู่ฮ่องกง แม้ว่าจะยังไม่มีชื่อนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่ง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟจากนครเฉิงตูสู่ฮ่องกง สามารถเลือกการเดินทางได้ถึง 2 เส้นทาง โดยการเปลี่ยนขบวนรถไฟเพียงแค่ 1 ครั้ง ได้ที่กุ้ยหยางหรือกว่างโจว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 14 ชม. เหลือเพียง 9 ชม. เท่านั้น 

  

1. เส้นทางรถไฟ เฉิงตู-ฮ่องกง โดยเลือกเปลี่ยนขบวนรถไฟไปยังฮ่องกงที่ กุ้ยหยาง: เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง ราคาบ้ตรโดยสาร 787 หยวน ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูงจากเฉิงตู-กุ้ยหยาง ให้บริการ 22 เที่ยว/วัน เที่ยวแรกเวลา 6.39 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18.56 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม. รถไฟออกเฉลี่ยทุก ๆ 35 นาที/ขบวน จากนั้น จึงเปลี่ยนขบวนรถไฟต่อไปยังฮ่องกง ด้วยรถไฟธรรมดากุ้ยหยาง-ฮ่องกง ที่ให้บริการวันละ 1-2 เที่ยว ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5.5 ชม.

2. เส้นทางรถไฟ เฉิงตู-ฮ่องกง โดยเลือกเปลี่ยนขบวนรถไฟไปยังฮ่องกงที่ กว่างโจว: เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ราคาบัตรโดยสาร 756 หยวน ทั้งนี้ รถไฟธรรมดาเฉิงตู-กว่างโจว ให้บริการ 9 เที่ยว/วัน เที่ยวแรกเวลา 6.39 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 14.13 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.5 ชม. รถไฟออกเฉลี่ยทุก ๆ 1 ชั่วโมง/ขบวน จากนั้น จึงเปลี่ยนขบวนรถไฟต่อไปยังฮ่องกง ด้วยรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-ฮ่องกง ที่มีขบวนรถไฟกว่า 114 คู่ หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 13 เที่ยว ระยะเวลาในการเดินทางประมาณเพียง 48 นาที

เดินทางด้วยเครื่องบิน หรือ รถไฟ?

เมื่อไม่มีขบวนรถไฟเดินทางตรงสู่ฮ่องกง และระยะเวลาในการเดินทางกว่า 10 ชั่วโมง ควรจะเลือกเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือ รถไฟ? ผู้เดินทางสามารถเลือกวิธีการเดินทางจากนครเฉิงตูไปยังฮ่องกง ได้ตามเงื่อนไขและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เนื่องจากแต่ละวิธีต่างก็มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันออกไป

เฉิงตู-ฮ่องกง

เดินทางโดยเครื่องบิน

เดินทางโดยรถไฟ

เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง

ประมาณ 10 ชั่วโมง

ราคาตั๋วโดยสาร

800-1200 หยวน

(ราคาเปลี่ยนแปลงบ่อย)

756 หยวน (เฉิงตู-กว่างโจว-ฮ่องกง)

 787 หยวน (เฉิงตู-กุ้ยหยาง-ฮ่องกง)

(ราคาคงที่)

การเดินทางในเวลากระชั้นชิด

ราคาตั๋วโดยสารแพงขึ้น

ราคาตั๋วโดยสารเท่าเดิม

ปัญหาความล่าช้า

เกิดความล่าช้ามากกว่า

เนื่องจากสภาพอากาศ

เกิดความล่าช้าน้อยกว่า

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ที่มีความเร่งรีบ

ในการเดินทางไปยังฮ่องกง

สำหรับผู้ที่ไม่มีความเร่งรีบ

ในการเดินทางไปยังฮ่องกง

ข้อได้เปรียบ

นักธุรกิจสามารถบินตรง

ไปยังฮ่องกงได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว

นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยว

ที่จุดเปลี่ยนเส้นทาง

(กุ้ยหยาง และกว่างโจว)

ก่อนเดินทางต่อไปยังฮ่องกง

นครเฉิงตู ยังคงมุ่งหน้าขยายเส้นทางเชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศจีน ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางและการขนส่งโลจิสติกส์จากนครเฉิงตูไปยังนครใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ มีความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่มีแนวคิดขยายธุรกิจเข้ามาสู่ตลาดจีน สามารถพิจารณานครเฉิงตูเป็นประตูด่านแรกในการเปิดตลาดการค้ากับจีน เพราะที่นี่เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจีนตะวันตก และเป็นมีนโยบายสนับสนุนการค้ากับระหว่างจีนกับอาเซียนและยุโรปอีกด้วย