โอกาสทางการค้าจากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่พุ่งสูงขึ้นในกว่างซี (Video)

ไฮไลท์

  • ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า 44.39 ล้านราย ในอัตราการขยายตัวที่ 7.9% (YoY) ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
  • เขตฯ กว่างซีจ้วงยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นบนด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ทั้งเครือข่ายสัญญาณ 4G และ 5G เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกล ตลอดจนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชายแดน
  • การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอินเทอร์เน็ตในสังคมจีนยุคปัจจุบันส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตดิจิทัลอย่างชัดเจน ธุรกิจ e-Commerce ได้เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างการใช้จ่ายของประชาชน การเดินหน้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของกว่างซีจึงเป็นอีกโอกาสของผู้ค้าไทยที่กำลังมองหาช่องทางการค้าในตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

 

ในงาน 2020 The World Telecommunication and Information Society Day (WTISD) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ได้มีการรายงานการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประจำปี 2562 โดยระบุว่า

  • เขตฯ กว่างซีจ้วงมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถาวร (Fixed Broadband – FBB) จำนวน 14.47 ล้านราย เป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคเบิลใยแก้วนำแสง 13.63 ล้านราย คิดเป็น 94.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่อยู่ที่ 92.9 %
  • ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 44.50 ล้านราย คิดเป็น 89.7% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่อยู่ที่ 94.2%
  • ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ 44.39 ล้านราย ขยายตัว 7.9% (YoY) ซึ่งขยายตัวสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

นายถาน กั๋วต้ง (Tan Guodong/谭国栋) รองอธิบดีสำนักงานกำกับกิจการโทรคมนาคมเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า มีการปรับค่าบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ลง 40% และค่าบริการโทรศัพท์มือถือลง 41% โดยเขตฯ กว่างซีจ้วงมีค่าบริการเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสารที่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับภาคประชาชน เมื่อปี 2562 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถาวรที่เป็นเกษตรกรมากถึง 6 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 41.6% เพิ่มขึ้น 2.9% จากปี 2561

ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีสถานีฐาน 4G รวม 1.6 แสนสถานี สัญญาณ 4G ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ชายแดน 0-3 กิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้าน 86% ของทั้งมณฑล และตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 จะสร้างสถานีฐาน 4G เพิ่มอีก 1.3 หมื่นสถานี โดยหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันมากกว่า 20 ครัวเรือนขึ้นไปจะมีสัญญาณ 4G ครอบคลุมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

นายถานฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ต้นทุนการสร้างสถานีฐานหนึ่งแห่งที่มณฑลอื่นอยู่ประมาณ 3 แสนหยวน แต่ที่กว่างซีมีต้นทุน 4-5 แสนหยวน หลังจากเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว เหล่าเกษตรกรก็สามารถทำธุรกิจ e-Commerce ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท

เมื่อปี 2562 เขตฯ กว่างซีจ้วงได้ติดตั้งสถานีฐาน 5G แล้ว รวม 4,439 สถานี โดยทั้ง 14 เมืองทั่วมณฑลได้เปิดใช้งาน 5G ได้แล้ว โดยเมือง 3 อันดับแรกที่มีจำนวนสถานีฐานมากที่สุดในมณฑล ได้แก่ นครหนานหนิง จำนวน 1,741 สถานี เมืองกุ้ยหลิน จำนวน 718 สถานี และเมืองหลิ่วโจว 682 สถานี และยังตั้งเป้าหมายว่า จะสร้างสถานีฐาน 5G ให้ได้ 20,000 สถานีภายในปี 2563 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับอำเภอมากยิ่งขึ้น

บีไอซีเห็นว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอินเทอร์เน็ตในสังคมจีนยุคปัจจุบันส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตดิจิทัลอย่างชัดเจน ธุรกิจ e-Commerce ได้เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างการใช้จ่ายของประชาชน การเดินหน้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารของกว่างซี(จีน)อย่างต่อเนื่องจึงเป็นอีกโอกาสของผู้ค้าไทยที่กำลังมองหาช่องทางการค้าในตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม