ใช้ดีจึงบอกต่อ!! รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “หนานหนิง-ฮานอย” ติดตลาดแล้ว

 

      รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เส้นทาง “นครหนานหนิง-กรุงฮานอย” กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าอีกไม่นานจะมีการเพิ่มเที่ยวขบวนจากสัปดาห์ละ 1 เที่ยวเป็น “วันเว้นวัน” และช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเปิดให้บริการได้ทุกวัน

      นายถาง กุ้ยเต๋อ (Tang Guide/唐贵德)  รองหัวหน้าฝ่ายงานขนส่งสินค้า บริษัท China Railway Nanning Group (中国铁路南宁局集团公司) ให้ข้อมูลว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express) ช่วงเส้นทาง “นครหนานหนิง-กรุงฮานอย” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขบวนรถไฟขาขึ้นจากกรุงฮานอยมายังนครหนานหนิง

      เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนรวม 132 โบกี้ แบ่งเป็นขบวนรถไฟขาล่อง (ไปยังกรุงฮานอย) มี 3 เที่ยว รวม 39 โบกี้ และขบวนรถไฟขาขึ้น (มายังนครหนานหนิง) มี 6 เที่ยว รวม 93 โบกี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 60 โบกี้

      เส้นทางรถไฟสายนี้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระยะทาง 381 กิโลเมตร เริ่มต้นจากนครหนานหนิง ผ่านด่านรถไฟผิงเสียง (Pingxiang Railway Border Gate/凭祥口岸) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง ไปสิ้นสุดที่สถานี Yên Viên กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ใช้เวลารวมการผ่านพิธีการศุลกากรแล้วไม่เกิน 20 ชั่วโมง 

      นับตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ขบวนรถไฟสายนี้ให้บริการแล้ว 25 เที่ยว แบ่งเป็น

  •   ขาล่อง (ไปเวียดนาม) รวม 7 เที่ยว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ Foxconn และผลไม้เขตกึ่งร้อนจากจีน
  •   ขาขึ้น (มานครหนานหนิง) รวม 18 เที่ยว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ Samsung และ LG ที่จ้างผลิตจากโรงงานในเวียดนาม และผลิตภัณฑ์สินแร่ต่าง ๆ
  •   เวียดนามมีการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟดังกล่าวเพื่อการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ (ผ่านแดน) ต่อไปยังยุโรปแล้ว 3 เที่ยวขบวน

      นายหลี่ หนิงซิน (Li Ningxin/李宁新) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท CRCT สาขาหนานหนิง (中铁集装箱南宁分公司) เปิดเผยว่า หลังการเปิดให้บริการรถไฟ China-Europe Railway Express ช่วงเส้นทาง “นครหนานหนิง-กรุงฮานอย” อย่างเป็นทางการ พบว่า เวียดนามมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเส้นทางรถไฟดังกล่าว

      นายหลี่ฯ กล่าวว่า เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้า “นครหนานหนิง-กรุงฮานอย” เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงข่ายรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express) เปรียบเสมือน “เส้นทางรถไฟสายทองคำ” ที่เวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อขนส่งสินค้าผ่านจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังยุโรป

      การให้บริการของขบวนรถไฟขนส่งสินค้า “นครหนานหนิง-กรุงฮานอย” ใน China Railway Operating Plan ฉบับใหม่ ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

  •   รถไฟขาล่องออกจากสถานีหนานหนิงใต้ (Nanning South Railway Station/南宁南站) ในเวลา 01.05 น. / ถึงด่านรถไฟผิงเสียง เวลา 06.35 น. / เที่ยวขบวนที่ 24507 เดินทางไปยังสถานี Dong Dang ของเวียดนาม เวลา 09.00 น. / ถึงสถานี Yên Viên ในกรุงฮานอย เวลา 17.00 น.
  •   รถไฟขาขึ้นออกจากสถานี Yên Viên ในช่วงค่ำของวันพุธ / ถึงสถานี Dong Dang ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี / เที่ยวขบวนที่ 24508 ถึงสถานีรถไฟผิงเสียงของกว่างซีก่อนเวลา 12.00 น. / ออกเดินทางจากสถานีผิงเสียงเพื่อมายังนครหนานหนิง เวลา 18.59 น.

      ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จากแนวโน้มความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น คาดว่าในไม่ช้าจะมีการเพิ่มเที่ยวขบวนเป็น “วันเว้นวัน” และช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเปิดให้บริการได้ทุกวัน

      นายถางฯ รองหัวหน้าฝ่ายงานขนส่งสินค้า บริษัท China Railway Nanning Group ชี้ว่า รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเส้นทางนี้มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ การขนส่งตรง (Direct route) สินค้าไม่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้า มีความปลอดภัยสูง ค่อนข้างตรงเวลา สามารถขนส่งในปริมาณมาก มีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน รัฐบาลกว่างซีอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งบนกรอบยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road InitiativeBRI) มุ่งผลักดันให้กว่างซีเป็น Hub การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยเฉพาะการขนส่งทาง “เรือ+รถไฟ” และการเชื่อมเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “อาเซียน-จีน (กว่างซี)-เอเชียกลาง-ยุโรป” ที่มีความสะดวกและลดระยะเวลาการขนส่งอย่างมาก

      ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวในการพัฒนาช่องทางการค้ากับจีน เอเชียกลาง และยุโรป ผ่าน “เส้นทางการค้าใหม่” ที่มี “นครหนานหนิง” เมืองเอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็น Hub และฐานกระจายสินค้า

ลิงก์ข่าว

จับเทรนด์ขนส่งกว่างซี ใช้ เรือ+รถไฟแทน เรือ+รถบรรทุก (13 เม.. 2561)

กว่างซีเดินเครื่องเต็มสูบ พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์จีนสิงคโปร์ (16 มี.. 2561)

กว่างซีพัฒนา ขบวนม้าเหล็กส่งอาหารทะเลอาเซียนเจาะตลาดจีนตอนใน (7 มี.. 2561)

โอกาสของผู้ส่งออกไทย เมื่อกว่างซีเวียดนามเพิ่มรอบรถไฟขนสินค้าระหว่างประเทศ (28 .. 2561)

ส่งสินค้าไปยุโรปผ่านกว่างซี ทางเลือกที่ดีของผู้ส่งออกไทย (22 .. 2561)

บทที่ 2 ของโลจิสติกส์จีนตะวันตกเชื่อมโลก "รถไฟ+เรือ" ในเส้นทางเฉิงตูกว่างซี (25 .. 2560)

เทรนด์ขนส่ง ระบบรางกำลังมาแรงในกว่างซี (12 .. 2560)

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ  สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนาหนิง

แหล่งที่มา
เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561

             เว็บไซต์
http://news.gxnews.com.cn (广西新闻网) ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561

            เว็บไซต์ www.nanning.gov.cn (南宁人民政府) ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม