โอกาสของของเล่นไทยในงานเเฟร์ของเล่นและเกมส์ ที่ ฮ่องกง ปี 2557

 

ในขณะที่อุตสาหกรรมของเล่นทั่วโลกได้รับผลกระทบจากความนิยมในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ยอดขายของเล่นทั่วโลกตกต่ำลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมของเล่นในประเทศต่าง ๆ มีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมของเล่นจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและดีไซน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสังคมดิจิตอลมากขึ้น อุตสาหกรรมของเล่นที่ยังอยู่รอด จึงมักมีจุดขายที่ไม่เหมือนใครและสามารถดึงดูดและเบี่ยงเบนความสนใจของทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ออกจากการเล่นเกมส์ ดูหนัง และฟังเพลงบน IPAD และ Smartphone หลากชนิดได้ จากการที่บีไอซีได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจงาน
Hong Kong Toys & Games Fair ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าประเภทของเล่นและเกมส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2557 โดยหน่วยงาน Hong Kong Trade Development Council งานแฟร์ของเล่นของฮ่องกงถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นอันดับสองของโลกรองจากงาน Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg ซึ่งจัดที่เมือง Nuremberg เยอรมนีเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับที่ฮ่องกง งานแฟร์ครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากประเทศไทยมาร่วมออกบูธด้วย ร่วมกับบริษัทจากประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก อาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซียและ ออสเตรเลีย เป็นต้น งานแฟร์ของเล่นของฮ่องกงสามารถดึงดูดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลก เนื่องจากฮ่องกงเคยเป็นตลาดและผู้ผลิตของเล่นเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อครั้งยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ จนกระทั่งมาสูญเสียความเป็นจ้าวของเล่นให้แก่จีนในเวลาต่อมา อย่างไรก็ดี ฮ่องกงก็ยังถือเป็นตลาดที่อินเตอร์ที่สุดในการขายส่งออกของเล่นไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก งานแฟร์ในปีนี้ยังมีแรงส่งจากสัญญาณเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นในยุโรป ทำให้ตลาดของเล่นกลับมาคึกคักอีกครั้ง บีไอซีจึงได้มีโอกาสเห็นผู้ซื้อเดินเลือกหาของเล่นกันอย่างหนาตา

บูธของเล่นหลากหลายในงานตั้งอยู่ในโซนแยกประเภทกันอย่างเป็นสัดส่วน อาทิ ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นที่มีรีโมทควบคุม ชิ้นส่วนของเล่น ของเล่นกลางแจ้งและอุปกรณ์กีฬาของเล่นที่ทำจากกระดาษ/บรรจุภัณฑ์ของเล่น ตุ๊กตา บริการรับรองคุณภาพของเล่น ของเล่นเพื่อการศึกษา ซึ่งดูเหมือนว่าโซนของเล่นเพื่อการศึกษาจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากเป็นพิเศษ และโซนของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ (kidoult zone) เรียกได้ว่า งานนี้เป็นที่รวมของเล่นทุกประเภทของทุกเพศทุกวัยบีไอซีมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้สึกว่า งานนิทรรศการของเล่นในปี 2557 ดีกว่าปี 2556 เล็กน้อย เนื่องจากงานแฟร์ของเล่นทั่วโลกเงียบเหงามานานหลายปีตั้งแต่เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำเข้าของเล่นรายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีกำลังซื้อของเล่นให้ลูกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีจีนซึ่งกลายเป็นตลาดใหม่ขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง อย่างไรก็ตาม สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยเห็นว่า ยังเป็นเรื่องยากที่จะส่งออกของเล่นไทยไปจีน เนื่องจากจีนมีการผลิตของเล่นต้นทุนต่ำและขายภายในประเทศจำนวนมาก ทำให้ของเล่นไทยซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าไม่สามารถสู้ได้ ไทยจึงยังต้องพึ่งตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสินค้าของเล่นไทยที่ยังอยู่รอดได้มักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเป็นสินค้าเฉพาะด้าน เช่น เครื่องดนตรี และใช้วัตถุดิบที่ผลิตในเมืองไทยเท่านั้น

คุณทวีศักดิ์ รุจิพัฒนกุล จากบริษัท วิคตอรี่ ทอยส์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตของเล่นพลาสติค เปิดเผยว่า จุดประสงค์หลักในการเข้าร่วมงานนิทรรศการของเล่นที่ฮ่องกง นอกจากเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ แล้ว ยังเป็นการมาพบลูกค้าเก่าเพื่อรับออเดอร์สินค้าและเจรจาการค้าด้วยรวมทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทฯ มาเสนอในงาน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบสั่งสินค้โดยเห็นตัวอย่างจริง มากกว่าชมทางอินเตอร์เน็ตบีไอซี ได้พบกับสินค้าที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการไทยนำมาร่วมงานแสดงในครั้งนี้ของบริษัท IQ Plus Music ที่นำอุปกรณ์ดนตรีมาออกบูธ ทั้งเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องดนตรีสากลที่ผลิตจากไม้ยางพารา โดยคุณสมเกียรติ ตัวแทนของบริษัทฯ เล่าให้ฟังว่า ของเล่นสำหรับการศึกษาประเภทดนตรีของบริษัทฯ ผลิตมาจากไม้ยางพาราดิบของไทย ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพราะการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศทำให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพาราของประเทศด้วย ช่วยลดการพึ่งพาจากต่างชาติ ทำให้ศักยภาพและต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทได้เปรียบคู่แข่ง ในขณะที่การผลิตของเล่นประเภทอื่น ๆ ที่ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างชาติ มักจะเกิดปัญหาตามมา เช่น ราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางบริษัทถึงกับต้องปิดตัวลง ทั้งนี้ การผลิตของเล่นสำหรับการศึกษาประเภทดนตรีต้องอาศัยความชำนาญและความรู้ในเรื่องดนตรีเป็นอย่างดี ดังนั้น คู่แข่งของบริษัทประเภทนี้จึงมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตของเล่นประเภทอื่น ๆ และมีแนวโน้มทางด้านการตลาดที่สดใส เนื่องจากปัจจุบันมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเล่นดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเชื่อกันว่า ดนตรีมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองของเด็ก

นอกเหนือไปจากการฟังและเล่นดนตรีที่เชื่อว่า สามารถช่วยให้เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสมองของเด็ก และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของร่างกายและสมองที่ดีแล้ว ของเล่นพื้น ๆ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อและสมองที่คนปัจจุบันอาจมองข้ามไปก็คือ ดินน้ำมัน ที่ปัจจุบันสามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด จากการที่บีไอซีได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณสุพร เจริญวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด บริษัทผู้ผลิตดินน้ำมัน

สำหรับเด็ก พบว่า ตลาดผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป ผู้ปกครองจะส่งเสริมให้บุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีลงมา เล่นดินน้ำมัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนากล้ามเนื้อของเด็ก ให้แข็งแรง แทนที่จะให้เด็กเล็กนั่งเล่นเกมส์บนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

บีไอซีจึงได้บทสรุปจากเสียงของผู้ประกอบการไทยในงานนี้ว่า สินค้าประเภทของเล่นที่ผลิตในไทยโดยใช้วัตถุดิบไทย และมีการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกแหวกแนว หรือต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น เครื่องดนตรี ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีก แม้ว่าส่วนแบ่งทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมของเล่นจะถูกเบียดเบียนโดยของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บีไอซีจะขอเป็นกำลังใจให้อุตสาหกรรมของเล่นไทยก้าวต่อไปและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาแบบไทยเรา ความสามารถในการออกแบบสินค้า ความน่าเชื่อถือในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ จะยังคงเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมของเล่นของไทยโตวันโตคืนได้ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยที่สนใจมาร่วมงาน Hong Kong Toys & Games ที่ฮ่องกง ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 สามารถติดตามรายละเอียดของงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.hktdc.com/fair/hktoyfair-en/s/984-For_Press/HKTDC-Hong-Kong-Toys-and-Games-Fair/General-Information.html

 

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม