ในช่วงไตรมาสแรก เฉิงตูไฮเทคโซนมีวิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ้น 8,669 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.66

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงไตรมาสแรก เฉิงตูไฮเทคโซนมีวิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ้น 8,669 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.66 ซึ่งสามารถรักษาแนวโน้มการเติบโตได้ดีและมีเสถียรภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เขตเฉิงตูไฮเทคโซนมีวิสาหกิจอยู่ทั้งหมด 197,100 แห่ง โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนรวมกว่า 1,750,870 หยวน

จากการจำแนกอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติสามารถแบ่งออกเป็นวิสาหกิจผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่จำนวน 1,186 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.81 วิสาหกิจและอุตสาหกรรมด้านการให้เช่า 1,093 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.87 วิสาหกิจด้านการค้าส่งและค้าปลีก 966 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.21 และวิสาหกิจด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 622 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.01

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำกับดูแลด้านการตลาดและการบริหารของเขตเฉิงตูไฮเทคโซนระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 นี้ มีวิสาหกิจด้านการลงทุนในประเทศแห่งใหม่เพิ่มขึ้น 4,715 แห่ง โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนรวมกว่า 36,979 หยวน ในขณะที่มีวิสาหกิจด้านการลงทุนจากต่างประเทศแห่งใหม่เพิ่มขึ้น 65 แห่ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 30) โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนรวมกว่า 2,427,000 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 297.87

ตามรายงานข่าวระบุว่า เขตเฉิงตูไฮเทคโซนยังคงดำเนินการปฏิรูประบบอย่างต่อเนื่อง ยกระดับด้านการบริการของภาครัฐ และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมากขึ้น โดยในวันที่ 1 เมษายน 2563 เฉิงตูไฮเทคโซนฉลองครบรอบ 3 ปีการจดทะเบียนเป็นเขตการค้าเสรีนำร่อง ซึ่งถือเป็นเขตการค้าเสรีนำร่อง 1 ใน 4 ที่สำคัญของมณฑลเสฉวน ทั้งนี้ มีการจัดตั้งของวิสาหกิจใหม่จำนวน 2 ใน 3 และมีวิสาหกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนกว่า 3 ใน 4 โดยในปัจจุบันมีการปฏิรูปทางด้านนวัตกรรมกว่า 100 รายการและนวัตกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ เขตการค้าเสรี นวัตกรรมด้านสินเชื่อ เป็นต้น

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปลายปี 2562 เขตเฉิงตูไฮเทคโซนได้ออกสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจด้านการลงทุนจากต่างประเทศทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 21 แห่ง รวมมูลค่า 137,000,000 หยวน และสนับสนุนปริมาณการนำเข้า – ส่งออก รวมกว่า 40,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์จีนได้จัดอันดับให้เขตการค้าเสรีนำร่องเฉิงตูไฮเทคโซนเป็นเขตที่มีการดำเนินงานได้ดีที่สุดในเรื่องของการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

แหล่งที่มา:    เว็บไซต์ http://scnews.newssc.org/system/20200414/001058041.html

โดยอ้างอิงเว็บไซต์ scnews.newssc.org

 

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม