10 เดือนแรกของปี 2559 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนลดลงร้อยละ 1.9

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 สำนักงานศุลกากรจีนเผยสถิติว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนเท่ากับ 19.56 ล้านล้านหยวน หรือ 2.88 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.9 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ภายในจำนวนนี้ มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 11.22 ล้านล้านหยวน หรือ 1.65 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 มูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 8.34 ล้านล้านหยวน หรือ 1.23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ1.8 โดยจีนได้ดุลการค้า 2.88 ล้านล้านหยวน หรือ 4.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์มองว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ภาคการส่งออกเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ซึ่งสะท้อนว่าการฟื้นตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศของจีนยังมีแรงกดดันสูง โดยเฉพาะเมื่อใกล้ช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศตะวันตกในช่วงสิ้นปีซึ่งโดยปกติแล้วภาคการส่งออกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การย้ายฐานการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักไปต่างประเทศของจีนอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลของการชะลอตัวของภาคการส่งออก กอปรกับการที่ อุปสงค์ทั่วโลกยังอยู่ในภาวะซบเซา โดยที่ผ่านมาองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ปรับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของการค้าสินค้าทั่วโลกที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ต่ำสุดในปีนี้

อย่างไรก็ดี รัฐบาลจีนยังคงดำเนินมาตรการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้การค้าระหว่างประเทศของจีนดีขึ้นในไตรมาสที่ 4/ 2559 อาทิ มาตรการ เพิ่มอัตราการคืนภาษีด้านการส่งออกสินค้า โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 จีนได้เพิ่มอัตราการคืนภาษีการส่งออกมากถึงร้อยละ 17 สำหรับกล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายวีดีโอ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion engine) แก๊สโซลีน น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในอากาศยาน และน้ำมันดีเซล เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้าดังกล่าวในตลาดต่างประเทศของจีนด้วย

ทั้งนี้ ในงานแสดงสินค้า The China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาคการค้าระหว่างประเทศองจีนที่เพึ่งปิดฉากลง มีผู้ซื้อจำนวน 185,704 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปีก่อน และมีมูลค่าการส่งออกตามใบสั่ง 27,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยภายในจำนวนนี้ ใบสั่งสินค้าที่มีระยะเวลาภายใน 6 เดือนครองสัดส่วนร้อยละ 81.6 ส่วนใบสั่งสินค้าที่มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับงานแสดงสินค้า Canton Fair ครั้งก่อน โดยในครั้งนี้ ผู้ซื้อให้ความสำคัญกับคุณภาพและบริการมากกว่าราคา

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม