โอกาสธุรกิจไทย Forbes China จัดอันดับ “นครกว่างโจวเมืองแห่งการค้าที่ดีที่สุดของจีน”

นิตยการฟอร์บส์ประเทศจีนจัดอันดับให้นครกว่างโจวเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับทำการค้าประจำปี 2558 แซงหน้ามหานครเซี่ยงไฮ้และเมืองเซินเจิ้นที่มาเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ การจัดอันดับฯ ในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  8 ประเภท ได้แก่ ดัชนีทรัพยากรมนุษย์ ขนาดเมือง ขีดความสามารถในการบริโภค การคมนาคมขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า ต้นทุนการดำเนินกิจการ การดำเนินกิจการของวิสาหกิจและการใช้นวัตกรรม โดยนิตยสารฟอร์บส์

ประเทศจีน ได้มีการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการค้ามานานกว่า 12 ปี ซึ่งแต่ละปีมีเมืองที่ร่วมคัดเลือกกว่า 100 เมืองทั่วประเทศจีน

นครกว่างโจวมีจุดแข็งด้านการคมนาคมขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยมีดัชนีชี้วัดปริมาณการขนส่งด้วยระบบคมนาคมขนส่งแซงหน้าปักกิ่ง เซี้ยงไฮ้และเซินเจิ้น อีกทั้งรัฐบาลยังคงผลักดันการพัฒนาศักยภาพของระบบคมนาคมขนส่งให้มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ด้วยโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการรถรางระหว่างเมือง รถรางรอบพื้นที่เขตไห่จู และการขยายเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าจะได้รับประโยชน์จากระบบการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

อุตสาหกรรมการผลิตที่ก้าวหน้าถือว่าเป็นแรงดึงดูดสำคัญของการทำธุรกิจการค้าเช่นกัน ในปี 2558 ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม นครกว่างโจวมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากถึง 692,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 8  รัฐบาลนครกว่างโจวส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ  อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด การพิมพ์แบบ 3Dและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตในนครกว่างโจวไปอย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้ในปี 2556 นครกว่างโจวมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากถึง1.67 ล้านล้านหยวน มากเป็นอันดับ 3 ของจีน รองจาก เซี่ยงไฮ้ 2.32 ล้านล้านหยวน และ ปักกิ่ง 2.13 ล้านล้านหยวน  โดยในปี 2558 ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน มีค่า GDP สูงถึง 1.3 ล้านล้านหยวน มากกว่าปี 2553 ถึงร้อยละ 61.0 และมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 65.2 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสะท้อนให้เห็นศักยภาพของการบริโภคและมาตรฐานการครองชีพที่แข็งแกร่งของประชากรในพื้นที่

นครกว่างโจวเป็นเมืองแห่งการค้าที่ดีที่สุดของจีน ซึ่งธุรกิจไทยยังคงมีโอกาสเสมอ ด้วยสินค้ามีความโดดเด่นด้านคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างต่อเนื่อง  ผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าอยู่ในมือ ไม่ควรรีรอ แต่อย่ารีบร้อน ก่อนบุกตลาดจีนควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกฎหมายและระเบียบทางการค้าให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ได้ที่ www.thaibizchina.com จากเมนูศึกษาโอกาส และลงมือทำ ซึ่งได้รวบรวมเอาความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจในจีนไว้อย่างครบครัน 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม