ส่านซี 10 เดือนแรก 211 บริษัทต่างชาติตบเท้าเข้าลงทุนคับคั่ง

สำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี รายงานสภาวะการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. – ต.ค. 2562 มีมูลค่าการลงทุนตามจริง (Actually utilized foreign capital) รวม 7,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 80.2 โดยเป็นมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) มูลค่า 3,746 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.64

  1. จำนวนบริษัทต่างชาติใหม่ที่เข้าลงทุนในมณฑลส่านซีรวม 211 ราย

สถิติตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 2562 มีวิสาหกิจต่างชาติลงทุนในมณฑลส่านซีรวม 211 ราย มูลค่า 7,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 80.02 แบ่งเป็น FDI มูลค่า 3,746 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุนประเภทอื่นๆ 3,326 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมตติยภูมิมีแนวโน้มได้รับความนิยมในกลุ่มวิสาหกิจต่างชาติมากขึ้น โดยมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมากถึง 167 ราย คิดเป็นมูลค่า 1,346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงมูลค่าการลงทุนพบว่า การลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมทุติยภูมิ ยังคงมีมูลค่าสูงสุดที่ 5,726 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.96 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

  1. 5 คู่ค้าที่สำคัญของมณฑลส่านซี ลงทุนเพิ่ม 104 ราย

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีวิสาหกิจต่างชาติจาก 36 ประเทศเข้าลงทุน โดยคู่ค้า 5 อันดับแรก มีการลงทุนรวม 104 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.27 ของมูลค่าการลงทุนตามจริง ได้แก่

 

คู่ค้า

จำนวนวิสาหกิจ

ที่ลงทุนในช่วง ม.ค. – ต.ค. 2562

มูลค่าการลงทุนตามจริง

(Actually utilized foreign capital)

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

1. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 58 2,405
2. เกาหลีใต้ 20 2,310
3. ไต้หวัน 9 1,054
4. ญี่ปุ่น 4 367
5. สหรัฐอเมริกา 13 219
  1. นครซีอานและเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี เป้าหมายการลงทุนหลักของต่างชาติ

ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี ระบุว่า การลงทุนจากต่างประเทศในนครซีอานยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 เดือนแรก มีวิสาหกิจต่างประเทศที่ลงทุนในนครซีอานรวม 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.15 ของจำนวนวิสาหกิจต่างประเทศทั้งหมดที่ลงทุนในช่วงดังกล่าว คิดเป็นมูลค่า 6,531 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 79.96

นอกจากนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก มีการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี (China (Shaanxi) Pilot Free Trade Zone: FTZ) สูงถึง 3,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.73 โดยเขตอุตสาหกรรมไฮเทคโซน (Xi’an Hi-Tech Industries Development Zone) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ทดลองการค้าเสรีมีการลงทุนจากวิสาหกิจต่างชาติอย่างคึกคัก จำนวน 26 ราย มูลค่า 2,896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.17 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศของเขต FTZ โดยมากยังคงเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

  1. การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาติของมณฑลส่านซีลดลง

ตลอดช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาติมณฑลส่านซี (Shaanxi Economic and Technological Development Zone) ทั้งสิ้น 5 แห่ง มีการลงทุนจากวิสาหกิจต่างประเทศเพียง 2 แห่งเท่านั้น ได้แก่ (1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาตินครซีอาน (Xi’an Economic and Technological Development Zone) มีการลงทุน 16 ราย มูลค่ารวม 1,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.31 ของมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาฯ และ (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองฮั่นจง (Hanzhong Economic and Technological Development Zone) มีการลงทุน 1 ราย มูลค่ารวม 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองยวีหลิน (Yulin Economic and Technological Development Zone) เพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://xasswj.xa.gov.cn/xwzx/swdt/5dd4985165cbd81235cac0d5.html
  2. http://www.financialnews.com.cn/qy/dfjr/201911/t20191126_172242.html

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม